Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Opiskelijan ohjaustarve by Mind Map: Opiskelijan ohjaustarve
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Opiskelijan ohjaustarve

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Tukimateriaalin tuottaminen opintoihin (vrt. Kiihdytyskaista, JAO)

Selkokielistä materiaalia maahanmuuttajille

Kertaustehtäviä

Preppausmateriaalia

Tavoitteena työelämä

Työnhaku

Oman osaamisen tunnistaminen

Työnhaun asiakirjat, Haussa.fi, CV-netti, Kyvyt.fi, Näytönpaikka, Europassi

Yleiset työelämävalmiudet

Oppilaitoksen yhteistyöverkoston hyödyntäminen

Välityömarkkinat polkuna työelämään

Työpajat

Projektit

Yhdistykset

Työ- ja elinkeinohallinnon palvelut

TE-hallinnon suunnitelmat, Sanssi-kortti, Työkokeilu, Työelämävalmennus, Työvoimakoulutus, Palkkatuki, Työllistyminen/oppisopimusopiskelu, Starttiraha

Oman yrityksen perustaminen

Osaamisen kehittäminen, Ammatilliset tutkinnot ja muu koulutus, Yrittäjän at, Yritysjohtamisen eat, Yrittäjän peruskurssi

Yrityksen perustamista tukevan tiedon hankkiminen, Ely-keskus/Ensimetri, Työ- ja elinkeinotoimisto

Aikuiskoulutusmahdollisuudet työllistymisen tukena

Työvoimakoulutus

Omaehtoinen koulutus

Ohjaavat- ja kuntouttavat koulutuspalvelut

Oppisopimuskoulutus

Työelämän osaamisen kehittämispalvelut

Oppisopimuskoulutus

Tutkintotavoitteinen koulutus, Tutkintoon valmistava koulutus, Tutkintoon johtava koulutus, New node, 2+1-malli

Ei-tutkintotavoitteinen koulutus, Osatutkintotavoitteinen koulutus, Muu lisäkoulutus

Motivaatio

Keskeytyneet opinnot

Työpajat, New node

Erityisnuorisotyö

Silta-valmennus, Tuotantokoulu

Oppisopimus

Aikuiskoulutus

Tuen tarpeen huomioiminen jatkosuunnitelmissa

Armeija

Jatko-opintomahdollisuuksien kartoitus

Teoriaopiskelu haastavaa

Oppisopimus

PAO, Laajennettu työssäoppiminen, Osatutkinnot, 2+1-malli, Yksilöllinen HOPS

Atto-opinnot, Atto-näytöt kun osaamista paljon, Attoaineet ammattiaineiden yhteydessä

Väärä alavalinta

Opinto-ohjaaja

17-24-vuotiaat, KOHO

17-29-vuotiaat, Kestävät koulutus- ja uravalinnat

Alle 18-vuotiaat, AKU

Suunnitelmat vielä lyhytjännitteisiä

Kypsyminen, Ammattistartti

Keskustelut suunnitelmista, Kuraattori, Opinto-ohjaaja

Hakeutuminen opintoihin

Koulutus osana uravalintaa ja urasuunnittelua

Tieto aloista, koulutusmuodoista ja koulutuksista

Neuvonta ja ohjaus urasuunnitteluun, Urasuunnittelua tukeva työssäoppimispaikka

Oikea ala, koulutusmuoto ja tutkinto

Valinnat koulutuksiin

Elämänhallinta

Päihteet

Yli 25-vuotiaat, A-klinikka, Päiväosasto, Kuntoutumiskeskus

Alle 25-vuotiaat, Nuorisoasema

Toimeentulo

Huumausaineet

Peliriippuvuus

Nettiriippuvuus

Sosiaaliset taidot

Millainen kuva maailmasta

Jaksaminen

Parisuhde

Ystävät

Perhe

Suhteet vanhempiin

Kiusaaminen

Vuorokausirytmi

IT-riippuvuus

Terveydentila

Fyysinen

Opiskelijaterveydenhuolto, Terveydenhoitaja, Koululääkäri, Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuolto, Oman alueen terveysasema, Päivystys/Acuta, Hammashuolto

Psyykkinen

Kuraattori

Opiskelijaterveydenhuolto, Terveydenhoitaja, Psykologi, Koululääkäri, Psykiatrinen erikoissairaanhoito, Psykoterapia, Hoitojakso psykiatrisella osastolla, Tutkimusjakso psykiatrisella osastolla

Haasteiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen

Jo opintojen alussa - soveltuvuus alalle?

SORA-lainsäädäntö

Ammattistartti

Mahdollistaako terveydentila alalla työskentelyn?

Erityisen tuen tarve

Tuen tarve voi vaihdella henkilökohtaisen tilanteen mukaan

SILTA

SiltaKoutsi

Tuotantokoulu (Luovi)

TAIKA-koulutus (PAO)

HOJKS

Päivitykset opintojen kuluessa tärkeitä

HOJKS-opiskelijan 2+1-malli

Ohjaamo

Suunnitelmallisuus - mitä opintoja mahdollista suorittaa?

Erityisen tuen tarpeen huomioiminen/suunnittelu jatko-opinnoissa

Räätälöidyt koulutuspolut - osatutkintojen suorittaminen

Erityisopettajan rooli

Rooli vaihtelee opiskelijan mukaan

Erityislahjakkuus

Osaamisen laajentaminen

Tutkinnon osia muista tutkinnoista, Ammatilliset perustutkinnot, Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, AMK-opinnot

Tutkinnon täydentäminen tutkinnon osilla, Ammatilliset kaksoitutkinnot

2+1-malli/viimeinen vuosi oppisopimuksella

Jatko-opinnot, Aikuiskoulutus, Näyttötutkinnot, Erilaiset koulutus- ja rahoitusmuodot, Muu ammatillinen lisäkoulutus, Oppilaitosten koulutukset, Työnantajan hankkima ja järjestämä koulutus, Toisen asteen opinnot, Uusi ammatillinen tutkinto, Aikuislukio, Arvosanojen korottaminen, Ammattikorkeakoulu, 2. asteen opintojen hyväksilukeminen, Yliopisto, Avoin yliopisto, Pääsykokeen kautta

Teoreettinen osaaminen

Opiskelijavaihto

Valinnaisuuden hyödyntäminen opintojen toteuttamisen suunnittelussa (ammatti- ja erikoisammatitutkintojen osat, AMK-opinnot)

2+1-malli

Avoin AMK

AMK-opintojen ostaminen ammattitutkintojen osaksi

Ammattilukio opinnot

Ammatilliset kaksoistutkinnot

Seututarjotin

Käytännöllisyys ja kädentaidot

Taitaja-kilpailu

Opiskelijavaihto

Nopeutettu HOPS

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Sitoutuminen

Päätöksenteko

Ei selkeitä suunnitelmia

Ammattistartti

17-29-vuotiaat, Kestävät koulutus- ja uravalinnat

Työ- ja elinkeinohallinto, Ammatinvalintapsykologi, Työelämävalmennus, Työkokeilu, Ohjaava koulutus

Ulkoiset vaikeudet

Kaveripiirin vaikutus

Vanhempien mielipide

Motivaatio