Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

pad van de held by Mind Map: pad van de held
5.0 stars - 3 reviews range from 0 to 5

pad van de held

Kijk hier voor het Labyrint als Pad van de Held.

de held gaat op pad in het laby

De Held gaat op Pad in het Labyrint en ont-dekt een Binnenwereld. De Held kan de afbeelding rechtsboven gebruiken, online labyrint of een app op de iPad. Het is nog leuker zelf een labyrint te tekenen op A4, de stoep of het strand.Dat maakt samenwerken mogelijk, onafhankelijk van Culturele Achtergrond. Het hoofdmenu staat vol met hulpmiddelen bij de reis. Ervaringen in de Binnenwereld worden bewaard in het Nieuwe Medium: Mindmap. Werken met een MindMap is een studievaardigheid!Je kunt een labyrint online gebruiken, of een vingerlabyrint.

info

Dit Heldenpad maakt gebruik van de charmante mogelijkheden van MindMeister. Hier is gekozen voor een pad met twaalf knopen. Dat is de klassieke vorm, zoals beschreven door Campbell. Er is ook een uitvoering met acht stappen, kijk daarvoor bij heldenpad. Wellicht kan die gekoppeld aan een labyrint. Het Heldenpad is voor vele toepassingen geschikt, hier een leerproces, en feitelijk als metafoor voor elk veranderingsproces. Interessant is de optie 'intervisie', die geeft mogelijkheden tot begeleiding bij dat proces. Essentieel is ook de cirkel of spiraal, die linksom(yang) en rechtsom kan bewegen. Ook zijn fasen van een ander leerproces opgenomen: O.O.-B.O.-B.B.-O.B.(on)bewust-(on)bekwaam.MindMeister kent ongekende mogelijkheden: bijna alle digitale content kan worden opgenomen.Bij de knopen kan extra info worden ingezet: een notitie bij drie streepjes, bij een pijl een link, bij een paperclip allerlei documenten met video en audio middels sleur en pleur.Ook is bewust gekozen voor de radiale benadering in de plaats van lineair. Dat betekent meer zoeken en meer kans op Toeval.

willem koos

zonnegroet

tranceformations

spelen met talent

talentenpalet

Bij Waar-Neming gaat van alles mis. Voor-Oordelen, Mis-Verstanden, Wan-Trouwen, Gewoonte-Patronen en Container-Begrippen. Dat communicatie mogelijk is een Bij-Zonder Mirakel. Vaak komt dat door Soort, Soort zoekt: dat zorgt voor Eenzelfde Golflengte. En dat is nu juist waar het Pad over gaat. Ons(?) Bewustzijn is een samenspel van een aantal Frequenties, die worden uitgezonden(!) door Centra. Met een andere naam 'Talenten' genoemd. Talenten kleuren je bril. Mensen met hetzelfde Talent spreken elkaar aan, vandaar. Bij Talentenpalet zie een overzicht. Bij MI-Gent doe je een test. Met Werveltrap kun je Talent ontwikkelen. Met Aan-dacht.Je kunt jezelf zien als in een Soort Spiegel. Stap uit de Spiegel en in de Spiraal. Het is je Recht over je Volle Vermogens te beschikken. Talenten en Scheppend Vermogen. Het Pad geeft ook de Middelen, om die Passage mogelijk te maken. Zie jezelf zonder spiegel en bereken jouw kin. Kijk bij 1320EM.Achter de pijl(>) staat een map over Kijken.Opdracht 2: Zet in jouw mindmap over jezelf, wat jouw Talenten zijn en wat je Kin is, hier is een voorbeeld en een handleiding in pdf.

labyrint

vingerlabyrint

yin & yang

talenten

die wereld wordt in kaart gebracht

op die manier worden ervaringen verwerkt

eigen vermogen beheer

Brainstorm en bespreek H.R.M. rekenen, taal en algemeen.Hoe kan met Kunst een verbetering worden bereikt van concrete leeropbrengst.Snellezen kan de studietijd efficient besteden.Wikimindmap is een werkvorm waarbij thema's is een mindmap worden geplaatst.Een mindmap kan in een ELO en is dat zelf ook in zeker opzicht.Mindmappen kunnen worden gedeeld en gepubliceerd op internet.Een persoonlijk mindmap werkt als Persoonlijke Assitent en stimuleert Meesterschap.Met een talententoets worden leerstijlen in kaart gebracht.Achter de pijl(>) staat My-Story daar kun je jouw verhaal maken.Opdracht 10: wat is jouw Leerstijl? Aangeven in PDA.

