DISSENY UNIVERSAL D'APRENENTATGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DISSENY UNIVERSAL D'APRENENTATGE by Mind Map: DISSENY UNIVERSAL D'APRENENTATGE

1. Metodologia

2. Decàleg de les pràctiques inclusives

3. El paper de la tecnologia

4. Activitats inclusives en diferents tècniques

4.1. Stopmotion

4.2. Croma

4.2.1. La meva experiència amb croma

4.3. Videoconferències

4.4. Edició de vídeo

4.5. Revista digital

4.6. Ràdio escolar

5. Per saber-ne més