Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Satin by Mind Map: Satin

1. "Expertgrupper"

1.1. Affärsfokus

1.1.1. Medlemmar

1.1.1.1. Tor Björn Minde

1.1.1.2. Lars Nordström

1.1.2. Aktiviteter

1.1.3. Frågeställningar

1.1.4. Resultat

1.1.5. Användarmedverkan

1.2. Teknikfokus

1.2.1. Medlemmar

1.2.1.1. Anders Broberg

1.2.2. Aktiviteter

1.2.3. Frågeställningar

1.2.4. Resultat

1.2.5. Användarmedverkan

1.3. Användarmedverkan med fokus på design

1.3.1. Medlemmar

1.3.1.1. Anders Broberg

1.3.1.2. Mikael Wiberg

1.3.1.3. Annika Sällström

1.3.1.4. Birgitta Bergvall-Kåreborn

1.3.1.5. Anna Ståhlbröst

1.3.2. Aktiviteter

1.3.3. Frågeställningar

1.3.4. Resultat

1.3.5. Användarmedverkan

1.3.6. Fokus

2. Målsättning

3. Resultatportfölj

3.1. Skisser & Prototyper

3.2. "White paper"

4. Horisontella frågor

5. Organisation

5.1. Jan-Olov Johansson (projktledare)