lezen, snellezen

beter studeren

talentenpalet

educom

leren

awaken your hero

passage

Je hebt nu een indruk over de Balans in jouw brein. Er zijn verschillende manieren om aan die Balans te werken: Optische Illusies, Geometrie, Beeldverhalen, Labyrint en natuurlijk Mindmappen zelf. Achter de pijl(>) staat de map Passage.We beginnen met de Illusies achter de +jes.Kijk ook bij een startpagina met veel extra info.Of klik op de paperclip voor OEfeningen. Opdracht 7: verwerk Opmerkingen en Commentaar in jouw Persoonlijke Digitale Assistent.

optical illusions

labyrint

learning with labyrinth

labyrinth journey

werveltrap

pillars of light

bedrog

optilus

nu

daarvoor gebruik je een mindmap

een mindmap is geschikt voor elk (leer)proces

mogelijke gevolgen

Eenmaal van het Rechte Pad ontstaat steeds meer zicht op diverse mogelijkheden. Hier is een aantal mappen verzameld, ter leeringhe ende vermaack: nu, maken, inspiratie, niks, phi, verlichting, aquarian, kunst, strips, balans, passage, hemelbrug, werveltrap,talent, talentenpalet. Opdracht 9: Het kan zijn dat je inmiddels Inzicht hebt ontwikkeld. Geef op een speelse manier aan in de PDA, wat je hebt ont-dekt over je Zelfbeeld, je Mensbeeld en je Wereldbeeld.

water

my-story

vision board

natuur

vlijt

divine code

Met media maak je Werkelijkheid en er zijn nogal wat Media waar je uit kan kiezen. Kijk achter de + en maak jouw keuze.Kijk hier voor Social Media.Opdracht 8: geef aan in jouw PDA-mindmap wat jouw Voorkeur heeft. Past die keuze bij jouw Talent?

tekenen, creativity

opticalillusions

werveltrap

solfeggio

geometrie

universum

klanken

orakel

phi

exporteer de mindmap naar 'word'

in word maak je jouw verhaal af en laat je zien wie je bent

einde en nieuw begin

Hier is de uitgang van het Pad. Je hebt nu kennis gemaakt met jouw Talenten en met een Creatieve manier van denken. Het is nu jouw Kunst te weten wanneer je die kunt inzetten. Je kunt een mindmap natuurlijk ook voor andere doelen gebruiken.Opdracht: exporteer nu jouw PDA-mindmap in Word en daarna in eBook. Jouw Mindmap is nu leeg en vrij voor een nieuwe ronde. Via 'contact' bij www.talentenpalet.nl vraag je om support en uitleg. Of andere Opmerkingen en Commentaar aan hetzelfde adres.Heldenpad bevat genoeg materiaal voor een Volgende Ronde.

maken

Onbewust Onbekwaam

onderwijshelden

my-story

nu

integreren in de praktijk

Denk, kijk en voel vooral naar Natuur. Natuur als Leermeester van Schauberger als voorbeeld. Biomimicry is de verzamelnaam voor onderzoek naar Natuur. Jay Harman met The Sharks Paintbrush en Pax Scientific: Mijn meest recente onderneming PAX Scientific en haar dochterbedrijvenontwerpen energiezuinige apparatuur voor industrie, zoals koeling, ventilatoren en pompen die zijn gebaseerd op vloeistofgedragingen uit de natuur.De natuur produceert geen vlakke platen en rechte lijnen. Het ultra-efficiente bloedsomloopsysteem van de mens, bijvoorbeeld, is 50 duizend kilometer lang en bevat geen enkele rechte buis.(Jay Harman) Ask Nature is een helder voorbeeld van inspiratie uit Natuur. Janine Benyus over Natuur.Net als Ruimte niet recht, is Tijd dat ook niet. De Maya Calender laat dat zien. Pan-Holland. Daily Tzolkin.Opdracht 11: Kies onderwerp(en) en thema(s) waar je mee verder wil werken en geef die een plaats in jouw PDA.

plantaardig, kopersporen

hoe?zo!MM, wikimindmap, A=A, A#A

hemelbrug

schauberger

schauberger 2

paintbrush

mimicry

implosie

recycling

argo