RAD LJEČNIČKE ORDINACIJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RAD LJEČNIČKE ORDINACIJE by Mind Map: RAD LJEČNIČKE ORDINACIJE

1. Pripremanje rješenja

1.1. Mentalna mapa

1.2. Dijagram toka

1.3. Programski kod

2. Problem

2.1. Opcije/izbornik

2.2. Generiranje

2.2.1. Pacjenti

2.2.2. Vrijeme kod lječnika

2.2.3. Vrijeme čekanja na red

2.2.4. Prioriteti

2.3. Prioriteti/ograničenja

3. Rješenje

3.1. Funkcije

3.1.1. Generiranje slučajnih zapisa

3.2. Red

3.2.1. Implementacija(pokazivač/polja)

3.2.1.1. InitQ(Q)

3.2.1.2. EnQueueQ(Q)

3.2.1.3. FrontQ(Q)

3.2.1.4. DeQueueQ(Q)

3.2.1.5. IsEmptyQ(Q)

3.3. Izbornik