Edu

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Edu by Mind Map: Edu

1. Öğrenciler

1.1. Öğrenci Kartı

1.1.1. Kişisel Bilgiler

1.1.2. Aldığı Eğitimler

1.1.2.1. Aldığı Kurlar

1.1.2.1.1. Devir İşlemleri

1.1.2.1.2. Dondurma İşlemleri

1.1.2.1.3. İptal İşlemleri

1.1.2.2. Grup İşlemleri

1.1.3. Yapılan Ödemeler

1.1.4. Vadeli Ödemeler

1.1.5. Alınan İndirimler

2. Gruplar

2.1. Yoklama İşlemleri

2.2. Ders Programı

2.3. Toplu Mail & Mesaj İşlemleri

3. Muhasebe

3.1. Cari Hesaplar

3.2. Ödeme İşlemleri

3.3. Tahsilat İşlemleri

3.4. Mizan

3.5. Günlük Kasa

4. Ön Büro İşlemleri

4.1. Kayıt

4.2. Görüşme

5. Öğretmenler

5.1. Yoklama İşlemleri

5.2. Ödev

5.3. Sınav

5.4. Puantaj İşlemleri

6. Raporlar

6.1. Görüşme Raporları

6.1.1. Arama Raporları

6.1.2. Tarama Raporları

6.2. Satış Raporları

6.2.1. Personel Bazında Satış Raporları

6.2.2. Eğitim Bazında Satış Raporları

6.2.3. Kur Bazında Satış Raporları

6.3. Tahsilat Raporları

6.4. Kapasite Raporları

6.4.1. Sınıf Müsaitlik Rapoları

6.4.2. Öğretmen Müsaitlik Raporları

6.5. Mali Raporlar

6.5.1. Ödeme Raporları

6.5.2. İleri Tarihli Bakiye Raporları

7. Finans

7.1. Eğitimler

7.1.1. Kurlar

7.1.1.1. Fiyatlar

7.1.1.1.1. İndirimler

8. Personel

8.1. Kullanıcı İşlemleri

8.1.1. Cari Hesap İşlemleri