Didaktika Orokorra

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Didaktika Orokorra by Mind Map: Didaktika Orokorra

1. 1. Astea

1.1. Egindakoa

1.1.1. Astelehena

1.1.1.1. Ikasgaiaren aurkezpena: irakasleak bere burua aurkeztu eta egutegia, metodologia edukiak, eginbeharrekoak, ebaluazio irizpideak... azaldu ditu.

1.1.2. Osteguna

1.1.2.1. Ikasgaiean planteatzen diren helburuak eta jarduerak lortzeko erabili beharko diren programa digitalen (Prezi eta MindMeister) aurkezpena eta horietan kontua egitea.

1.1.2.2. Errubrika (ebaluatzeko taula) zer den gainetik azaldu

1.1.2.3. Lanerako taldeak (4 pertsona) osatzea

1.1.2.4. I. Gaiarekin hasi gara: Didaktikaren eta curriculumaren Definizioa eta motak

1.1.2.4.1. "Didaktika" terminoaren definizioa abiapuntutzat hartuz, kontzeptu honen aspektu anitzen inguruan informazioa bilatu eta preziren bidez taldeka aurkezpen bat taldeka egiten hasi gara.

1.2. Ikasitakoa

1.2.1. Osteguna

1.2.1.1. Prezi

1.2.1.1.1. On-lineko aurkezpen programa bat da, horma bakar bat duena, betiko diapositibak erabili beharrean. Horma hori mugagabea da, bertan testuak, irudiak, bideoak... jartzen dira eta bakoitzak ezarritako ordenean azaltzen dira.

1.2.1.1.2. Taldekide bati esker, Preziko testuetan letra tamaina aldatzen ikasi dut, testuan klikatu eta - ikurrari emanez.

1.2.1.2. Mindmeister

1.2.1.2.1. Mapa mentalak egiteko on-line programa bat da. Bertan, erabiltzaileek haien pentsamenduak antolatu ditzakete mapa-mentalen teknika erabiliaz.

2. 2. Astea

2.1. Egindakoa

2.1.1. Astelehena

2.1.1.1. Taldekideekin didaktikari buruzko prezia bukatu.

2.1.1.2. Beste talde baten aurrean aurkeztu, beste taldekoekin batera didaktikaren definizio bakarra osatu eta gainontzeko taldeen definizioak entzun.

2.1.1.3. Irakasleak egindako didaktikari buruzko prezia ikusi

2.1.2. Osteguna

2.1.2.1. "Curriculum" terminoaren definizioa abiapuntutzat hartuz, kontzeptu honen aspektu anitzen inguruan informazioa bilatu eta preziren bidez taldeka aurkezpen bat prestatzen hasi.

2.1.2.2. Irakasleak errubrika zer den azaldu ondoren, talde bakoitzak, bere irizpideak kontuan hartuz, bere errubrik propioa egitea.

2.2. Ikasitakoa

2.2.1. Astelehena

2.2.1.1. Prezia taldekideei bidaltzea ikasi dut, eta "Edit together" baliabideari esker, beraiek beren ordenagailuetatik taldeko prezia editatu ahal izatea.

2.2.1.2. Didaktika

2.2.1.2.1. Hezkuntzaren teknikak eta praktikak aztertu eta garatu egiten dituen pedagogiaren arloa/zientzia da, pedagogiak emandako teoria eta helburuei jarraiki.

