Információtudomány és média a 21. században

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Információtudomány és média a 21. században by Mind Map: Információtudomány és média a 21. században

1. Digitális nemzedékek http://www.ustream.tv/recorded/20773359

1.1. nemzedéki címkék - összefoglaló táblázat: http://href.hu/x/hbol

1.2. nem jobb, nem rosszabb, csak más

1.3. Netgeneráció 2010 (Prensky nyomán)

1.3.1. Bennszülöttek

1.3.1.1. Hódító

1.3.1.2. Csipegető

1.3.1.3. Leszakadó

1.3.2. Bevándorlók

1.3.2.1. Hódító

1.3.2.2. Kívülrekedt

1.3.2.3. Derékhad

1.4. Budai András

1.4.1. digitális nomádok

1.4.2. digitális telepesek

1.5. Korosztályi besorolás

1.5.1. veteránok (akik 1945 előtt születtek)

1.5.2. Baby boom (akik 1946-1964 között születtek)

1.5.3. X generáció (akik 1965-1979 között születtek)

1.5.4. Y generáció (akik 1980-1995 között születtek

1.5.5. Z generáció (akik 1996-2009 között születtek

1.5.6. alfa generáció (akik 2010 után születtek)

1.6. Csepeli - Prazsák

1.6.1. Rejtőzködő

1.6.2. Informálódó

1.6.3. Tanuló

1.6.4. Befogadó

1.6.5. Extenzív

2. konnektivizmus

2.1. hálózatelmélet az oktatásban

2.2. széles eszköztár

2.3. szerepek

2.3.1. tanár (?)

2.3.1.1. tanár? nem

2.3.1.2. facilitátor? talán

2.3.1.3. szakértő? talán

2.3.1.4. inspirátor? igen!

2.3.2. tanuló

2.3.2.1. magas belső motiváció

2.3.2.2. eszközismeret, eszközhasználat

2.4. alkalmazhatósága?

2.5. hatékonyság?

2.6. "bökkenők"

2.6.1. belépési küszöb

2.6.2. nagy arányú lemorzsolódás

2.6.3. magas induló létszámot igényel

2.7. mi ez?

2.7.1. tanuláselmélet? nem.

2.7.2. módszertan? inkább

2.7.3. oktatási paradigma? (még) nem (?)

2.7.4. IKT eszközök használata? nem. több annál.

3. Technológiai környezet

3.1. keretrendszerek

3.1.1. moodle

3.1.2. mahara

3.2. blogok

3.2.1. tumblr

3.2.2. wordpress

3.2.3. blogspot

3.2.4. blog.hu

3.3. mikroblogok

3.3.1. twitter

3.3.1.1. rövid, tömör magvas gondolatok

3.3.1.2. "szemetelés"

3.3.1.3. szelektálás

3.3.1.4. redundáns tartalmak

3.4. geolokáció

3.4.1. geocashing

3.4.2. forsquare

3.5. közösségi tartalommegosztók

3.5.1. közösségi dokumentumok

3.5.1.1. GoogleDocs

3.5.1.2. mindmeister

3.5.1.3. scibd

3.5.1.4. issuu

3.5.2. közösségi címke

3.5.2.1. delicious

3.5.3. prezentáció

3.5.3.1. slideshare

3.5.3.2. GoogleDocs

3.5.3.3. prezi.com

3.5.4. fotók

3.5.4.1. picasa

3.5.4.2. flickr

3.5.4.3. 360 cities

3.5.4.4. photosynth

3.5.5. élő hang és videó

3.5.5.1. skype

3.5.5.2. gTalk

3.5.5.3. fb videóhívás

3.5.6. virtuális terek

3.5.6.1. Second Life

3.5.7. podcast és videómegosztó

3.5.7.1. youtube

3.5.7.2. ustream

3.5.7.3. vimeo

3.6. közösségi oldalak

3.6.1. facebook

3.6.2. LinkedIn

3.6.3. meetup

3.6.4. ning.com

3.6.5. moly.hu

3.6.6. google+

4. digitális esélyegyenlőtlenség

4.1. kétoldalú veszteség! (egyén és társadalom is!)

4.2. eltúlzott?

4.3. karoljuk fel a lemaradókat vagy fejlesszük az élvonalbelieket?

4.4. Esélyegyenlőtlenség okai

4.4.1. Anyagi-társadalmi különbségek

4.4.2. Személyes-motivációs különbségek

4.4.3. Álproblémák (elefánt)

4.5. Fogyatékkal élők és speciális csoportok

4.5.1. Speciális szükséglet, speciális igények

4.5.2. akadálymentesítés

4.5.2.1. fizikai környezet

4.5.2.1.1. adaptálás

4.5.2.1.2. univerzális tervezés

4.5.2.2. technológiai környezet

4.5.3. Tanár szerep

4.5.3.1. együttműködés gyógypedagógussal

4.5.3.2. speciális tudás vagy elfogadó attitűd?

