Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROGRAM by Mind Map: PROGRAM

1. IMPLEMENTACIJA REDA

1.1. pomoću polja

1.2. pomoću pokazivača

2. SVRHA PROGRAMA

2.1. Simulacija rada liječničke ordinacije

3. OSTALE KORIŠTENE FUNKCIJE

3.1. generiranje

3.2. ispis

3.3. simulacija_bez_prioriteta

3.4. simulacija_s_prioritetima

4. SLOŽENOST (svih operacija)

4.1. implementacija pomoću cirkularnog polja

4.1.1. O(1)

4.2. implementacija pomoću pokazivača

4.2.1. O(1)

5. FUNKCIJA MAIN

5.1. IZBORNIK (switch-case)

5.1.1. 1.

5.1.2. 2.

5.1.3. 3.

5.1.4. 4.

5.1.5. 9.

6. BIBLIOTEKE ZAGLAVLJA

6.1. red_polje.h

6.2. red_pokazivac.h

7. OPERACIJE NAD REDOM

7.1. IsEmptyQ

7.2. FrontQ

7.3. DeQueueQ

7.4. EnQueueQ

7.5. InitQ