วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ by Mind Map: วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. 2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่มีอาการเขียว

1.1. ข้อดี

1.1.1. สีสันสวยงาม

1.1.2. มีการจัดวางที่ดี

1.2. ข้อเสีย

1.2.1. ไม่สามารถลบได้ ผิดแล้วผิดเลย

2. 1. ความรู้เกี่ยวกับอาการเขียว

2.1. ข้อดี

2.1.1. มีรูปแบบที่ชัดเจน

2.1.2. มีเหลี่ยมมีมุมสวยงาม

2.2. ข้อเสีย

2.2.1. ใช้งานยาก

3. 13. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา Lanoxin ในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

3.1. การออกฤทธิ์

3.2. ผลข้างเคียง

3.3. การได้พยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยา Lanoxin

4. 12. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา Ampicillin ในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

4.1. การออกฤทธิ์

4.2. ผลข้างเคียง

4.3. การได้พยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยา Ampicillin

5. 11. การให้ความรู้และคำแนะนำที่เหมาะสมแก่ญาติในการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

6. 10. ผลกระทบของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

7. 9. การพยาบาลด้านจิตใจญาติป่วยที่มีความวิตกกังวล

8. 3. ความรู้เกี่ยวกับการเป็นลมหมดสติกะทันหัน

9. 4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่เป็นลมหมดสติกะทันหัน

10. 5. ความรู้เรื่องอาการซึม

11. 6. ความรู้เรื่องพยาธิสภาพของหัวใจ

12. 7. ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

12.1. ความหมาย

12.2. สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

12.3. พยาธิสรีรวิทยา

12.4. อาการและอาการแสดง

12.5. การรักษา

12.6. ภาวะแทรกซ้อน

12.7. การพยาบาล

13. 8. ผลกระทบด้านจิตใจของญาติผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด