Evaluatie en feedback (Thema 13)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evaluatie en feedback (Thema 13) by Mind Map: Evaluatie en feedback (Thema 13)

1. Evaluatie van gedrag

1.1. ongewenst gedrag

1.1.1. negeren

1.1.2. straffen

1.1.3. corrigeren

1.2. gewenst gedrag

1.2.1. materieel

1.2.2. immaterieel

1.2.3. op termijn

1.2.4. in reactie op een gebeurtenis

2. Evaluatie van leerresultaten

2.1. productgericht

2.2. procesgericht

2.3. het belang van onderscheid

2.4. het cyclisch karakter van DA

3. Feedback bij dagelijks werk

3.1. netjes werken

3.2. resultaten laten oplezen

3.3. positieve feedback geven

3.4. ondersteuning direct na de correctie

3.5. nakijken bij schriftjes

3.6. nakijken bij zelfstandig werken en samenwerken