Bevorderen kwaliteit bij leerbedrijven

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bevorderen kwaliteit bij leerbedrijven by Mind Map: Bevorderen kwaliteit bij leerbedrijven

1. basis

1.1. aanmeldprocedure en pre screening

1.2. kwaliteitsscans

1.2.1. onderbouwing

1.2.2. ontwikkelafspraken

1.3. erkennen

1.4. kwaliteitskaart

1.4.1. leaflets en tipkaarten

1.5. bpv protocol

1.6. web

2. ondersteuning

2.1. SBB Academie

2.2. ....

3. face project: Focus op kwaliteit BPV: Beweging creëren.

3.1. Visie op toegevoegde waarde persoonlijke kwaliteitsgesprek

3.2. Ontwikkeling werkwijze ontwikkelingsgerichte advisering

3.3. Implementatie werkwijze: oefenen, trainen

4. click en call projecten

4.1. pre-screening

4.2. Stagecoach

4.3. omnichannel benadering

5. beïnvloed door

5.1. businesscase 2020

5.2. jaarplan SBB

5.3. visie op 'methode voor doorontwikkeling hulpmiddelen' /doorlopende leerlijn praktijkopleider

5.4. onderzoek 'ondersteuningsbehoefte van contactpersonen bpv'

5.5. project grote accounts

5.6. nps scores (tevredenheidsmetingen)

5.7. Strategisch personeelsbeleid en opleidingsplan