Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Przywództwo adaptacyjne by Mind Map: Przywództwo adaptacyjne
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Przywództwo adaptacyjne

typy sytuacji

1

problem, jasny

rozwiązanie, jasne

praca, wykonawca, przywódca, typ, techniczny

2

problem, jasny

rozwiązanie, wymaga nauki

praca, wykonawca, przywódca, kierowany, typ, techniczna, adaptacyjna

3

problem, wymaga nauki

rozwiązanie, wymaga nauki

praca, wykonawca, przywódca, wpływ, kierowany, typ, adaptacyjna