Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DENKLEMLER by Mind Map: DENKLEMLER

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem

1.1. Bir bilinmeyenli denklemde en yüksek kuvvete sahip olan değişkenim kuvveti denklemin derecesini belirler. Kuvvet iki ise denklem ikinci derecedendir

2. Tanım

2.1. Doğrusal ilişkiyi ifade eden ax+by+c=0 gibi ifadelerdir

2.1.1. Özellikleri

2.1.1.1. a,b,c katsayı

2.1.1.2. c sabit terim

2.1.1.3. iki bilinmeyenli denklem

3. Denklem çözme yöntemleri

3.1. Yok etme yöntemi

3.1.1. Verilen her iki denklemin, bilinmeyenlerinden birinin katsayıları simetrik olmalıdır. Bu koşul yoksa bilinmeyenlerden herhangi birinin, her iki denklemde de katsayıları simetrik duruma getirilir. Sonra da taraf tarafa toplanarak bilinmeyenlerden biri yok edilir. Elde edilen bir bilinmeyenli denklem çözülür ve bilinmeyenler bulunur

3.2. Yerine koyma yöntemi

3.2.1. Lütfen iki denklemin, herhangi bir bilinmeyenlerden biri, diğeri cinsinden bulunur ve diğer denklemlerde yerine yazılır. Elde edilen bir bilinmeyenli denklem çözülür.

4. Derece bakımından çeşitleri

4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem

4.1.1. Bir bilinmeyenli denklemde en yüksek kuvvete sahip olan değişkenim kuvveti denklemin derecesini oluşturur. Kuvvet bir ise denklem Birinci dereceden denklemdir.

5. Çeşididir

5.1. Bir bilinmeyenli denklem

5.1.1. Tanımı

5.1.1.1. Eşitlik ve bir bilinmeyen bulunan denklemdir

5.1.1.1.1. Örnektir

5.2. İki bilinmeyenli denklem

5.2.1. Tanımı

5.2.1.1. Eşitlik ve (x,y) şeklinde iki bilinmeyen bulunan denklemdir

5.2.1.1.1. Örnektir