2.2.1.2.2. Praktikoa da

2.2.1.2.3. Bi mota desberdintzen dira: orokorra eta zehatza

2.2.1.2.4. Gehienetan bi partaide daude: irakaslea eta ikaslea

2.2.1.2.5. Hiru eremuetan ematen da: formala, instituzioetan; ez-formala, ludotekan, eta informala, kalean.

2.2.2. Osteguna

2.2.2.1. Talde bakoitzak bere irizpideak kontuan hartuz, bere errubrik propioa sortzea

2.2.2.2. Errubrika:

2.2.2.2.1. Taula batean antolaturiko lan-gida bat da, ikasleentzat eta baita irakasleentzat ere.

2.2.2.2.2. Bi modu nagusietara maneiatzen da. Alde batetik, ikasleen errendimendua ebaluatzeko erabiltzen da, norberak garrantzitsutzat hartzen dituen irizpideak ezarriz eta ikasleek irizpide horiek betetzen dituzten ala ez ebaluatuz. Bestalde, errubrika ikasleei entregatu ahal zaie, lan jakin bat egiten hasi baino lehen, haien lana zein irizpide kontuan hartuz ebaluatua izango den jakin dezaten.

3. 3. Astea

3.1. Egindakoa

3.1.1. Astelehena

3.1.1.1. Taldekideekin curriculumari buruzko prezia bukatu eta beste talde baten aurrean aurkeztu

3.1.1.2. Guk taldean sorturiko errubrika kontuan hartuz, beste taldekoen aurkezpena ebaluatu

3.1.1.3. Beste taldekoekin batera curriculumaren definizio bakarra osatu, gainontzeko taldeen definizioak entzun eta irakasleak curriculumari buruz egindako prezia ikusi.

3.1.2. Osteguna

3.1.2.1. II. Gaiarekin hasi gara: Hezkuntza Sistemaren egitura

3.1.2.1.1. Irakasleak gaur egungo E.A.E.-ko hezkuntza sistemari buruzko organigrama eta organigrama horretako hutsuneak betetzeko hitzak (zerrenda batean) banatu ditu. Taldeka, hitzak organigraman modu egokian kokatu behar izan ditugu 10 bat minutuetan. Ondoren, denon artean eta irakaslearen laguntzarekin organigrama zuzendu, eta hezkuntza sistemaren antolaketari buruzko hainbat galderari erantzun ditugu.

3.1.2.1.2. Bakoitzak bere hezkuntza-ibilbideari buruzko eskema eskuz egin eta, jarraian, taldeko batzuek besteei haien hezkuntza-esperientzia kontatu eta bizipenak elkartrukatu ditugu.

3.2. Ikasitakoa

3.2.1. Astelehena

3.2.1.1. Beste taldeen preziak guk sortutako errubrikaren irizpideei jarraituz zuzentzea

3.2.1.2. Curriculuma

3.2.1.2.1. Hezkuntzan, curriculuma ikaskuntza-prozesu bat osatzen duten helburu, gaitasun, metodo eta ebaluazioen multzoa da.

3.2.1.2.2. Hezkuntza-antolaketaren funtsa da eta, besteak beste, gizartearekiko loturak, pedagogia-sistemaren ezaugarriak eta hezkuntzaren praktika eta bilakaera bera islatzen ditu.

3.2.1.2.3. Zer, nola eta noiz irakatsi eta ebaluatu zehazten du

3.2.1.2.4. Hiru curriculum mota daude: agerikoa, kurrikulo-diseinuan esplizituki agertzen dena eta idatzita dagoena; ezkutukoa, aldez aurretik esplizituki planifikatu gabe eskola barruan ematen diren balore, jarrera eta arauetan ematen dena, eta ausentea, ematen ez dena.

3.2.2. Osteguna

3.2.2.1. Gure hezkuntza sisteman irakaskuntza modalitateak bi dira: presentziala eta ez presentziala

3.2.2.2. E.A.E.-ko hezkuntza sistema osatzen duten etapak hurrengoak dira: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa/erdi mailako zikloa eta Unibertsitatea/ goi mailako zikloa

3.2.2.3. Gure hezkuntza sisteman, derrigorrezko etapak 6-16 urte bitartekoak dira

3.2.2.4. Maila<Zikloa<Etapa

3.3. Gogoeta

3.3.1. Irakasleak curriculumari buruz egin duen prezia ikusi ondoren, curriculuma uste nuen baino gauza konplexuago bat dela ohartu naiz. Izan ere, irakaslearen prezian, "curriculum" hitzaren 20 definizio agertzen dira, 1918-1998 bitartean autore desberdinek proposatuak. Beraz, uste dut curriculuma ezin dela definizio zehatz batekin definitu, ez litzatekelako guztiz osoa izango eta beti zerbait faltako litzaiokelako.

