Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rapport Skrivning by Mind Map: Rapport Skrivning
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rapport Skrivning

Idéer til indhold

Hvilke medier skal jeg anvende?

Mindmeister (mindmap)

Video (af forsøg)

Forsøgstegning (fx opstillet som tegneserie)

Egner rapporten sig som en: hjemmeside, Googlesite, powerpoint, prezi eller er der andre fremstillingsformer som kan præsentere mine resultater?

Billeder af forsøg taget med min mobil?

1. Hvad er emnet?

Hvad skal du skrive om?

Problemstilling. Hvad vil du undersøge og hvad forventer du af rapporten?

Hvordan kan rapporten skrives så den bliver spændende og vedkommende?

Hvad er formålet med rapporten

Undersøge et bestemt problem?

Hvilke forsøg er relevante? og understøtter de emmet på en konstruktiv måde?

Gør dit bedste

2. Undersøgelser og forsøg

Understøttende tekster og forsøg

Relevante forsøg ift. emnet, Anvend noter fra undervisningen

Relevant teori ift. emne og konkrete forsøg., Forsøgsbeskrivelser og forsøgsdata

References, bøger, Nyhedssider, Blogs + hjemmesider, Understøttende data, Ekspert data, fx fra lærerbog eller andre fagkilder., Andres teorier, Størrelsen på data kilde og nødvendigheden

3. Struktur

Find dit fokus og koncentrer det faglige

Faktaliste

Organiser fakta og forsøg i kategorier

Lav kapitler ud fra dine kategorier

Navn og klasse

Introduktion - Hvorfor skriver du om dette emne?

Del 1

Del 2

Del 3

Konklusion - Hvilke konklusioner og forsøg er de mest interessante ved din rapport?

Husk en rød tråd gennem hele rapporten. Fakta og information som ikke direkte vedkommer emnet er STØJ!

4. Skriveprocessen og redigering

Vær ikke bange for at redigere. Nogle teorier har brug for at blive filtreret og simplificeret.

Forsøg og teori hører sammen

Forsøg forklares efterfølgende med teori

Administration

Deadlines

Fag-lærer

5. Korrekturlæsning & færdiggørelse

Forside

Overskrift

Navn og klasse

Indholdfortegnelse

indhold

Bibliografi

Beskrivelse af eller fortegnelse over bøger, tidsskrifter, artikler inden for et område