Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων by Mind Map: Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων

1. Θέμα

2. Φάση Διδασκαλίας

3. Υδρογονάνθρακες

4. Αλκοόλες

5. Καρβοξυλικά οξέα

6. Αλδεϋδες

7. Κετόνες

8. Χάρτης με τις μορφές Ενέργειας

8.1. Ενέργεια

8.1.1. Προσανατολισμός

9. Ηλεκτρισμός

9.1. Γ' Γυμνασίου

9.2. Ηλεκτρική συμπεριφορά υλικών

9.2.1. Αγωγοί

9.2.1.1. Μέταλλα

9.2.1.2. Υγρός αέρας

9.2.2. Ημιαγωγοί

9.2.2.1. Πιρίτιο

9.2.2.2. Γερμάνιο

9.2.3. Μονωτές

9.2.3.1. Πλαστικά

9.2.3.2. Καθαρό νερό

9.2.3.3. Ξηρός αέρας

9.3. Στατικός ηλεκτρισμός

9.3.1. Φορτισμένα σώματα

9.4. δυναμικός ηλεκτρισμός

9.4.1. ηλεκτρικό κύκλωμα

9.4.2. ηλεκτρικό ρεύμα

9.4.3. Νόμος του Ohm

10. Νόμοι Νεύτωνα

10.1. Δυναμική Προσέγγιση κινήσεων

10.1.1. Ανασκόπηση

10.1.1.1. Α Λυκείου

11. βιολογία - θρέψη

11.1. καταταξη οργανισμών ανάλογα με το πώς εξασφαλίζουν την τροφή τους

11.1.1. ανακεφαλαίωση

12. Ταξινόμηση Χημικών Αντιδράσεων

12.1. Α' Λυκείου

12.1.1. Ανασκόπηση

13. οικοσυστήματα

13.1. έιδη οικοσυστημάτων

13.1.1. αξιολόγηση

14. Μηχανικά Κύματα

14.1. Κύματα

14.1.1. Είδη κυμάτων

14.1.1.1. Προσανατολισμός

14.2. Γ΄ Γυμνασίου

15. είδη κυττάρων

15.1. σωματικά

15.2. γαμέτες