3.3.2. Bestalde, bitxia iruditu zait "curriculum" terminoak azken hamarkadetan zehar jasan dituen aldaketak. Izan ere, hasierako autoreek curriculuma aldez aurretik erabakitako eduki multzo bezala, hau da, idatzizko programa bezala, ulertzen zuten bitartean, azken hamarkadatan, curriculuma prozesu bat bezala ulertua izan da, eta ez produktu modura. Beraz, argi gelditzen da definizioek esan zireneko garaiko ideologien, gizartearen eta korronteen eragina jasan dutela, eta urteak joan ahala, terminoa geroz eta konplexuagoa eta osoagoa bihurtzen joan dela.

4. 4. Astea

4.1. Egindakoa

4.1.1. Astelehena

4.1.1.1. III. Gaiarekin hasi gara: Curriculumaren zehaztapen mailak

4.1.1.1.1. Irakasleak taula bat hutsik eman zigun, eta taldeka bete egin behar izan genuen, Curriculumaren Zehaztapen Mailak zeintzuk diren esanez eta maila bakoitzaren definizioa, izaera, egilea, arduradunak... zeintzuk diren adieraziz. Horretarako, irakasleak ordu bat utzi zigun klasean informazio bilatzeko.

4.1.1.1.2. Aurkitutako informazioarekin taula bete ondoren, irakasleari bidali genion, eta berak curriculumaren zehaztapen mailen inguruan egindako prezia ikusi genuen.

4.1.2. Osteguna

4.1.2.1. Taldetan jarri ondoren, Haur Hezkuntzari buruzko testu bat taldekideen artean zatitu eta bakoitzak testu zati bakoitzaren inguruan zenbait galdera erantzun ondoren, zati guztiak bildu eta irakasleari bidali diogu.

4.2. Ikasitakoa

4.2.1. Astelehena

4.2.1.1. Curriculumaren zehaztapen mailak 4 dira:

4.2.1.1.1. 1.

4.2.1.1.2. 2.

4.2.1.1.3. 3.

4.2.1.1.4. 4.

4.2.2. Osteguna

4.2.2.1. MindMeisterren egindako mapa mentala Wordeko dokumentu batean itsasten ikasi dut

4.3. Gogoeta

4.3.1. Astelehenean, taldeka Haur Hezkuntzari buruzko testuaren inguruko galderei erantzuteko orduan, zailtasun batzuk izan genituela esan beharra daukat, taldekide batzuk ordenagailurik ekarri ez zutenez, informatika gelara joan behar izan zutelako eta irakasleak zati guztiak biltzeko eta dokumentu batean bidaltzeko esan zuenean beraiek bertan ez zeudenez, bakoitzak bere zatia taldekide guztion izenekin bidali zuen. Baina, azkenean, zati guztiak bat egin eta lana ondo bidali genuen.

5. 5. Astea

5.1. Egindakoa

5.1.1. Astelehena

5.1.1.1. Astelehenean jai izan nuen arren, iganderako lan bat bidali behar nion irakasleari. Lan hau, nire ibilbide akademikoaren iruzkin pertsonala zen. Hau egiteko, aurreko astelehenean klasean ikaskideei kontatutako bizipenetan oinarritu nintzen. Lanean, nire ibilbide akademikoaren mapa mentala egiteaz gain, hau idatziz azaldu nuen.

5.1.2. Osteguna

5.1.2.1. Jose Moya, Kanaria Handiko Las Palmas-eko Unibertsitateko metodologia irakaslearen Konpetentziei buruzko konferentzia entzun, eta horren inguruan galdera batzuk erantzun nituen. Jarraian, bi galdera erantzun nituen, bata Haur Hezkuntzako oinarrizko curriculumak gaitasunen inguruan dioenari buruz eta, bestea, EAEko Oinarrizko Hezkuntzaren Curriculumak III. eranskinean Oinarrizko gaitasunei dagokionean adierazten duenari buruz.

