Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teemu Leinonen 8.12.11 vvop (Leinonen 2008, 2010) by Mind Map: Teemu Leinonen
8.12.11
vvop
(Leinonen 2008, 2010)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Teemu Leinonen 8.12.11 vvop (Leinonen 2008, 2010)

4 Prototyyppien testaus

uusi palvelu (osa siitä) kokeiltavaksi käyttäjille

häijyt ongelmat (wicked problems)

liittyy ihmisiin

ei yhtä laskennallista ratkaisua

palvelumuotoilu

käyttäjä-, asiakas- ja ihmislähtöiset menetelmät

asiakas tietää mitä se haluaa mutta ei tiedä mitä tarvitsee = kun antaa sen, asiakas tyytyväisin:)

1 kontekstin määrittely

suunnittelumaisemaan tutustuminen

kerätä tietoa käyttäjistä trendit, kokonaiskuva, tavoitteena tunnistaa haasteet ongelmat, antropologina: kuvia, havaintoja, videota..., asiakaspolun määrittely (kontaktipisteet ja kommunikaatiotilanteet palvelun käytössä)

2 osallistava suunnittelu

tavoitteena ratkoa 1 havaittuja haasteita

Toiminta: työpajatyöskentelyä

skenaariotyöskentely vaihtoehtoisista asiakaspoluista

3 Prototyyppien Tuote- ja palevlusuunnittelu

1-2 saatu tieto analysoidaan tehdään yhteenveto

asiantuntijatyötä

luodaan palvelun visualisointi, kuvaus

tehdään päätöksiä / esityksiä (johto mukana)