PLA D'EMPRESA. Elaboració: Manuel Ortega

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLA D'EMPRESA. Elaboració: Manuel Ortega by Mind Map: PLA D'EMPRESA. Elaboració: Manuel  Ortega

1. Comercialització i Pla de Marqueting

1.1. Comercialització del producte

1.1.1. Tipus de mercat

1.1.2. Funcionament del mercat:oferta i demanda. Preu

1.1.3. Dimensió del mercat i quota

1.1.4. El comportament dels consumidors

1.1.4.1. De tiendas con el cerebro 3,50'

1.1.4.2. Conferencia J.Manuel Gimenez (para profundizar más)50'

1.1.4.3. Neurociencia.Neuromarquetin (1h. 38')

1.1.4.4. Article: ¿Manejan nuestro cerebro para que compremos?

1.1.4.5. Activitat

1.1.5. Segmentació del mercat

1.1.5.1. Criteris de segmentació

1.1.6. Posicionament del producte

1.1.6.1. Ejemplo posicionamiento Volkswagen Chile

1.1.7. Com satisfer al mercat. EL PLA DE MÀRQUETING

1.1.7.1. INVESTIGACIÓ DE MERCAT

1.1.7.1.1. Variables que cal estudiar

1.1.7.1.2. Esquema fases Estudi de Mercat

1.1.7.2. Sin titulo

1.1.7.3. EL PLA DE MÀRQUETING

1.1.7.3.1. Acte previ al desenvolupament del Pla de Màrqueting

1.1.7.3.2. DESENVOLUPAMENT DEL PM

1.1.7.4. MÀRQUETING I ÈTICA

2. Pla Jurídic

2.1. Elecció de la forma jurídica.

2.2. Tràmits:Permisos, llicències..

2.3. Fiscalitat

2.4. Aspectes laborals

2.5. Especial referència al treballador autònom

2.5.1. Règin Jurídic

3. Pla de Recursos Humans

3.1. Definició, delimitació i assignació de responsabilitats i llocs de treball

4. Pla Econòmic Financer

4.1. Pla d'inversions inicials i el seu finançament

4.1.1. Exemple de quadre d'inversió inicial

4.1.1.1. Sin titulo

4.1.1.1.1. Sin titulo

4.2. Pressupost de tresoreria

4.2.1. Quadre simplificat

4.2.1.1. Sin titulo

4.2.1.1.1. Sin titulo

4.3. Sistema de cobrament a clients i pagament a proveïdors

4.4. Previsió compta de resultats

4.4.1. Quadre simplificat

4.4.1.1. Sin titulo

4.4.1.1.1. Sin titulo

4.5. Balanç de Situació

4.5.1. Balanç

4.5.1.1. Sin titulo

4.5.1.1.1. Sin titulo

4.6. Punt d'Equilibri

4.7. Anàlisi de ratios

5. Conclusions i annexes

6. Identificació dels promotors

7. Resum de la idea de negoci i breu història de la gestació

7.1. La idea de negoci

7.1.1. Programa Emprenedors TV3.Exemples idees

7.1.2. Fonts de les idees

7.1.2.1. Inventar

7.1.2.2. Aficions

7.1.2.3. Investigació de noves necessitats

7.1.2.4. Experiències a la feina

7.1.2.5. Llegir premsa i revistes especialitzades (per exemple: emprendedores.

7.1.2.6. Estar atent als canvis de normativa legal que puguin generar opotunitats sense explotar.

7.1.2.7. Copiar idees amb éxit que funcionen en altres indrets

7.1.2.8. Satisfer una necessitat no satisfeta al mercat.

7.1.2.9. Idear una nova manera de fer

7.1.2.10. Nous filons d'ocupació

7.1.3. Activitat "La idea de negoci". Document Pla Empresa pàg. 5

7.1.4. Sin titulo

7.1.5. Validació de la idea

7.1.5.1. Tercers que poden col·laborar

7.1.5.2. Test validació idea programa Inicia

7.1.5.2.1. test online

7.1.5.2.2. test imprimible

7.1.5.3. CEAJE

7.2. Resum del projecte.

7.2.1. Cal explicar

7.2.1.1. 1) Descricpió del negoci

7.2.1.2. 2) Mercat del producte

7.2.1.3. 3) Diferències amb la competència

7.2.1.4. 4)Localització empresarial

7.2.1.4.1. De què parlem quan parlem de localització?

7.2.1.4.2. Factors de localització

7.2.1.5. 5) Anàlisi del futur

7.2.1.6. 6) Risc que afrontarem

7.3. Origen i evolució.

7.4. Valoració: punts febles i forts.

8. Anàlisi de l'entorn

8.1. Entorn Social: aquell que afecta a totes les empreses en una socitat determinada

8.1.1. Característiques culturals.

8.1.2. C. tecnológiques

8.1.3. C. Educatives

8.1.4. C.Polítiques

8.1.5. C. Legals

8.1.6. Recursos naturals

8.1.7. Demogràfics

8.1.8. C. sociològiques

8.1.9. C. econòmiques

8.1.10. Defineix el marc on es desenvopa l'activitat de la mateixa forma per a totes les empreses

8.2. Entorn específic: Són les forces que són rellevants per a cada empresa

8.2.1. Clients

8.2.2. Proveïdors

8.2.3. Competència

8.2.4. Aspecte socio-polític

8.2.5. Aspecte tecnològic

8.2.6. Aquestes són diferents per a cada empresa

9. Producció, servei i qualitat

9.1. Què producte?. Sistema de Producció

9.1.1. Què es produirà?

9.1.1.1. Cicle de vida del producte

9.1.1.1.1. Sin titulo

9.1.1.1.2. Video 6'

9.1.2. Com es produirà?

9.1.2.1. Sistemes de producció

9.1.2.1.1. Producció focalitzada per producte

9.1.2.1.2. Producció focalitzada per procés

9.1.2.1.3. Producció flexible o ajustada

9.1.2.1.4. Exemple

9.1.3. Quan es produirà?

9.1.3.1. Capacitat de producció

9.1.3.2. Ajustament de la capacitat a la demanda.

9.1.3.3. Anàlisi del punt mort

9.1.3.3.1. Exercicis

9.1.4. On es produirà?

9.1.5. Què es necessita per produir?

9.1.5.1. Valoració unitària d'existències

9.1.5.2. Valoració conjunta d'existències

9.1.6. Gestió de Qualitat