Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Frihed er det bedste guld by Mind Map: Frihed er det bedste guld
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Frihed er det bedste guld

Dette mindmap er noter til kapitlet Frihed er det bedste guld i Hit med historien, grundbog for 9.klasse.

Grundloven og friheden

Religionsfrihed, forsamlingsfrihed, personlig frihed, foreningsfrihed, retfærdig rettergang, ejendomsretten, privatlivets fred.

En gammel historie

Magna Charta; ikke fængsles uden dommergodkendelse.

Oplysningstiden: Videnskabsfolk og filosoffer mener, mennesker via fornuften kan finde ud af alt.

1679 i England blev Magna Charta gennemført, I DK kom en lignende lov i 1795

John Locke: Alle mennesker er født lige frie og uafhængige. Man skal afgive frihed til almenvellet for at samfundet fungerer

Montesquieu: Magtens 3deling, lovgivende, dømmende, udøvende magt.

Grænser for ytringsfriheden

Ytringsfrihed er retten til at tro, tænke tale og trykke det man vil.

Grænser for friheden: pornografi, privatlivets fred, trusler, opfordring til vold, man må ikke overskride andres friheder.

Blasfemi og racime er der undtagelse ift.

Submission

Theo van Gogh: film der hedder Submission, kritisk overfor Islam. Han blev drabt pga filmen.

A.F.R i Dk der der ytringsfrihed, alle skal kunne udtrykke sig kritisk om alle emner.

Sig, hvad du vil!

Joseph Goebels: oplysning og propaganda, Der ewige Jude (en film der skulle fremme antisemitismen (modviljen mod jøderne)) afgørende for udrydelsen af jøderne. Forbudt i dag, fordi man er bange for den virkning filmen har på mennesker.

Frihed - i Frankrig

1789 vedtages den franske erklæring om menneskets og borgerens frihedsrettigheder. Erklæringen er inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring

Frihedsrettighederme galdt kun for mænd med egen hustand

Plebejernes manifest; i 1795 ville de fattige franskmænd have ret til mere lige fordeling af det økonomiske overskud

Den franske revolution (1789-1794): Borgere og håndværkere krævede medbestemmelse, henrettelse af mange af hoffets medlemmer og kongen (1793), hvorefter borgerne havde magten. I 1799 tog Napoleon Bonaparte magten og indførte et slags militærdiktatur.

Frihed - i Rusland

Den russiske revolution (1917): Zaren var enevældig, jorden ejet af få rige godsejere, hovedparten af den russiske befolkning var fattige bønder.Under 1.Verdenskrig gjorde soldater oprør og kommunisterne kom til magten. Rusland blev til Sovjetunionen.

Også i DK

1849: Enevælden erstattes af demokrati i DK (Grundloven)

Frihed og demokrati

Censur ift. trykte medier frem til grundlovens indførelse.

Skal de forbydes?

Forsamlingsfriheden gør det muligt at demonstrere og lave foreninger og partier. Dilemma: antidemokratiske foreninger som eks. nynazisterne.

Verdenserklæringen om menneskerettighederne

Efter 2.Verdenskrig oprettedes FN for at sikre det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder over for staten. FN´s formål var/er at sikre fred, frihed og retfærdighed. Menneskerettighederne blve vedtaget i 1966 og trådte i kraft i 1976.

Overholdes menneskerettighederne?

Den Internationale straffedomstol og Krigdforbryderdomstolen dømmer ift. overtrædelser af Menneskerettighederne.

Den Europæiske Mennskerettighedsdomstol.

Hvad med de andre rettigheder?

Fattigdom gør det svært at sikre befolkningerne i Ulandene de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Sammenhæng mellem rettighederne

Sammenhæng mellem fattigdom og mangel på overholdelse af menneskerettighederne.

Nyt punkt