סיווג ארגונים

סיווג ארגונים

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
סיווג ארגונים by Mind Map: סיווג ארגונים

1. סיווג לפי תהליכי היצור

1.1. יחידני

1.2. המוני

1.3. סדרתי

2. סיווג לפי טכנולוגיה

2.1. ארגוני LOW TECH (ארגונים מסורתיים)

2.2. ארגוני HIGH TECH (טכנולוגיה עילית)

3. סיווג לפי צורת הבעלות

3.1. בעלות פרטית

3.2. שותפות

3.2.1. אגודה שיתופית

3.3. חברה בערבון מוגבל (בע"מ)

3.4. חברה ציבורית (שנסחרת בבורסה)

3.5. חברה ממשלתית

4. סיווג לפי מגזר

4.1. המגזר הראשון (ציבורי)

4.2. המגזר השני (פרטי)

4.3. המגזר השלישי (מלכ"ר)

5. סיווג לפי תחום הפעילות

5.1. ארגון שירותי

5.2. ארגון ידע

5.2.1. ארגון הזנק (סטארטאפ)

5.3. ארגון יצרני

6. סיווג לפי מרחב פעילות גיאוגרפי

6.1. ארגון לוקאלי (מקומי)

6.2. ארגון בינלאומי