Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Filesystem Hierarchy Standard by Mind Map: Filesystem Hierarchy Standard
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Filesystem Hierarchy Standard

bin

/bin Conté comandes que poden ser utilitzats tant per l'administrador del sistema com pels usuaris, però que es necessari quan no existeixen altres sistemes de fitxers muntats (per exemple, en mode d'usuari únic). També pot contenir comandes que s'utilitzen indirectament per scripts.

boot

/boot               contains everything required for the boot process except configuration files not needed at boot time and the map installer. Thus /boot stores data that is used before the kernel begins executing user-mode programs. This may include saved master boot sectors and sector map files.

dev

/dev directori de localització d'arxius especials o de dispositius.

etc

/etc jerarquia que conté fitxers de configuració. Un "arxiu de configuració" és un arxiu local que s'utilitza per a controlar el funcionament d'un programa, ha de ser estàtic i no pot ser un binari executable.

home

/home és un concepte bastant estàndard, però és clarament un lloc específic del sistema de fitxers per a dades dels usuaris. La instal·lació pot ser diferent de host a host. Per tant, cap programa s'ha de basar en aquesta ubicació.

lib

/lib conté les imatges de biblioteques compartides necessàries per arrencar el sistema i executar les ordres al sistema de fitxers arrel, és a dir per als binaris a /bin i /sbin

media

/media punt de muntatge dels volums removibles com diskettes, cdroms i discs USB.

mnt

/mnt punt de muntatge temporal dels volums removibles com diskettes, cdroms i discs USB.

opt

/opt està reservada per a la instal·lació dels afegits de paquets de programari i per a aplicacions no mantingudes per paqueteria.

root

/root el directori home per a l'usuari root.

sbin

/sbin Arxius binaris del sistema Serveis públics utilitzats per l'administració del sistema (i altres comandaments root-only) s'emmagatzemen en /sbin, /usr/sbin o /usr/local/sbin. /sbin conté els fitxers binaris essencials per arrencar, restaurar, recuperar i / o reparar el sistema, a més dels binaris a /bin. Programes executats després de  que /usr hagi estat muntat (quan no hi ha problemes) es produeixen generalment en /usr/sbin. Els programes d'administració del sistema locals han de situar-se a /usr/local/sbin.

srv

/srv Dades per a serveis oferts per aquest sistema.

usr

/usr és compartit, només de lectura de dades.

local

sbin

var

/var arxius amb dades variables.