TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN CHINA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN CHINA by Mind Map: TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN CHINA

1. TAHAP PERMULAAN

1.1. Sekitar abad 2100SM-256SM

1.2. Muncul pelbagai kerajaan

1.2.1. i. Dinasti Yun

1.2.2. ii. Dinasti Shang

1.2.3. iii. Dinasti Xia

1.2.3.1. Pengasas: Raja Shih Huang Ti

1.2.3.2. Kerajaan terawal pada tamadun China

1.2.4. iv. Dinasti Zhou

1.2.4.1. Kedudukan raja telah dibaiki dengan konsep Ti'en

1.2.4.2. Konsep mandat dari syurga

1.2.4.3. Menjalankan dasar feudalisme

1.2.4.4. Muncul falsafah tentang dewa dan dewi

2. TAHAP PENUBUHAN

2.1. Konfisius

2.1.1. Falsafah yang mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia

2.1.2. Nama Sebenar: Kung Chiu

2.1.3. Lahir disekitar 551SM

2.1.4. Bersifat ingin tahu, tekun, gigih dan tidak kenal putus asa

2.1.5. Menjadi pegawai dalam masa yang singkat

2.1.5.1. Letak jawatan untuk menjelajah

2.1.6. Seramai 3000 orang menjadi pengikut ajarannya

2.1.7. Ajarannya dicatat ke dalam Analect oleh muridnya

2.2. Lao Zi

2.2.1. Mengasaskan falsafah Taoisme

2.2.1.1. Dihasilkan di dalam buku The Way & Virtue

2.2.1.2. Ajaran falsafah paling penting

2.2.1.3. Beranggapan semua manusia buruk

2.2.1.4. Menyeru manusia mengembalikan keharmonian alam semulajadi

2.2.2. Falsafahya hanyalah teori

2.2.3. Berpendapat bahawa golongan massa harus tidak menanam sifat hedonistik

2.2.3.1. Dengan kata lainnya, menahan nafsu

2.2.3.2. Dengan demikian, jenayah akan berkurangan

2.3. Zhuangzi/Xun Zi/Hsun Tzu

2.3.1. Mengasaskan falsafah legalisme

2.3.1.1. Menyarankan pembinaan sesebuah pemerintahan harus dijalankan berdasarkan undang-undang yang ketat

2.3.1.2. Undang-undang yang keras dan hukuman yang berat

2.3.1.3. Menyarankan beberapa kawalan yang ketat

2.3.2. Anak didik Konfisius

2.3.3. Hidup antara 298SM-238SM

2.3.4. Book of The Lord of Shang

2.3.4.1. Menentang feudalisme

2.3.4.2. Bangsawan perlu digantikan dengan hierarki tentera yang ada merit daripada peperangan

2.3.4.3. Ajaran muzik, falsafah, dan sejarah dikecam sebagai racun kepada masyarakat dan negara

2.3.4.4. Asas kuasa negara

2.3.4.4.1. Pertanian

2.3.4.4.2. Peperangan

2.4. Mozi

2.4.1. Muncul di akhir zaman Dinasti Chou

2.4.2. Percaya kepada universal love

2.4.2.1. Semua orang harus mencintai diri sesama mereka seperti menyintai diri sendiri

2.4.2.2. Bertentangan dengan kod keluarga oleh Kufusius mengenai peity filial

2.4.2.3. Sifat menyayangi ini dapat mengelakkan jenayah

2.4.3. Menyarankan persamaan taraf

2.4.4. Percaya bahawa kerajaan harus dipimpin oleh orang yang berkebolehan dan bersifat baik

2.4.5. Melarang kehidupan mewah

2.4.5.1. Menyarankan kehidupan yang sederhana

2.4.6. Mencegah masyarakat dalam kegiatan muzik

2.4.6.1. Muzik melalaikan

3. TAHAP PERKEMBANGAN

3.1. Dinasti Qin

3.1.1. Menyatukan seluruh negeri China

3.1.1.1. Dari tahun 221SM-206SM

3.1.2. Mengalahkan, menyerang, menghapuskan negeri-negeri lain

