Informatika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Informatika by Mind Map: Informatika

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. INFORMATIKA

1.5. RAČUNALSTVO

1.6. RAČUNALO

1.6.1. SKLOPOVLJE RAČUNALA (hardware)

1.6.2. PROGRAMSKA PODRŠKA (software)

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

2.1. NAČIN OBRADE PODATAKA

2.1.1. RUČNA OBRADA

2.1.1.1. Abak 3000.pr.kr

2.1.2. MEHANIČKA OBRADA

2.1.2.1. Pascalina 1642.god.

2.1.2.2. Aritmometar 1820.god.

2.1.2.3. Diferencijalni stroj 1822.god.

2.1.2.4. Analitički stroj 1833.god.

2.1.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.1.3.1. Sortirani stroj 1890.god.

2.1.3.2. Z3 1941.god.

2.1.3.3. Alan Turing

2.1.3.4. Colossus 1943.god.

2.1.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.1.4.1. GENERACIJE RAČUNALA

2.1.4.1.1. 1. generacija- elektronaka cijev

2.1.4.1.2. 2. generacija - tranzistor

2.1.4.1.3. 3. generacija - integrirani krug

2.1.4.1.4. 4. generacija - visoko integrirani krug

2.1.4.1.5. 5. generacija - mikroprocesor

2.1.4.1.6. 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

3. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

3.1. KATEGORIJE RAČUNALA PREMA VELIČINI

3.1.1. Superračunala

3.1.2. Velika računala

3.1.3. Mini računala

3.1.4. Mikroračunala

4. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

4.1. EKOLOGIJA

4.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

4.3. ICT

4.4. INFORMATIČKA SIGURNOST

4.4.1. Zaštita uređaja

4.4.2. Zaštita osobnih podataka

4.4.3. Zaštita zdravlja

4.4.4. Zaštita okoliša

5. MATEMATIČKE I LOGIČKE OSNOVE RADA RAČUNALA

5.1. BROJEVNI SUSTAVI

5.1.1. Šta je brojevni sustav¨?

5.1.2. Dekatski brojevni sustav

5.1.3. Binarni brojevni sustav

5.1.4. Oktalni i heksadekatski

5.2. BIT I BAJT

5.3. KODIRANJE BROJEVA

5.3.1. Šta je kodiranje brojeva?

5.3.2. ASCII

5.4. LOGIČKE FUNKCIJE

5.4.1. Osnovni logički sklopovi:

5.4.1.1. negacija ili logički NE

5.4.1.2. konjukcija ili logički I

5.4.1.3. disjunkcija ili logički ILI