Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Doelen Learning Community ambassadeur? by Mind Map: Doelen Learning Community ambassadeur?
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Doelen Learning Community ambassadeur?

Binnen de scholen krijgt visie op de inzet ICT als ondersteuning van de onderwijsvisie steeds meer vorm. Door omstandigheden is de investeringsruimte de komende jaren nul. Hoe kan je creatief omgaan met je huidige ICT middelen om je visie uit te voeren.

Visie ontwikkeling door inzet van de workshop generator van Kennisnet (=gratis!)

Ge-oormerkte gelden anders inzetten.

Pak de kans die 'gratis' schoolboeken biedt. Zorg voor x% content in currucilum als substitutie.

digiboren worden niet juist gebruikt

Visie ontwikkelen met betrekken tot digibord

workhops nvoor docenten organiseren

ELO beter implementeren

wensen inventariseren, doelen vaststellen, overeenstemming vinden

successen vieren

De aangeschafte digitale whiteboards worden NIET gebruikt op de manier zoals zou moeten, nl. voor vertoning van films, PowerPoint, etc.

Oplossing 1: onbekend

Oplossing 2: onbekend

Afstemming tussen wensen docenten en technische mogelijkheden systeembeheer

Systeembeheer uitnodigen in de lessen Beleidsmedewerker ook uitnodigen Scholing systeembeheerder

implementatie van het ELO

doel formuleren

De Ict afdeling functioneert niet

Oplossing 1 Meer training en opleiding geven aan ICT collega's

Oplossing 2 Rooster de ICT coördinatoor vrij van lessen en geef hem/haar de dagelijkse leiding over de afdeling applicatie- en systeembeheer

personeelsverzuim