Expertises in NIRAS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Expertises in NIRAS by Mind Map: Expertises in NIRAS

1. .

1.1. Geoteknik - Geotechnics

1.2. Havne - Ports

1.3. Jernbaner - Railways

1.4. Lufthavne - Airports

1.5. Nedbrydning - Demolition

1.6. Veje - Roads

1.7. Broer og tunneler - Bridges and tunnels

2. .

2.1. Akustik - Acoustic

2.2. Brand - Safety and Fire

2.3. Bæredygtigt design- Sustainability design

2.4. El - Electrical - HV/LV

2.5. Indeklima og energi - Indoor Climate and Energy

2.6. Konstruktioner - Structure

2.7. Sikkerhed - Security

2.8. VVS - HVAC and Piping

3. .

3.1. BIM/CAD Modellering - Building and structure modelling

3.2. Informatik/GIS - Informatics/GIS

3.3. SRO - SCADA

4. .

4.1. Bygherrerådgivning - Client consult

4.2. FM / Drift og vedligehold - Facilities management

4.3. Kalkulation - Cost estimating

4.4. Projektledelse - Project management

4.5. Risikostyring - Risc management

4.6. Økonomi og Analyse - Economics (Financial and Social)

5. .

5.1. Carbon footprint

5.2. Energianalyse - Energy analysis

5.3. Forurenet jord og grundvand - Contaminated soil and groundwater

5.4. Grundvand - Groundwater

5.5. Hydraulik og oversvømmelse - Hydraulics and Flooding

5.6. Overfladevand og natur - Surface water and Nature

5.7. Virksomhedsmiljø - Industrial Environmental services

5.8. VVM og miljøvurdering - EIA and SEA

6. .

6.1. Forsyningsplanlægning - Utility Planning

6.2. Forsyningsanlæg, bygværker og afværgeanlæg - Utility and Remediation Plants

6.3. Forsyningsledningsnet modellering - Utility Pipeline modelling

7. .

7.1. Byplanlægning - Urban and spatial plannning

7.2. Landskabsplanlægning - Landscaping

7.3. Trafikplanlægning - Trafic planning