Upplevelser

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Upplevelser by Mind Map: Upplevelser

1. Aktörer

1.1. Han

1.1.1. Honom

1.1.2. Relation till honom

1.1.3. Dela med honom

1.1.4. Kommunikation med honom

1.2. Hon

1.2.1. Henne

1.3. Andra

1.3.1. Andras syn på mig

1.3.2. Tjejkompisar

1.3.3. Kommunikation med föräldrar

1.3.4. Föräldrarna

1.3.5. Konkreta handlingar av barnmorskan

2. Inverkande faktorer

2.1. Motivering

2.1.1. Motivering

2.2. Egen inställning till debuten före

2.2.1. Egen inställning till debuten före

2.3. Påverkan

2.3.1. Information

2.3.2. Kommunikation

2.3.3. Kunskap

2.3.4. Media

2.3.5. Kultur

3. När? Var? Hur?

3.1. D-dagen

3.1.1. Platsen

3.1.2. Planering

3.1.3. Tidpunkten för debuten

3.1.4. Tiden

3.2. Preventivmedel

3.2.1. Preventivmedel

3.2.2. Effekten av preventivmedel

4. Vad som kom ur sexdebuten

4.1. Utfall

4.1.1. Inställningen till debuten efteråt

4.1.2. Konsekvenser

4.1.3. Framtiden

4.2. Känslomässiga upplevelser

4.2.1. Sinnesstämmning före

4.2.2. Sinnesstämmning under

4.2.3. Sinnesstämmning efter

4.2.4. Känslor

4.2.5. Behandling av barnmorska

4.2.6. Upplevelser av ungdomsmottagningen

4.2.7. Känslor hos mig

4.3. Fysiska upplevelser

4.3.1. Aktivitet

4.3.2. Upplevelser

4.3.3. Beskrivning av sex-akten