Laadun varmistaminen Koulutuskeskus Salpaus, aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Laadun varmistaminen Koulutuskeskus Salpaus, aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut by Mind Map: Laadun varmistaminen Koulutuskeskus Salpaus, aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut

1. TULOKSELLISUUSMITTARI EFQM Excellence -malli

1.1. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

1.2. Resurssit ja talous

1.3. Prosessit ja rakenteet

2. OPAL PALAUTEJÄRJESTELMÄ

3. AIPAL PALAUTEJÄRJESTELMÄ

4. MITEN LAATUA ARVIOIDAAN JA MILLÄ MITTAREILLA

5. ENNAKOINTI-, LAATU- JA INNOVOINTITYÖRYHMÄ

6. Näyttötutkintotiimi