Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mõistekaart by Mind Map: Mõistekaart

1. sunnib teksti mõttega lugema;

1.1. New node

2. paneb arutlema olulise ja ebaolulise üle;

3. õpetab eristama mõisteid ja neid õigesti kasutama;

4. õpetab mõisteid omavahel seostama;

5. loob võimaluse seostada teksti varemõpituga;

6. võimaldab mõistete visuaalset korrastamist;

7. kaotab formaalse õppimise teksti läbitöötamisel;

8. annab tagasisidet ja õpetab õppima.

9. Võib koostada paberile, tahvlile või arvuti abil