KONCENTRACJA

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONCENTRACJA by Mind Map: KONCENTRACJA

1. definicja

1.1. skierowanie uwagi

1.1.1. przedmiot

1.1.2. zagadnienie

1.1.2.1. New node

1.1.3. wydarzenie

1.1.4. sytuacja

2. elementy wspomagające

2.1. odpowiednia fizjologia ciała

2.2. postawa (nastawienie umysłu)

2.3. środowisko

2.4. ćwiczenia

3. brak koncentracji

3.1. złe odżywianie

3.2. zmęczenie

3.3. odwodnienie

3.4. niepewność

3.5. zmartwienia

3.6. zła samokontrola emocjonalna

4. korzyści

4.1. efektywność

4.2. siła przebicia

4.3. kontrola

4.4. satysfakcja

5. ćwiczenia

5.1. dorośli

5.1.1. krzyżówki

5.1.2. puzzle

5.1.3. sudoku

5.1.4. medytacje

5.1.5. wyszukiwanie błędów

5.1.6. wzory i ich odbicie

5.2. dzieci w wieku 6-9 lat

5.2.1. wyszukiwanie wyrazów

5.2.2. skreślanie niepasujących wyrazów

5.3. dzieci w wieku przedszkolnym

5.3.1. uważne słuchanie opowiadania

5.3.2. pilot w samolocie

5.3.3. Kacper mówi wam

5.3.4. wprawki pantomimiczne

5.3.5. personifikacja

5.3.6. kim jestem