Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FOCUS GROUP by Mind Map: FOCUS GROUP

1. obtíže/problémy

1.1. PEDAGOGICKÉ PROBLÉMY V PRAXI

1.1.1. způsoby řešení problémů

1.2. PROBLÉMY CÍLOVÉ SKUPINY

1.2.1. překážky svobodného nakládání s časem

1.2.2. způsoby řešení problémů

2. vliv na rozhodování

2.1. socialní faktory

2.1.1. rodina

2.1.2. vrstevníci

2.1.3. "animátoři"

2.1.4. učitelé, vychovatelé

2.2. zdroje informací

2.2.1. lidé v okolí

2.2.2. média

2.3. kognitivní faktory

2.3.1. schopnost zvážit spolehlivost informací

2.3.2. schopnost autonomního rozhodnutí

2.3.3. reflektování vlasntího zájmu

2.4. emoční faktory

3. podpora

3.1. úspěšné způsoby zaujetí

3.2. sociální fakotry & instituce

3.3. participace

3.4. řešení problémů

4. způsoby prožívání VČ

5. osobnost pedagoga

5.1. v čem vidí svůj úkol?

5.2. Co potřebují, aby mohli rozvíjet volnočasovou kompetenci?

5.3. koho by lidé z praxe chtěli mezi sebe?

5.4. co funguje?

5.4.1. jak získat účastníky?

5.5. umožňuje participaci?