5.2. Ikasitakoa

5.2.1. Osteguna

5.2.1.1. Gure Hezkuntza Sisteman garrantzia duten 4 Ikasketa maila eta mota desberdinak (Jose Moyari jarraiki):

5.2.1.1.1. Kondukta (conducta):

5.2.1.1.2. Jokabidea (comportamiento):

5.2.1.1.3. Gaitasuna (capacidad):

5.2.1.1.4. Konpetentzia (competencia):

5.2.1.2. KONPETENTZIAK (Jose Moyari jarraiki)

5.2.1.2.1. Konpetentzia: pertsona batek bere baliabideak mobilizatzen dituen modua da,testuinguru jakin batean eginkizun bat egiteko. Pertsona batek konpetentea izatea lortzen du bere baliabide guztiak MODU EGOKIAN erabiltzea lortzen duenean zeregin jakin baterako.

5.2.1.2.2. Oinarrizko konpetentzia: hiru baldintza betetzen dituena da: gehiengoaren eskura egotea (aukeratze-funtzio bat ez betetzea eta denoi laguntza bermatzea), bizitzaren alderdi askotan amankomuna izatea (pertsona moduan parte hartzen dugun dimentsio guztietan erabilgarria izatea) eta guri ikasten jarraitzen laguntzea.

5.2.1.2.3. Oinarrizko konpetentziak 8 dira:

5.2.1.3. GAITASUNAK

5.2.1.3.1. Haur Hezkuntzan

5.2.1.3.2. Oinarrizko Hezkuntzan

5.3. Gogoeta

5.3.1. Jose Moyaren konferentziak gure Hezkuntza Sistemaren inguruan pentsarazi egin dit. Zeren, bere hitzak kontuan hartuz, azkeneko urteetan gainazaleko aldaketa batzuk eragin dituzten 3 lege organiko egon diren arren: LGE (1970ean), LOGSE (1990an) eta LOE (2006an), berarekin bat nator hauek gure Hezkuntza Sistemak benetan behar dituen aldaketak ez dituztela eragin dioenean. Izan ere, lege zaharrak aldatu edo ordezkatu beharrean, lege berriak zaharrei gehitzen joan dira. Horrela, orokorrean, LOGSE-a LGE-a da baina arau berri batzuk gehituta eta ondorioz, LOE-a LOGSE-a da baina arau berri batzuk gehituta. Ondorioz, curriculum.eremuak ez dira LOGSE-tik aldatu eta 1990tik berdinak dira.

5.3.2. Lege BERRI bat egin beharko zela uste dut, gure gaur egungo gizatearen benetako beharrak kontuan hartuz eta pertsonek gaur egungo lan munduan arrakasta izateko edo gutxienez, ondo moldatzeko, behar dituzten konpetentziak kontuan hartuz. Horretarako, nire iritziz, Lege Zaharrak ezabatu edo gaur egungo beharren arabera modernizatu egin beharko lirateke. Zeren, ezin daiteke espero orain dela 30 urte baino gehiago edo 10 urte baino gehiago egindako lege batek gaur egun bezalako gizarte bateko ikasleengan eragin positiboa izateak.

5.3.3. Gai honekin loturik, interesgarriak iruditzen zaizkidan bi esteka aurkitu ditut:

5.3.3.1. Lehenengoa, 2004ko egunkari bateko artiukulu bat da, non Hezkuntza Sistemaren funtzionamendu egokiari dagokionez, Espainia munduko 26. lekuan dagoela azaltzen den, UNESCO-ren informe baten arabera.

