Przywództwo adaptacyjne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Przywództwo adaptacyjne by Mind Map: Przywództwo adaptacyjne

1. typy sytuacji

1.1. 1

1.1.1. problem

1.1.1.1. jasny

1.1.2. rozwiązanie

1.1.2.1. jasne

1.1.3. praca

1.1.3.1. wykonawca

1.1.3.1.1. przywódca

1.1.3.2. typ

1.1.3.2.1. techniczny

1.2. 2

1.2.1. problem

1.2.1.1. jasny

1.2.2. rozwiązanie

1.2.2.1. wymaga nauki

1.2.3. praca

1.2.3.1. wykonawca

1.2.3.1.1. przywódca

1.2.3.1.2. kierowany

1.2.3.2. typ

1.2.3.2.1. techniczna

1.2.3.2.2. adaptacyjna

1.3. 3

1.3.1. problem

1.3.1.1. wymaga nauki

1.3.2. rozwiązanie

1.3.2.1. wymaga nauki

1.3.3. praca

1.3.3.1. wykonawca

1.3.3.1.1. przywódca

1.3.3.2. typ

1.3.3.2.1. adaptacyjna