Opiskelijan ohjaustarve

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opiskelijan ohjaustarve by Mind Map: Opiskelijan ohjaustarve

1. Tukimateriaalin tuottaminen opintoihin (vrt. Kiihdytyskaista, JAO)

1.1. Selkokielistä materiaalia maahanmuuttajille

1.2. Kertaustehtäviä

1.3. Preppausmateriaalia

2. Elämänhallinta

2.1. Päihteet

2.1.1. Yli 25-vuotiaat

2.1.1.1. A-klinikka

2.1.1.1.1. Päiväosasto

2.1.1.1.2. Kuntoutumiskeskus

2.1.2. Alle 25-vuotiaat

2.1.2.1. Nuorisoasema

2.2. Toimeentulo

2.3. Huumausaineet

2.4. Peliriippuvuus

2.5. Nettiriippuvuus

2.6. Sosiaaliset taidot

2.7. Millainen kuva maailmasta

3. Terveydentila

3.1. Fyysinen

3.1.1. Opiskelijaterveydenhuolto

3.1.1.1. Terveydenhoitaja

3.1.1.1.1. Koululääkäri

3.1.2. Perusterveydenhuolto

3.1.2.1. Oman alueen terveysasema

3.1.2.2. Päivystys/Acuta

3.1.2.3. Hammashuolto

3.2. Psyykkinen

3.2.1. Kuraattori

3.2.2. Opiskelijaterveydenhuolto

3.2.2.1. Terveydenhoitaja

3.2.2.1.1. Psykologi

3.2.2.1.2. Koululääkäri

3.2.3. Haasteiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen

3.3. Jo opintojen alussa - soveltuvuus alalle?

3.3.1. SORA-lainsäädäntö

3.3.2. Ammattistartti

3.3.3. Mahdollistaako terveydentila alalla työskentelyn?

4. Erityisen tuen tarve

4.1. SILTA

4.1.1. SiltaKoutsi

4.1.2. Tuotantokoulu (Luovi)

4.1.3. TAIKA-koulutus (PAO)

4.2. HOJKS

4.2.1. HOJKS-opiskelijan 2+1-malli

4.3. Ohjaamo

4.4. Erityisen tuen tarpeen huomioiminen/suunnittelu jatko-opinnoissa

4.4.1. Räätälöidyt koulutuspolut - osatutkintojen suorittaminen

4.5. Erityisopettajan rooli

5. Erityislahjakkuus

5.1. Osaamisen laajentaminen

5.1.1. Tutkinnon osia muista tutkinnoista

5.1.1.1. Ammatilliset perustutkinnot

5.1.1.2. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

5.1.1.3. AMK-opinnot

5.1.2. Tutkinnon täydentäminen tutkinnon osilla

5.1.2.1. Ammatilliset kaksoitutkinnot

5.1.3. 2+1-malli/viimeinen vuosi oppisopimuksella

5.1.4. Jatko-opinnot

5.1.4.1. Aikuiskoulutus

5.1.4.1.1. Näyttötutkinnot

5.1.4.1.2. Muu ammatillinen lisäkoulutus

5.1.4.2. Toisen asteen opinnot

5.1.4.2.1. Uusi ammatillinen tutkinto

5.1.4.3. Aikuislukio

5.1.4.3.1. Arvosanojen korottaminen

5.1.4.4. Ammattikorkeakoulu

5.1.4.4.1. 2. asteen opintojen hyväksilukeminen

5.1.4.5. Yliopisto

5.1.4.5.1. Avoin yliopisto

5.1.4.5.2. Pääsykokeen kautta

5.2. Teoreettinen osaaminen

5.2.1. Opiskelijavaihto

5.2.2. Valinnaisuuden hyödyntäminen opintojen toteuttamisen suunnittelussa (ammatti- ja erikoisammatitutkintojen osat, AMK-opinnot)

