Dags att ta plats i utvecklingen av Norrcity Ladda hem en blankett genom att klicka på den lilla...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dags att ta plats i utvecklingen av Norrcity Ladda hem en blankett genom att klicka på den lilla pilen vid varje idé. Fyll på med dina förslag. Skicka till [email protected] by Mind Map: Dags att ta plats i utvecklingen av Norrcity  Ladda hem en blankett genom att klicka på den lilla pilen vid varje idé.  Fyll på med dina förslag.  Skicka till iucorebro@cesam.se

1. Innehåll

1.1. Upplevelser, möten, aktiviteter: Vad vill jag/vi ska hända?

1.2. Konst, Design, Hantverk

1.2.1. Open Art till svampen

1.2.2. Systuga

1.2.2.1. Sy om kläder

1.2.2.1.1. -Bilda

1.2.3. Mannekänguppvisning

1.2.4. Konst i storformat utmed busslederna

1.2.5. Designcentrum

1.2.6. Hantverkscentrum

1.3. Platser, Upplevelser

1.3.1. Levande miljöer

1.3.2. Boule-bana på järntorget

1.3.2.1. Ta upp plattor i ett stråk på järntorget

1.3.2.2. Klot kommer finnas att låna på videobiljarden

1.3.2.3. Örebro Boulesällskaps förslag

1.3.3. Järntorget som upplevelseplats

1.3.4. Speakers corner

1.3.5. Café på gatan

1.3.5.1. Mötesplats

1.3.5.2. Mångfald av kulturer

1.3.6. Scen

1.3.7. Parkbänkar

1.3.7.1. Levande miljösköna platser att "hänga" på.

1.3.7.1.1. Hänga är en aktiv handling = möten = samtal

1.4. Platser för (sam)arrangemang

1.4.1. Flytta fler av Kulturhusets arrangemang ut på gatorna

1.4.2. Genomföra Kulturhusets visioner om utveckling av huset och verksamheten

1.4.3. Knyta närmare kontakter med alla aktörer på norr för korsbefruktning

1.4.4. Kulturcentrum

1.4.5. Kulturhuset tar plats med arrangemang

1.4.5.1. Blänkare inför och efter arranemang runt om Norrcity

1.4.5.2. Småkonserter

1.4.5.3. Konst som vandrar vidare

1.4.6. Mysigt café eller liknande med längre öppettider

1.4.6.1. exempelvis till 24.00 eller 01.00

1.4.6.2. En plats där man kan "hänga"

1.4.7. Nostalgiresa

1.4.7.1. Utställning där man visar värden

1.4.7.2. Återbruk

1.4.8. Teater

2. Utbud

2.1. Varor och tjänster - "Vad vill vi ska finnas?"

2.2. Tillfällig försäljning

2.2.1. Hantverksmarknad

2.2.1.1. Med lokala hantverkare

2.2.2. Torghandel på järntorget

2.2.2.1. Kommunen upplåter mark och tilltalande torgstånd (typ hötorget) till respektive handlare utan kostnad

2.2.3. Hindersmässan längre norrut

2.2.4. Bondens marknad

2.3. Specialbutiker

2.3.1. Specialhantverkare

2.3.2. Saluhall nära resecentrum

2.3.2.1. Inom 3-5 minuters gångväg

2.3.3. Systembolaget

2.4. Fika, mötas och äta

2.4.1. Bokcafé

2.4.2. McDonalds på norr

2.4.3. Specialcaféer

2.4.4. Stekt strömmingsburgarcafé

2.4.5. Restaurang med ekologiska varor och vegetariskt

2.5. Samarbete mellan konsument, kultur och handel

2.5.1. Samarbete med volontärer och timpersonal

2.5.2. Kreativa samarbeten mellan butiker och organisationer

2.5.3. På norr finns socialt och hållbarhetsmedvetna konsumnter

2.5.4. Genom kreativt tänk i samarbete med kulturen öka handeln på norr

2.6. Övrigt

2.6.1. Business district

2.6.1.1. Byt till ett svenskt namn och många kommer lättare att acceptera tanken

3. Gestaltning

3.1. Hus, rum, gator, fysisk miljö - "Hur vill jag att det ska se ut?"

3.2. Levande offentligt rum

3.2.1. Växter

3.2.2. Ta ansvar för det offentliga rummet tillsammans

3.2.2.1. Skapar delaktighet och omsorg om platsen

3.2.2.2. Ska organiseras

3.2.2.3. Stadsträdgårdsmästaren

3.2.2.4. Praktikanter

3.2.2.4.1. Floristutbildningen

3.2.2.4.2. Kvinnerstas studenter

3.2.3. Odling på tak - för miljön

3.2.4. Belysningskonst

3.2.5. Föränderlig fysisk miljö

3.2.5.1. Levande vägg

3.2.5.2. Gatumålning

3.2.5.3. Plats för mobil scen

3.2.5.4. Genom kultur

3.2.6. Odla upp asfalterade ytor - organiserad guerillaodling

3.3. Plats för handel

3.3.1. Karolinska skolans bollhall

3.3.1.1. Föredetta ridhus med kulturhistoria

3.3.1.2. Bygg om till saluhall / hantverkshandel

3.3.1.3. Gården till söder om hallen kan även användas för tillfällig handel

3.3.1.4. Bevara den gamla muren

3.3.1.4.1. Kan fungera som en naturlig avgränsning vid användning av området då man kan behöva ta inträde

3.3.2. Saluhall = mötesplats

3.3.2.1. Offentligt rum

3.3.2.1.1. Olåst

3.3.3. Tak över gamla gatan

3.4. Scen

3.4.1. Amfiteater vid Henry Allards park

3.4.2. Café eller matställe för nya musikband

3.4.3. Utomhusscen där små lokala band och sällskap kan uppträda gratis

3.5. Järntorget

3.5.1. Järntorget - Park, gräs, café, scen

3.5.2. Järntorget = Örebros kungsträdgård

3.6. Stor event-skylt på järntorget

3.6.1. Gärna vid busshållsplaten

3.6.2. Digital och upplyst

3.6.3. Behövs för att marknadsföra alla evenemang som kommer ske på norr

4. Har du en ny Idé?

4.1. Innehåll

4.2. Gestaltning

4.3. Utbud