Simulacija rada liječničke ordinacije

mentalna mapa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Simulacija rada liječničke ordinacije by Mind Map: Simulacija rada liječničke ordinacije

1. operacije nad redom

1.1. FrontQ(Q)

1.1.1. vraća vrijednost elementa na čelu reda

1.2. EnQueueQ(x, Q)

1.2.1. dodaje novi element na začelje reda

1.3. DeQueueQ(Q)

1.3.1. briše element s čela reda

1.4. InitQ(Q)

1.4.1. procedura koja inicira prazan red

1.5. IsEmptyQ(Q)

1.5.1. provjerava da li je red prazan

2. funkcije

2.1. a. Generiranje N parova (pacijenata)

2.2. b. Posluživanje pacijenata

2.3. c. Pridruživanje prioriteta svakom pacijentu

2.4. d. Računati vrijeme trajanja pod b i c

3. datoteke zaglavlja

3.1. red_pokazivac.h

3.2. red_polje.h

4. implementacija reda

4.1. pomoću (cirkularnog) polja

4.2. pomoću pokazivača