Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mõistekaart by Mind Map: Mõistekaart

1. sunnib teksti mõttega lugema;

1.1. New node

2. paneb arutlema olulise ja ebaolulise üle;

3. õpetab eristama mõisteid ja neid õigesti kasutama;

4. loob võimaluse seostada teksti varemõpituga;

5. kaotab formaalse õppimise teksti läbitöötamisel;

6. Võib koostada paberile, tahvlile või arvuti abil

7. õpetab mõisteid omavahel seostama;

8. võimaldab mõistete visuaalset korrastamist;

9. annab tagasisidet ja õpetab õppima.