5.2.3. 2+1-malli

5.2.4. Avoin AMK

5.2.5. AMK-opintojen ostaminen ammattitutkintojen osaksi

5.2.6. Ammattilukio opinnot

5.2.7. Ammatilliset kaksoistutkinnot

5.2.8. Seututarjotin

5.3. Käytännöllisyys ja kädentaidot

5.3.1. Taitaja-kilpailu

5.3.2. Opiskelijavaihto

5.4. Nopeutettu HOPS

5.4.1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

6. Tavoitteena työelämä

6.1. Työnhaku

6.1.1. Oman osaamisen tunnistaminen

6.1.2. Työnhaun asiakirjat

6.1.2.1. Haussa.fi

6.1.2.2. CV-netti

6.1.2.3. Kyvyt.fi

6.1.2.4. Näytönpaikka

6.1.2.5. Europassi

6.1.3. Yleiset työelämävalmiudet

6.1.4. Oppilaitoksen yhteistyöverkoston hyödyntäminen

6.2. Välityömarkkinat polkuna työelämään

6.2.1. Työpajat

6.2.2. Projektit

6.2.3. Yhdistykset

6.3. Työ- ja elinkeinohallinnon palvelut

6.3.1. TE-hallinnon suunnitelmat

6.3.1.1. Sanssi-kortti

6.3.1.2. Työkokeilu

6.3.1.3. Työelämävalmennus

6.3.1.4. Työvoimakoulutus

6.3.1.5. Palkkatuki

6.3.1.5.1. Työllistyminen/oppisopimusopiskelu

6.3.1.6. Starttiraha

6.4. Oman yrityksen perustaminen

6.4.1. Osaamisen kehittäminen

6.4.1.1. Ammatilliset tutkinnot ja muu koulutus

6.4.1.1.1. Yrittäjän at

6.4.1.1.2. Yritysjohtamisen eat

6.4.1.1.3. Yrittäjän peruskurssi

6.4.2. Yrityksen perustamista tukevan tiedon hankkiminen

6.4.2.1. Ely-keskus/Ensimetri

6.4.2.2. Työ- ja elinkeinotoimisto

6.5. Aikuiskoulutusmahdollisuudet työllistymisen tukena

6.5.1. Työvoimakoulutus

6.5.2. Omaehtoinen koulutus

6.5.3. Ohjaavat- ja kuntouttavat koulutuspalvelut

6.5.4. Oppisopimuskoulutus

6.5.5. Työelämän osaamisen kehittämispalvelut

6.6. Oppisopimuskoulutus

6.6.1. Tutkintotavoitteinen koulutus

6.6.1.1. Tutkintoon valmistava koulutus

6.6.1.2. Tutkintoon johtava koulutus

6.6.1.3. New node

6.6.1.4. 2+1-malli

6.6.2. Ei-tutkintotavoitteinen koulutus

6.6.2.1. Osatutkintotavoitteinen koulutus

6.6.2.2. Muu lisäkoulutus

7. Motivaatio

7.1. Keskeytyneet opinnot

7.1.1. Työpajat

7.1.1.1. New node

7.1.2. Erityisnuorisotyö

7.1.3. Silta-valmennus

7.1.3.1. Tuotantokoulu

7.1.4. Oppisopimus

7.1.5. Aikuiskoulutus

7.1.6. Tuen tarpeen huomioiminen jatkosuunnitelmissa

7.1.7. Armeija

7.1.8. Jatko-opintomahdollisuuksien kartoitus

7.2. Teoriaopiskelu haastavaa

7.2.1. Oppisopimus

7.2.2. PAO

7.2.2.1. Laajennettu työssäoppiminen

7.2.2.2. Osatutkinnot

7.2.2.3. 2+1-malli

7.2.2.4. Yksilöllinen HOPS

7.2.3. Atto-opinnot

7.2.3.1. Atto-näytöt kun osaamista paljon

7.2.3.2. Attoaineet ammattiaineiden yhteydessä

7.3. Väärä alavalinta

7.3.1. Opinto-ohjaaja

7.3.2. 17-24-vuotiaat

7.3.2.1. KOHO

7.3.3. 17-29-vuotiaat

7.3.3.1. Kestävät koulutus- ja uravalinnat

7.3.4. Alle 18-vuotiaat

7.3.4.1. AKU

7.4. Suunnitelmat vielä lyhytjännitteisiä

7.4.1. Kypsyminen

7.4.1.1. Ammattistartti

7.4.2. Keskustelut suunnitelmista

7.4.2.1. Kuraattori

7.4.2.2. Opinto-ohjaaja

8. Hakeutuminen opintoihin

8.1. Koulutus osana uravalintaa ja urasuunnittelua

8.1.1. Tieto aloista, koulutusmuodoista ja koulutuksista

8.1.2. Neuvonta ja ohjaus urasuunnitteluun

8.1.2.1. Urasuunnittelua tukeva työssäoppimispaikka

8.1.3. Oikea ala, koulutusmuoto ja tutkinto

8.2. Valinnat koulutuksiin

9. Jaksaminen

9.1. Parisuhde

9.2. Ystävät

9.3. Perhe

9.4. Suhteet vanhempiin

9.5. Kiusaaminen

9.6. Vuorokausirytmi

9.6.1. IT-riippuvuus

10. Sitoutuminen

11. Päätöksenteko

11.1. Ei selkeitä suunnitelmia

11.1.1. Ammattistartti

11.1.2. 17-29-vuotiaat

11.1.2.1. Kestävät koulutus- ja uravalinnat

11.1.3. Työ- ja elinkeinohallinto

11.1.3.1. Ammatinvalintapsykologi

11.1.3.2. Työelämävalmennus

11.1.3.3. Työkokeilu

11.1.3.4. Ohjaava koulutus

11.2. Ulkoiset vaikeudet

11.2.1. Kaveripiirin vaikutus

11.2.2. Vanhempien mielipide

11.3. Motivaatio