3.1.2.1. Zhu

3.1.2.2. Song

3.1.2.3. Wu

3.1.3. Tulisan Cina diselaraskn

3.1.4. Membahagikan seluruh negeri China kepada wilayah-wilayah tertentu

3.1.5. Wujud birokrasi yang kompleks

3.1.5.1. Terdiri daripada pegawai yang disusun mengikut hierarki

3.1.5.2. Menguatkan pengawalan pusat

3.1.6. Shi Huangdi membina suatu rangkaian jalanraya

3.1.6.1. Supaya tentera Qin dapat bergerak pantas

3.1.7. Undang-undang diselaraskan

3.1.8. Mata wang logam dan sistem ukuran

3.1.8.1. Menyenangkan kutipan cukai

3.1.9. Keruntuhan empayar

3.1.9.1. Pembinaan Tembok Besar China

3.1.9.1.1. Panjang: 4000km

3.1.9.1.2. Selesai dibina: 214SM

3.1.9.1.3. Tujuan: Menghalang serangan para penunggang kuda daripada kawasan steppe

3.1.9.1.4. Beribu pekerja yang dipaksa dalam pembinaannya mati

3.1.9.2. Tumbang pada 206SM

3.2. Dinasti Han

3.2.1. Muncul pada 206SM

3.2.2. Memerintah satu kawasan yang luas

3.2.2.1. Dari Pergunungan Pamir ke Korea

3.2.2.2. Dari Mongolia ke Vietnam

3.2.3. Laluan Sutera

3.2.3.1. Hubungan diplomatik wujud dengan

3.2.3.1.1. Asia Tengah

3.2.3.1.2. Asia Barat

3.2.3.1.3. Rom

3.2.3.2. Perdagangan pesat

3.2.3.3. Pembukaan jalan kepada budaya luar

3.2.4. Agama

3.2.4.1. Diperkenalkan agama Buddha dari India

3.2.4.2. Ajaran Konfisius menjadi pegangan rasmi

3.2.4.2.1. Pengetahuan Klasik Konfisius: keperluan utama menjadi pegawai

3.2.4.3. Ilmu

3.2.4.3.1. Ilmu kesenian dimajukan

3.2.4.3.2. Maju dalam bidang sains dan teknologi

3.2.5. Pemerintahan

3.2.5.1. Memerintah selama 400 tahun

3.2.5.2. Punca keruntuhan

3.2.5.2.1. Rasuah

3.2.5.2.2. Lemah

3.3. Dinasti Song

3.3.1. Dinasti yang stabil dan dinamik

3.3.2. Kesenian dan budaya mencapai kemuncak

3.3.3. Berjaya dalam bidang ekonomi

3.3.3.1. Kaifeng, kota paling besar di dunia

3.3.4. Ketenteraan

3.3.4.1. Tentera pertama yang menggunakan

3.3.4.1.1. Belerang

3.3.4.1.2. Serbuk letap

3.3.5. Penggunaan wang kertas

3.3.5.1. Pada tahun 1024

3.3.6. Penciptaan

3.3.6.1. Kompas

3.3.6.2. Alat pencetakan

3.3.7. Kelemahan

3.3.7.1. Lemah dari segi ketenteraan

3.3.7.1.1. Tidak dapat menghalang serangan puak dari Asia Utara

3.3.7.2. Diserang oleh puak Mongol

3.4. Dinasti Yuan/Mongol

3.4.1. Dibawah pimpinan Kublai Khan

3.4.1.1. Memilih Peking sebagai pusat pemerintahan

3.4.2. Era perhubungan dengan Barat

3.5. Dinasti Ming (1368M-1644M)

3.5.1. Rampasan semula orang China daripada orang Mongol selepas kematian Kublai Khan

3.5.2. Chu Yuan Chang mengalahkan tentera Mongol

3.6. Dinasti Ching/Qing (1682M-1911M)

3.6.1. Menjalankan dasar-dasar Dinasti Ming

3.6.2. Membenarkan saudagar asing singgah di pelabuhan

3.6.2.1. Untuk berniaga

4. TAHAP PERALIHAN

4.1. Pasukan Manchu mengalahkan pemberontak petani China

4.1.1. Mendirikan Dinasti Qing

4.1.1.1. Berkuasa lebih 200 tahun

4.1.1.2. Meliputi

4.1.1.2.1. Manchuria

4.1.1.2.2. Mongolia

4.1.1.2.3. Tibet

4.1.1.2.4. Taiwan

4.1.1.2.5. Xinjiang

4.1.1.3. 150 tahun pertama zaman kegemilangan sebelum berlaku rasuah dan perebutan kuasa