5. kockázatok

5.1. technológia

5.1.1. fizikai veszélyforrások

5.1.1.1. sérülékeny hálózat

5.1.1.1.1. kapcsolat hiánya

5.1.1.2. sérülékeny információtárolás

5.1.1.2.1. fizikai hiba

5.1.1.2.2. lopás

5.1.2. informatikai bűnözés

5.1.2.1. adathalászat

5.1.2.2. gépidőlopás

5.1.3. humán kockázat

5.1.3.1. felhasználó felelőssége

5.2. pszichológiai veszélyek

5.2.1. identitás változtathatósága

5.2.2. "elszabadult online én"

5.3. függőség

5.3.1. nem időben meghatározható! (valakinek ez a munkája)

5.3.2. oversharing

5.3.3. önértéklés

5.4. személyesség

5.4.1. anonimitás

5.4.1.1. könnyebben kialakuló intimitás??

5.4.2. szabályozhatóbb kommunikáció

5.4.3. kizárólag az online én fejlesztése

5.5. biztonság

5.5.1. információs asszimetria

5.5.1.1. megfigyelt és megfigyelő

5.5.2. rejtettség

5.5.3. kontrollálhatatlanság

6. Internet és értékrend

6.1. Internet és értékek /Csepeli-Prazsák/

6.1.1. Békés egymás mellett élés

6.1.2. Szkeptikusok

6.1.3. Párhuzamosok, melyek sohasem találkoznak

6.1.4. Optimisták

6.2. Kapcsolati kompetencia

6.2.1. Kontaktokraták

6.2.2. Levelezők

6.2.3. Beszélgetők

6.2.4. Kontaktploretárok

6.3. Új technológiák- kommunikációs rétegződés- társadalmi státusz /Csepeli-Prazsák/ http://bit.ly/JG7Wia

6.4. Internetezés és az erkölcsi értékrend összefüggései Európában http://bit.ly/H6ck4H

6.5. Munkahelyi autonómia

6.6. Internethasználat és tolerancia http://bit.ly/KOt0mS

6.7. e-etikett

6.7.1. Magyar Netikett http://bit.ly/K6k36c

6.7.2. e-Etikett http://www.eetikett.hu/

6.7.3. Sulinet Netikett

7. Kezdeti meglepettség, nehézségek, tanulságok

7.1. on-line előadás

7.1.1. rögzíthető

7.1.2. előnyei

7.1.3. hátrányai

7.2. szelektálás!

7.3. szemléletváltás!

7.4. a legnagyobb érték: az idő

8. Információs társadalom és oktatás

8.1. Nagy kulturális változások /Komenczi/

8.1.1. Epizodikus kultúra

8.1.2. Mimetikus kultúra

8.1.3. Mitikus kultúra

8.1.4. Modern (teoretikus) kultúra

8.1.5. Hálózati kultúra (?)

8.2. Tanuláselméletek

8.2.1. Behaviorista (Pavlov, Skiller, Bandura)

8.2.2. Kognitivista (Lewin, Pigaet, Brunel)

8.2.3. Konstruktivista

8.3. Informatizált iskolai tanulási környezetek modelljei http://bit.ly/fW0Zs8

8.4. A tanulás dimenzióinak integrált felfogása

8.4.1. http://bit.ly/L5UPUq

9. Nyílt oktatás, jó gyakorlatok

9.1. OER (http://www.oercommons.org/)

9.1.1. univerzális oktatási forrásgyűjtemény

9.2. Jó gyakorlatok

9.2.1. The Open University: http://www.open.ac.uk/, http://www.open.edu/openlearn/

9.2.2. Khan Academy: http://www.khanacademy.org/

9.2.3. Fernuniversität in Hagen: http://www.fernuni-hagen.de/

9.2.4. Open University of Catalonia: http://www.uoc.edu/portal/english/

10. Digitális kompetencia

10.1. ismeret, érték, attitűd

10.2. szakadék

10.2.1. IKT eszközöket használók közötti távolság/különbség mind ismeretben, mint attitűdben, mind értékben, mind felhasználásban, mind hozzáférésben

10.3. standardok (ISTE)

10.3.1. tanároknak

10.3.1.1. http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx

10.3.2. diákoknak

10.3.2.1. http://www.iste.org/standards/nets-for-students.aspx

10.3.3. adminisztrátoroknak

10.3.3.1. http://www.iste.org/standards/nets-for-administrators.aspx

10.3.4. coaching típusú képzésekhez

10.3.4.1. http://www.iste.org/standards/nets-for-coaches.aspx

10.3.5. Informatika-tudományt oktatóknak

10.3.5.1. http://www.iste.org/standards/nets-for-computer-science-teachers.aspx

10.4. http://bit.ly/JIPt3j

10.5. fejlesztése (http://slidesha.re/2kOThE)

11. Információs társadalom

11.1. digitális állampolgárság

11.1.1. tudatos, magabiztos, kritikus, etikus

11.1.2. digitális kompetenciákkal rendelkező

11.1.3. dig. állam által biztosított jogokkal és kötelezettségekkel él

11.1.4. digitális identitás, digitális lábnyom

11.1.5. a digitális állmpolgárság 9 elemi egysége: http://www.digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html

11.2. Négy fő témakör

11.2.1. Versenyképesség

11.2.2. Ökológiai előny

11.2.3. Demokrácia fokozódása

11.2.4. Életmód forradalmasítása

11.3. Modellek

11.3.1. Tudásalapú társadalom?

11.3.1.1. Wikipédia-effektus

11.3.2. Kommonikáció alapú társadalom?

11.3.2.1. szövegalapúság

11.3.3. Információ alapú társadalom?

11.3.3.1. információ és tartalommegosztás