5.3.3.2. Bigarrena, 2010ean egindako PISA azterketetan Espainiak izandako emaitza txarrei buruzkoa da

6. Esteka interesgarria

6.1. "Pensando en los demás" dokumentala, Toshiro Kanamori irakasle japoniarrak protagonizaturik dago. Katalanez kontaturik dago eta azpitituluak gaztelaniaz dira

6.2. Irakasle honen helburua, bere ikasleak zoriontsuak izatea eta besteengan pentsatzen ikastea da. Horretarako, besteak beste, ekintza asko eskolatik kanpo egin, talde lana eta irudimena bultzatu eta, batez ere, "Kuadernoko eskutitzen" sistema erabiltzen du. Honen bidez, egunero 3 ikasleek haien bizipenak eta sentimenduak bertan idazten dituzte eta haien ikaskideei irakurtzen dizkiete.

6.3. zatia

6.4. zatia

6.5. zatia

6.6. zatia

6.7. zatia

6.8. Nire mapa mentalean dokumental hau jartzea erabaki dut, lehengo lau hilabetean teoria eta historiako irakasleak klasean jarri zigulako eta sakonki unkitzeaz gain, gauza askoren inguruan pentsarazi eta hausnartarazi egin zidalako. Uste dut gaur egun hezkuntza munduan lan egiten duen edozein pertsonak ikusi egin beharko lukela.

6.9. Izan ere, azkeneko urteetan erreforma asko egin dira gure Hezkuntza Sisteman, baina inoiz inorrek ez du pentsatu ikasleei zoriontsuak edo enpatikoak izaten irakastea, ikasgai akademiko "baliagarriak" irakatsi ordez.

6.10. "Pensando en los demás" dokumentalak sari asko jaso ditu, besteak beste:

6.10.1. Urrezko Domina EE.UU.-ko Erlijio, Etika eta Humanitatearen Nazioarteko Festibalean

6.10.2. Japoniako Telebista-Festibaleko Sari Hnadia

6.10.3. Banf-eko Festibaleko Sari Handia-2004

6.10.4. New Yorkeko Festibaleko brontzezko domina

7. 6. Astea

7.1. Egindakoa

7.1.1. Astelehena

7.1.1.1. IV. Gaiarekin hasi gara: Programazioa. Diagnostikoa eta Unitate Didaktikoak

7.1.1.1.1. Irakasleak, taldeka, gure eskola asmatu eta honen programazioa sortu egin behar dugula esan digu. Programazioak atal desberdinak dituenez, nahi baldin badugu, ostiralerako Sarrera eta Kokapena egin eta berari zuzentzeko bidaltzea proposatu digu, eta gure taldeak hori egin du. Gure taldeak hori egin du. Hau da guk egindako Sarrera eta Kokapena:

7.1.2. Osteguna

7.1.2.1. Gure eskolako programazioarekin jarraituz, ostegunean, irakasleak, hurrengo asteazkenerako programazioaren metodologia azaltzea eskatu zigun. Hona hemen gurea:

7.2. Gogoeta

7.2.1. Programazioaren Kokapena egitea oso atsegina eta aberasgarria izan zen. Taldekide guztiok elkarrekin egin genuenez, denok gure bizipenak eta oroimenak elkartrukatu genituen eta egia esan, oso motibaturik ginen guretzako "perfektua" den eskola bat sortzen eta irudikatzen. Gainera, taldekide batek haurtzaindegi-modulua ikasi duenez, bere bizipenak eta ezagutzak gurekin elkartrukatu zituen eta oso lagungarria izan zen eskola baten barne-funtzionamendua nolakoa den jakiteko.

8. 7. Astea

8.1. Egindakoa

8.1.1. Astelehena

8.1.1.1. Gure eskolako programazioarekin jarraituz, astelehenean, irakasleak hurrengo ostiralerako programazioan aniztasuna nola jorratuko dugun eta gure programazioaren helburuak zehaztea bidali zigun. Gainera, asteazkenerako zen metodologia ere ostiralerako aldatu zigun.Hona hemen gure helburuak eta aniztasunaren trataera:

8.1.2. Osteguna

8.1.2.1. Gure eskolako programazioarekin jarraituz, ostegunean, irakasleak gure programazioaren edukiak eta ebaluazio irizpideak zehazteko eskatu zigun. Hauek, programazio osoa entregatzeko momenturako egin behar ditugula esan zigun.