4.1.1.4. Canton dibuka untuk berdagang

4.1.1.4.1. Teh

4.1.1.4.2. Sutera

4.1.1.4.3. Porselin

4.1.1.4.4. Candu

5. ERA REPUBLIK CHINA

5.1. Pengasas: Sun Yat Sen

5.1.1. Ketua Kuomintang (Parti Kebangsaan Rakyat)

5.2. Tidak aman

5.2.1. Panglima perang dari pelbagai bahagian berebut kuasa

5.3. Yuan Shi Kai mengusir Sun Yat Sen

5.4. Persidangan Keamanan Versailles

5.4.1. Memutuskan bahawa konsesi Jerman di Shandong diserahkan kepada Jepun

5.4.1.1. Pergeakan Empat Mei

5.4.1.2. Pekerja dan cendekiawan memboikot barangan Jepun

5.4.1.3. Menunjuk perasaan menentang campur tangan luar

5.5. Golongan nasionalis dan golongan komunis berebutkan kuasa

6. PEMERINTAHAN KUOMINTANG

6.1. Sekadar politik perluasan bangsa

6.2. Pasukan kekuatan militan dan diselenggarakan oleh komandan militan

6.3. Membangunkan kuasanya sebagai suatu kuasa tunggal

6.4. Selepas kematian Sun Yat Sen, Kai-Shek mengambil alih.

6.4.1. Berjaya mengalahkan hulubalang China Utara

6.4.2. Menjadikan Nanjing sebagai ibu negara

6.4.3. Memulakan strategi untuk mengusir Komunis

6.5. Komunis yang diusir ke kawasan pergunungan ditindas

6.5.1. Memulakan perjalanan besar-besaran yang dipanggil Perjalanan Jauh

6.5.2. Diketuai oleh Mao Zedong

6.5.3. Berjalan sejauh 7000 batu

6.5.4. Mengharungi bahagian teruk dan sukar

6.5.5. Di Shaanxi, mereka mendirikan ibu pejabat

6.6. Kai-Shek tak ambil peduli tentang askar Jepun yang telah memasuki China

6.6.1. Mencetuskan peperangan China-Jepun

6.7. Dilanda perang saudara

6.7.1. Antara Kuomintang dengan Komunis

6.7.1.1. Dimenangi oleh Komunis

6.7.2. Kuomintang lemah

6.7.2.1. Melarikan diri ke Taiwan

6.7.2.2. Memerintah pulau tersebut sebagai Republik China

7. REPUBLIK RAKYAT CHINA

7.1. Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat China

7.1.1. Pada 1/10/1949

7.1.2. Di Beijing

7.2. Berlaku peningkatan dalam bidang ekonomi

7.2.1. Akhir tahun 1950, mula berkurangan

7.2.1.1. Langkah Besar ke Hadapan

7.2.1.1.1. Pertanian

7.2.1.1.2. Industri

7.3. 1966, Revolusi Budaya

7.3.1. Menghapuskan persaingan dalam hierarki Parti Komunis

7.3.2. Diatur oleh isteri Mao Zedong

7.3.3. Mengakibatkan negara kacau bilau disebabkan oleh Pengawal Merah

7.3.4. Mao Zedong mula dibenci oleh Tentera Pembebasan Rakyat China

7.3.4.1. Mao Zedong dikecam oleh pemimpin Tentera Pembebasan Rakyat China

7.4. Mao Zedong

7.4.1. Meninggal dunia pada 9/9/1976

7.4.2. Diganti oleh Hua Guofeng

7.4.2.1. Calon yang dipersetujui oleh

7.4.2.1.1. golongan radikal

7.4.2.1.2. Pragmatis CCP

7.4.2.2. Tidak mempunyai kekuatan sendiri