Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kromosomer og den genetiske koden by Mind Map: Kromosomer og den  genetiske koden
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kromosomer og den genetiske koden

Hva er kromosomer?

Genmateriale i cellene hos alle organismer

Hvor mange kromosomer har vi?

DNA

Hva er så DNA?

Også kalt arvemolekylet

DNA-molekyl

Disse sidevangene er to kjeder av sukkermolekyler og fosfatmolekyler

Link til levende læringsbok

Oppgaver om arv, miljø og den genetiske koden

Celledeling: hva er det og hvorfor skjer det?

Danning av nye celler. Dette kan skje ved to prosesser

Animert video med presisering av hele tankekartet