Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rapport Skrivning by Mind Map: Rapport Skrivning
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rapport Skrivning

Idéer til indhold

Hvilke medier skal jeg anvende?

1. Hvad er emnet?

Hvad skal du skrive om?

Problemstilling. Hvad vil du undersøge og hvad forventer du af rapporten?

Hvordan kan rapporten skrives så den bliver spændende og vedkommende?

Hvad er formålet med rapporten

2. Undersøgelser og forsøg

Understøttende tekster og forsøg

3. Struktur

Find dit fokus og koncentrer det faglige

Faktaliste

Organiser fakta og forsøg i kategorier

Lav kapitler ud fra dine kategorier

4. Skriveprocessen og redigering

Vær ikke bange for at redigere. Nogle teorier har brug for at blive filtreret og simplificeret.

Forsøg og teori hører sammen

Administration

Deadlines

Fag-lærer

5. Korrekturlæsning & færdiggørelse

Forside

Indholdfortegnelse

indhold

Bibliografi