Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PROGRAMAZIOA by Mind Map: PROGRAMAZIOA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

PROGRAMAZIOA

Sarrera

patents strong brand names good reputation among customers cost advantages from proprietary know-how exclusive access to high grade natural resources favorable access to distribution networks  

• Haur Hezkuntzako etapa (0-6 urte) oso garrantzitsua heziketarako • Bi ziklo bereizi: 0-3 urte eta 3-6 • Haurren ezaugarriak: mugitzeko beharra; oinarrizko nozioez jabetu; gorputzaren atalak izendatzen hasi; komunikazioan garapen handia; plastikako, musikako eta adierazpeneko jarduerak gogoko; egozentrismoa nagusi; autonomia gehiago; pentsamendu logikoaren garapena … • Xede nagusia: haurren erabateko garapena bultzatzea. Gaitasunak eta trebetasunak bultzatzea eta harremanetarako edo elkarbizitzarako baloreak, jarrerak eta arauak indartzea. • Kausitzen ditugun egoera bereziei eta hezkuntza-premiei ahalik eta erantzun egokienak bilatzen saiatu behar dugu etapa honetan. • Honako hauek landu: garapen afektiboa, mugimendua eta gorputzaren kontrol-ohiturak, komunikazioaren eta hizkuntzaren adierazpenak, bizikidetzarako eta gizarte-harremanetarako funtsezko jarraibideak, eta ikasleen ingurunearen ezaugarri fisikoen eta sozialen aurkikuntza. • Hauek ere egin behar: familiekin lankidetzan, haurren garapen osoa sustatu; desberdintasunak prebenitzeko eta orekatzeko hezkuntza sustatu; bi hizkuntza ofizialetako elebitasuna bermatzeko baldintza egokiak sustatu eta bultzatu; hiru urtetik beherako haurrak zaintzeko zerbitzua eskaini familiei; eta bi mila biztanle baino gutxiagoko landa-eremuetako biztanleei kalitatezko hezkuntza-zerbitzua eskuratzeko aukera eman. • Ikasleak jasotzen dituen ariketa ezberdinen eta esperientzia ezberdinen artean oreka bat egon behar du, beti ere, jarduera hauek ikasleen garapenari egokitua egongo dira. • Talde bakoitzeko zenbait hezitzaile, eta hauekin talde-lanean laguntzaile talde bat. Ikastetxean egongo diren psikologoak, psikomotrizitateko espezialistak, psikopedagogoak, … izango dira aurretik aipatutako hezitzaileen laguntzaileak. • Giro fisikoan, ikastetxean barneko zein kanpoko guneak egongo dira eta ikastetxea aurkitzen den ingurunearen araberako baliabide naturalak zein kulturalak erabiliko dira haurren heziketa haurrera eramateko. • Denbora antolatzeko, jardueren ordutegia malgua izango da eta bertako jarduerak ariketa ezberdinez osaturik egongo dira. • Antolamendua, ikasketen, erabakien, diagnostikoen eta hausnarketen prozesu baten ondorioa izango da. • Gure programazioa Haur Hezkuntzako 5 urteko haurrei zuzendua

Konpetentziak

shifts in consumer tastes away from the firm's products emergence of substitute products new regulations increased trade barriers

Programazioan landutakoak sei:

Kokapena

lack of patent protection a weak brand name poor reputation among customers high cost structure lack of access to the best natural resources lack of access to key distribution channels

Kanpo testuingurua

Barne testuingurua

Heburuak

an unfulfilled customer need arrival of new technologies loosening of regulations removal of international trade barriers

Helburu orokorrak

Helburu didaktikoak

Edukiak

Edukien inguruan esan behar da, esperientzia eremu bakoitzetik, eta hauen barnean dagokien blokeetatik, alegia, bigarren zikloko blokeetatik, hainbat eduki agertzen direla, helburu orokorrekin erlazioa dutenak.

Ebaluazio irizpideak

Dekretuaren III. Eranskinean oinarrituta, hainbat ebaluazio irizpide zehazten dira gure Programazioan, esperientzia eremuka sailkatuta

Metodologia

• Printzipioak

• Ikas-jardueren oinarriak eta ezaugarriak

• Taldekatzeko moduak eta antolatzeko irizpideak

• Jarduera motak

• Espazioen erabilera

• Denbora eta jardueren antolaketa

• Baliabideak

• Aniztasunari emandako erantzuna

Unitate Didaktikoak

Kurtsoak hiru hiruhileko ditu, eta hiruhileko bakoitzean bost unitate didaktiko lantzen dira. Ondorioz, guztira 15 unitate didaktiko ematen dira kurtso bakoitzean. Unitate didaktiko baten atalak ondorengoak dira: izenburua, xedea (proiektua bada), helburu didaktikoak, edukiak, eta ebaluazio adierazleak.

Adibidea

IRITZIA/ GOGOETAK: Lan hau ere, Unitate Didaktiko bat sortzea eta planifikatzea, baliagarria dela uste dut. Izan ere, gu irakasle lanetan aritzen garenean, erabili beharko ditugu eta honen bidez, nola funtzionatzen duten eta, pixka bat, nola egiten diren ere ikasi dugu. Gainera, konturatu naiz, Haur Hezkuntzan egiten diren ariketa guztiek ere, helburu zehatz bat dutela, ez direla egiteagatik egiten, eta gauza asko hartzen direla kontuan. Lan hau taldean egitea egokia iruditu zait, horrela, errazago eta azkarrago egin dugulako.

IRITZIA/ GOGOETAK: Egindako lan hau (Programazio bat asmatzea alegia) egokia iruditu zait, zeren eta gu ikastetxe batean lanean hasten garenean, bertan ere Programazio bat izango dute eta aurretik horri buruz ideia eta jakintza batzuk izatea komeni dela uste dut. Niri, gauza berriak ikasteko balio izan dit. Dena den, oso lan luzea iruditu zait.