30 computer abbrevations and acronyms

30 computer abbrevations and acronyms

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
30 computer abbrevations and acronyms by Mind Map: 30 computer abbrevations and acronyms

1. DB

1.1. Database - Andmebaas

2. DHCP

2.1. Dynamic Host Configuration Protocol - Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll

3. PC

3.1. Personal Computer - Personaalne arvuti

4. JS

4.1. JavaScript

5. WWW

5.1. World Wide Web - Veeb

6. GB

6.1. Gigabyte - gigabait

7. MB

7.1. Megabyte - megabait

8. DFS

8.1. Distributed File System - Jaotatud failisüsteem

9. AD

9.1. Active Directory

10. IP

10.1. Internet Protocol - Internetiprotokoll

11. NFS

11.1. Network File System - Võrgu- failisüsteem

12. UI

12.1. User Interface - Kasutajaliides

13. BIND

13.1. Berkeley Internet Name Domain

14. SCSI

14.1. Small Computer System Interface - Väikearvutisüsteemi liides

15. VPN

15.1. Virtual Private Network - Virtuaalne privaatvõrk

16. LAN

16.1. Local Area Network - Kohtvõrk

17. RAM

17.1. Random Access Memory - Muutmälu

18. BIOS

18.1. Basic Input Output System - Baasvahetussüsteem

19. DDoS

19.1. Distributed Denial of Service - Hajutatud teenuse tõkestamine

20. CSS

20.1. Cascading Style Sheets - Kaskaadlaadistik

21. HTML

21.1. Hypertext Markup Language - Hüperteksti märgistuskeel

22. PHP

22.1. Hypertext Preprocessor - Hüperteksti eelprotsessor

23. SNMP

23.1. Simple Network Management Protocol - Lihtne võrguhalduse protokoll

24. KB

24.1. Kilobyte - kilobait

25. AS

25.1. Access Server - Juurdepääsu server

26. DMA

26.1. Direct Memory Access - Otsemällupöördus

27. DoS

27.1. Denial of Service - Teenusetõkestamine

28. SSD

28.1. Solid-State Drive - Pooljuhtketas

29. VLAN

29.1. Virtual Local Area Network - Virtuaalne kohtvõrk

30. IT

30.1. Information Technology - Infotehnoloogia