8.1.2.2. Irakasleak, aurreko astelehenean guk berari bidalitako programazioaren sarrera eta kokapena zuzendiruik bidali zigun:

8.2. Ikasitakoa

8.2.1. Astelehena

8.2.1.1. Aniztasunak ez du nahitaez klasean beste kultura bateko ume bat edo behar bereziak dituen ume bat esan nahi. Pertsona (eta, beraz, ume) guztiak desberdinak gara. Haur bakoitzak bere motibazio, behar, interes, ezaguera-estilo, garapen erritmo eta gaitasunak ditu, eta irakasle on batek horiei modu egoki batean erantzuten jakin behar du.

8.2.1.2. Behar bereziak edo kulturalak dituzten haurrei erantzuteko orduan, egokitzapen curricularrak edota metodologikoak beharrezkoak direnean, hauek egitea ezinbestekoa da.

8.2.2. Osteguna

8.2.2.1. Haur Hezkuntzan hiru esperientzia eremu daude:

8.2.2.1.1. Norberaren ezaguera eta autonomia pertsonala

8.2.2.1.2. Ingurunearen ezaguera

8.2.2.1.3. Hizkuntzak: komunikazioa eta adierazpena

8.2.2.2. Esperientzia eremu bakoitza egitura berdin bati jarraituz antolaturik dago:

8.2.2.2.1. Helburuak

8.2.2.2.2. Edukiak

8.2.2.2.3. Ebaluazio irizpideak

8.2.2.3. Edukiek aurretik ezarritako helburuekin koherentzia izan behar dute. Aldi berean, ebaluazio irizpideek ere helburuekin eta beraz edukiekin koherentzia eduki behar dute.

9. 8. Astea

9.1. Egindakoa

9.1.1. Astelehena

9.1.1.1. Gure eskolako programazioarekin jarrituz, irakasleak gure programazioaren helburu didaktikoak eta konpetentziak egiteko eskatu zigun, programazio osoa entregatzeko momentuan bidaliz. Helburu didaktikoak bi modutara formulatu daitezkenez, irakasleak hurrengo power-pointa eskaini zigun laguntza gisa:

9.1.1.2. Irakasleak, lehengo astean guk bidalitako gure programazioaren metodologia eta aniztasunari arreta zuzendurik bidali zigun:

9.1.2. Osteguna

9.1.2.1. Gure eskolako programazioarekin bukatuz, irakasleak gure programazioan landuko ditugun unitateetaik (15 guztira) 1 lantzeko eta zehazteko eskatu zigun. Horretarako, hurrengo taula eredutzat eskaini zigun:

9.1.2.2. Irakasleak gure programazioaren behin-betiko aurkibidea (atalak) zehaztu du:

9.2. Ikasitakoa

9.2.1. Astelehena

9.2.1.1. Bi helburu mota daude:

9.2.1.1.1. Helburu orokorrak

9.2.1.1.2. Helburu didaktikoak

10. 9. Astea

10.1. Egindakoa

10.1.1. Astelehena

10.1.1.1. Gure eskolako programzioarekin guztiz bukatu ondoren eta irakasleak azpimarraturikoa zuzendu ondoren lana moodle-era igo genuen. Hau da gure behin betiko programazio didaktikoa:

10.1.1.2. Irakasleak, taldean sortutako programazioan oinarrituz, beste taldeko lan bat egitea bidali zigun: Guk gure unitate didaktiko propioa sortzea eta garatzea. Gure taldeak, "Urtaroak" gaia aukeratu zuen unitate didaktikoaren bitartez lantzeko.

