Zasady pedagogiczne wg Marii Montessori

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zasady pedagogiczne wg Marii Montessori by Mind Map: Zasady pedagogiczne wg Marii Montessori

1. swobodny wybór

1.1. Nauczyciel organizuje otoczenie. Dziecko ustala samo przedmiot, tempo, miejsce , czas, formę, partnera do działań.

2. porządek

2.1. Każdy przedmiot ma swoje miejsce, a osoba zadanie.

3. ograniczenie

3.1. Regułom, zasadom podlegają wszystkie dziedziny życia społecznego.

4. transfer

4.1. Swoją wiedzę dzieci przenoszą na otoczenie.

5. własne działanie i powtarzanie

5.1. Działalność dziecka opiera się na haśle ,,Pomóż mi zrobić to samemu''.

6. samokontrola

6.1. uczeń sam decyduje o zadaniach , które chce wykonywać.

6.2. New node