Kromosomer og den genetiske koden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kromosomer og den genetiske koden by Mind Map: Kromosomer og den  genetiske koden

1. Animert video med presisering av hele tankekartet

2. Hva er kromosomer?

2.1. Genmateriale i cellene hos alle organismer

2.2. Hvor mange kromosomer har vi?

2.2.1. 46 kromosomer, 23 kromosompar

2.3. DNA

2.3.1. Finnes i cellekjernen

3. Hva er så DNA?

3.1. Også kalt arvemolekylet

3.2. DNA-molekyl

3.2.1. Er vridd som en stige, stigens to sidevanger forbindes med kjemiske forbindelser av baser

3.3. Disse sidevangene er to kjeder av sukkermolekyler og fosfatmolekyler

3.3.1. Bindinger mellom sukkermolekyler: Adenin (A), Tymin (T), Guanin (G) Cytosin (C)

3.4. Link til levende læringsbok

3.5. Oppgaver om arv, miljø og den genetiske koden

4. Celledeling: hva er det og hvorfor skjer det?

4.1. Danning av nye celler. Dette kan skje ved to prosesser

4.1.1. Mitose

4.1.1.1. Ved mitose deler cellen seg i to like kopier

4.1.2. Meiose

4.1.2.1. Kalles også reduksjonsdeling: det blir dannet nye celler som inneholder halvparten så mange kromosomer som cellen startet med

4.1.3. Animering av celledeling

4.1.4. Oppgaver om celledeling, krysninger og genetisk variasjon