10.1.1.3. Irakasleak gure Unitate Didaktikoaren sarrera egitea bidali zigun.

10.1.2. Osteguna

10.1.2.1. Gure unitate didaktikoarekin jarraituz, irakasleak bigarren zatia egitea bidali zigun: Metodologia. Horretarako, berak proposatu zigun bi metodologia motetan, Decrolyren metodoa eta proiektuen motodoa oinarritu gintezkela esan zigun. Gure taldeak, Decrolyren metodologian oinarritzea erabaki zuen.

11. 10. Astea

11.1. Egindakoa

11.1.1. Astelehena

11.1.1.1. Gure unitate didaktikoarekin jarraituz, irakasleak edukiak zehazteko eskatu zigun

11.1.2. Osteguna

11.1.2.1. GREBA

11.1.2.2. Irakasleak egun honetarako gure unitate didaktikoaren sarrera eta metodologia bidaltzea eskatu zigun, berak zuzendu ditzan. Hona hemen gurea:

11.2. Ikasitakoa

11.2.1. Astelehena

11.2.1.1. EDUKIAK

11.2.1.1.1. Ikasleak jaso beharreko JAKINTZAK dira

11.2.1.1.2. Hiru ezagutza/jakintza esparru daude:

11.2.1.1.3. Hiru eduki mota daude:

11.3. Gogoeta

11.3.1. Egia esan, edukiak egiteko zailtasun dexente izaten ari gara. Modu teorikoan, irakaslearen azalpena ondo ulertu genuen, baina ondoren, gure programazioren edukiak aukeratzea, sailkatzea eta birformulatzea ezinezkoa egiten ari zaigu.

12. 11. Astea

12.1. Egindakoa

12.1.1. Astelehena

12.1.1.1. Gure unitate didaktikoarekin jarraituz, irakasleak Aste Santurako Ebaluazio Irizpideak, Konpetentziak eta Helburuak (orokorrak eta didaktikoak) egitea bidali zigun. Guk lan hau, edukiekin batera, taldean banatu genuen.

12.1.1.2. Gainera, klase horretan unitate didaktiko osoa entregatzeko eguna akordatu genuen: apirilak 26

12.1.1.3. Egun honetan, arratsaldean, gure taldeak lan modularrarekin bukatu zuen. Hau da gure emaitza:

12.1.2. Osteguna

12.1.2.1. ASTE SANTUKO OPORREN hasiera

12.1.2.2. Egun horretan, irakasleak duela bi aste guk bidalitako unitate didaktikoaren sarrera eta metodologiaren akatsak azpimarratuak bidali zizkigun eta guk zuzendu egin genituen. Hau da zuzenketa horren emaitza:

12.2. Gogoeta

12.2.1. Astelehena

12.2.1.1. Egia esan, lan modularrari dagokionez, arazo batzuk izan ditugu Didaktikako ikasgaiarekin. Izan ere, irakasleak gauza dexente eskatu zizkigun ohiko klasean aztertzeko, eta horregatik zailtasunak izan genituen lana eskatutako orri kopuruari moldatzeko. Hori dela eta, gauza batzuk kendu, beste batzuk laburtu eta gainontzekoak esteketara pasa behar izan genituen.

12.2.2. Osteguna

12.2.2.1. Unitate didaktikoaren metodologiarekin izan genuen akatsik "larriena" saio kopuruarena izan zen. Izan ere, guk saioak gure ordutegiari begira antolatu eta moldatu genituen, eta horregatik gure unitate didaktikoa ia 4 aste osotan, astean 3 egunetan landuz eta guztira 10 saio eginez burutzen dugu (12 saio ez eginez, beraz). Hala ere, gure antolamendua egokia zela pentsatzen genuenez, ez genuen saio kopuruarena aldatu, unitatearen sarreran azaltzen dugun moduan.

