Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CRM by Mind Map: CRM

1. Wat is CRM?

1.1. Nieuw knooppunt

2. het belang van CRM-software

2.1. kunnen uw medewerkers sneller schakelen met klanten

2.2. Nieuw knooppunt

2.3. kunnen uw medewerkers sneller schakelen met klanten

2.4. meerdere ‘programma’s’ zoals Excel sheets overbodig

3. 5 verschillende soorten Reports

3.1. matrix

3.2. rijen en kolommen

3.3. totalen

3.3.1. Nieuw knooppunt

3.4. totalen met details

3.5. overzichtelijk

4. de belangrijkste functionaliteiten van de Marketing Page?

4.1. my leads

4.2. leads by lead sort

5. belangrijkste functionaliteiten van de Sales Page?

5.1. pipeline

5.2. taken

5.3. opportuniteiten

6. de 3 belangrijkste succesfactoren CRM-implementatie?

6.1. Heldere visie met concrete doelstellingen

6.2. Sterke sturing vanuit de top

6.3. Professionele uitvoering en ondersteuning

7. Motieven om CRM-software te integreren / promoten

7.1. ontwikkelen van een klantgerichte bedrijfsstrategie

7.2. info over klanten onmiddellijk bij de hand