Block 3 Samhällskunskap "Att stå på egna ben" ett tema om privatekonomi och arbetslivet

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Block 3 Samhällskunskap "Att stå på egna ben" ett tema om privatekonomi och arbetslivet by Mind Map: Block 3 Samhällskunskap "Att stå på egna ben" ett tema om privatekonomi och arbetslivet

1. Arbetsmarknaden

1.1. Arbetsmarknadens parter

1.1.1. Arbetstagare

1.1.1.1. Fackförbund

1.1.1.1.1. Centralorganisation

1.1.2. Arbetsgivare

1.1.2.1. Arbetsgivarorganisation

1.2. Arbetsrätt

1.2.1. Arbetsmiljö

1.2.1.1. AML Arbetsmiljölagen

1.2.2. LAS (Lagen om anställningsskydd)

1.2.3. MBL (Medbestämmandelagen)

1.2.4. Jämställdhetslagen

1.3. Arbetsmarknadens sätt att fungera

1.3.1. Anställningsvillkor

1.3.1.1. Lön

1.3.1.1.1. Individuell lönesättning

1.3.1.1.2. Kollektivavtal

1.3.1.2. Anställningsform

1.3.1.2.1. Tills vidare anställning

1.3.2. Arbetsförmedlingen

1.3.2.1. Skriva CV

1.3.2.2. Söka jobb

1.3.2.3. Aktivitetsstöd

1.3.3. A-kassa

1.4. Ordlista

2. Privatekonomi

2.1. Hushållets inkomster och utgifter

2.2. Hushållets tillgångar och skulder

2.3. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar

2.4. Ordlista

2.5. Film om privatekonomi (från Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen

3. Konsumenträtt

3.1. Konsumtion i förhållande till behov och resurser

3.2. Ordlista

3.3. Film om konsumenträtt

4. Klassamhället

4.1. Grupper och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor

4.1.1. Människor grupperas utifrån kategorier som skapar gemenskap och utanförskap

4.2. Ordlista

4.3. Filmen Äta Sova Dö

4.3.1. Diskussionsfrågor till filmen

5. Undervisningsmaterial

5.1. Filmer

5.1.1. Koll på cashen

5.1.2. Äta sova dö

5.1.3. Livet och pengarna

5.2. Presentationer

5.2.1. Arbetsrätt, presentation om lagar

5.2.2. Arbetsmarknadens parter , om avtal, löner m.m.

5.3. Litteratur

5.3.1. Skriften Koll på pengarna

5.3.2. Läroboken "Spela Roll"

5.3.2.1. Ekonomi i vardagen s.102-115

6. Examinationer

6.1. BKK Arbetsmarknaden

6.2. BKK Privatekonomiska begrepp

6.3. BKK Konsumenträtt

6.4. Diskussionsfrågor till filmen Äta sova dö

6.5. Individuell uppgift - Privatekonomi