Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Opiskelijan ohjaustarve by Mind Map: Opiskelijan ohjaustarve
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Opiskelijan ohjaustarve

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Tukimateriaalin tuottaminen opintoihin (vrt. Kiihdytyskaista, JAO)

Selkokielistä materiaalia maahanmuuttajille

Kertaustehtäviä

Preppausmateriaalia

Tavoitteena työelämä

Työnhaku

Välityömarkkinat polkuna työelämään

Työ- ja elinkeinohallinnon palvelut

Oman yrityksen perustaminen

Aikuiskoulutusmahdollisuudet työllistymisen tukena

Oppisopimuskoulutus

Motivaatio

Keskeytyneet opinnot

Teoriaopiskelu haastavaa

Väärä alavalinta

Suunnitelmat vielä lyhytjännitteisiä

Hakeutuminen opintoihin

Koulutus osana uravalintaa ja urasuunnittelua

Valinnat koulutuksiin

Elämänhallinta

Päihteet

Toimeentulo

Huumausaineet

Peliriippuvuus

Nettiriippuvuus

Sosiaaliset taidot

Millainen kuva maailmasta

Jaksaminen

Parisuhde

Ystävät

Perhe

Suhteet vanhempiin

Kiusaaminen

Vuorokausirytmi

Terveydentila

Fyysinen

Psyykkinen

Jo opintojen alussa - soveltuvuus alalle?

Erityisen tuen tarve

Tuen tarve voi vaihdella henkilökohtaisen tilanteen mukaan

SILTA

HOJKS

Päivitykset opintojen kuluessa tärkeitä

Ohjaamo

Suunnitelmallisuus - mitä opintoja mahdollista suorittaa?

Erityisen tuen tarpeen huomioiminen/suunnittelu jatko-opinnoissa

Erityisopettajan rooli

Rooli vaihtelee opiskelijan mukaan

Erityislahjakkuus

Osaamisen laajentaminen

Teoreettinen osaaminen

Käytännöllisyys ja kädentaidot

Nopeutettu HOPS

Sitoutuminen

Päätöksenteko

Ei selkeitä suunnitelmia

Ulkoiset vaikeudet

Motivaatio