13. 12. Astea

13.1. ASTE SANTUKO OPORRAK

14. 13. Astea

14.1. Egindakoa

14.1.1. Astelehena

14.1.1.1. Egun horretan, irakasleak, unitate didaktikoaren azken atala azaldu zigun: Jarduerak

14.1.1.2. Taldekideek Aste Santurako banatutako zatiak bidali ondoren iritziak eta zalantzak partekatu genituen

14.1.1.3. Hauek dira gure:

14.1.1.3.1. Edukiak

14.1.1.3.2. Ebaluazio irizpideak

14.1.1.3.3. Konpetentziak eta helburuak

14.1.2. Osteguna

14.1.2.1. Egun honetan irakasleak klase osoa unitate didaktikoarekin jarraitzeko eta zalantzak galdetzeko utzi zigun

14.2. Gogoeta

14.2.1. Zalantzarik gabe, unitate didaktiko honetatik zailena egin zaidana edukiak, helburuak eta ebaluazio irizpideak idaztea eta, batez ere, haien artean lotura zuzena lortzea izan da. Gainera, gure kasuan, edukiak lehen egindako programazioan oinarriturik hartu behar genituenez, ez zuten lotura handirik gure unitatearekin (urtaroak) eta oso zaila egin zaigu bai edukiak formulatzea, baita helburu eta ebaluazio irizpideekin lotzea ere.

15. 14. Astea

15.1. Egindakoa

15.1.1. Astelehena

15.1.1.1. Egun honetan gure unitate didaktikoko jarduerak amaitu genituen. Hona hemen:

15.1.2. Osteguna

15.1.2.1. Egun honetan gure unitate didaktikoa amaitu eta irakasleari entregantu genion. Hona hemen:

15.1.2.2. Egun honetan ere, irakasleak didaktikako azterketa nola izango den azaldu zigun. Unitate-didaktiko labur moduko bat egin beharko dugu. Hona hemen azterketa-eredua:

15.1.2.3. Eredu hau bakoitzak berea egin behar du azterketarako prestakuntza gisa. Irakasleak zenbait gai eman dizkigu aukeran: baserria, herri kirolak... Nik baserriari buruzko unitate didaktikoa egitea aukeratu dut.

16. 15. Astea

16.1. Egindakoa

16.1.1. Astelehena

16.1.1.1. Aste honetan lan modularren ahozkoekin hasi garenez, gaur ez dugu didaktikako klaserik izan.

16.1.2. Osteguna

16.1.2.1. Atzo nire taldeak lan modularraren aurkezpena izan zuen. Aurkezpenean bi bideo jarri genituen: lehenengoa guk egindakoa, taldeko batek marrazten zuen bitartean argazkiak ateraz eta gero jarraian jarriz bideo bat osatuz, eta ondoren, beste bideo bat, gu joan ginen eskolako psikomotrizitate klasea erakusten duena. Hona hemen lehenengo bideoa, guk geuk sortutakoa:

16.2. Gogoeta

16.2.1. Osteguna

16.2.1.1. Lan modularraren gure taldearen aurkezpna egun horretako (asteazkena) azkena zenez, irakasleez gain solik bi talde gelditu ziren hau ikusten. Egia esan, nahiz eta jende gutxiagorekin azalpena lasaiago eman, pena eman zidan zeren bi bideoak egitea guk uste genuena baino zailagoa eta neketsuagoa izan zen, eta denbora asko igaro genuen hauek burutzen, azkenean ia inork ez ikusteko.

17. 16. Astea

17.1. Egindakoa

17.1.1. Astelehena

17.1.1.1. Azterketara-eredua egiten jarraitu dut

17.1.1.2. Irakasleak azterketaren inguruan genituen zalantzak argitu dizkigu

17.1.2. Osteguna

17.1.2.1. Aste honetan, irakasleak taldeka egindako unitate didaktikoa zuzenduta bidali zigun. Hona hemen, gurean berak egindako zuzenketak:

17.1.2.2. Azterketa ereduarekin amaitu dut eta irakasleari nire zalantzak galdetu dizkiot. Hona hemen nik egindako azterketa-eredua: