Rad lječničke ordinacije

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rad lječničke ordinacije by Mind Map: Rad lječničke ordinacije

1. Biblioteke

1.1. red_pokazivaci.h

1.2. red_polje.h

1.3. iostream

1.4. ctime

1.5. time.h

2. Izbornik

2.1. 1. Generiranje n parova brojeva

2.2. 2. Slijedno posluživanje pacijenta

2.3. 3. Slijedno posluživanje pacijenta s prioritetom

2.4. 4. Računanje vremena

3. Funkcije iz biblioteka

3.1. FrontQ

3.2. EnQueueQ

3.3. DeQueueQ

3.4. IsEmptyQ

3.5. InitQ

4. Funkcije iz glavnog programa

4.1. vrijeme_pocetak

4.2. vrijeme_kraj

4.3. vrijeme_proteklo

4.4. generiranje

4.5. posluzivanje

4.6. sortiraj_po_prioritetu