Modern eszközök a pedagógiában (Nagy István)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában (Nagy István) by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában (Nagy István)

1. e - Book

1.1. Formátumok

1.1.1. txt

1.1.1.1. Előny: kis méret, tetszőleges szoftver

1.1.1.2. Hátrány: nem formázható, nem ltványos

1.1.2. doc , pdf

1.1.2.1. Előny: formázható, tartalmazhat képet, hipertextet

1.1.2.2. Hátrány: program szükséges hozzá, és pdf nem szerkeszthető

1.1.3. html

1.1.3.1. Csak előnye van: formázható, tartalmazhat képet, hipertextet, számos alkalmazás menyitja

1.2. Fogalma

1.2.1. egyrészt speciális hardver a rajta megjelenő tartalommal

1.2.2. másrészt az interneten tárolt összefüggő tartalom

1.3. Olvasása

1.3.1. célszámítógépek

1.3.1.1. Kindl, Sony Reader, Koobe, stb.

1.3.2. személyi számítógépek

1.3.2.1. laptop,tablet, pocket

1.3.3. okos telefonok

2. mikroblog

2.1. - egy-egy link, pár mondat, kép, videó

2.2. fajtái:

2.2.1. közösségi kommunikációs oldalak (Twitter,Iwiw,stb.)

2.2.2. linkmegosztó szolgáltatások (Reddix,Digg, stb.)

2.2.3. videó- és fotóalbumok

3. e - learning

3.1. hálózati, tér és időfüggetlen képzési forma

3.2. digitális médiumokat használ

3.3. interaktív

4. Digitális tananyag

4.1. elektronikus, digitális formátumú információ átadására alkalmas tudás

4.2. 1 generáció: beszkennelt tankönyv

4.3. 2. generáció: digitálisan készülő hagyományos tankönyv formájú

4.4. 3. generáció: interaktív, multimédiás anyagok

4.4.1. SDT (tudásbázis)

4.5. célok szerint:- ismeret átadás - oktatás - oktatási környezetek - gyakorlás és értékelés - tanulás szervezés - iskolai élet és kommunikáció (digitális napló, beléptető rendszer)

5. Virtuális tanulási környezet

5.1. digitális kapcsolat személyes kommunikáció helyett

5.2. előny:

5.2.1. oktató

5.2.1.1. színesebb óravezetés

5.2.1.2. kreatív tevékenység

5.2.2. tanuló

5.2.2.1. inger gazdag környezet

5.2.2.2. aktív részvétel

5.3. hátrány:

5.3.1. infrastruktúrától való függés

5.3.2. több előkészületet igényel

6. Videómegosztó szolgáltatások

6.1. videoklipek feltöltése, megosztása

6.2. Youtube, Daily motion,Google video

6.3. web 2.0-ás, web 3.0-ás weboldalak

7. Közösségi portál

7.1. web 2-es oldal

7.1.1. közösségek számára

7.2. ismerősök keresése (publikusság, megosztások)

7.2.1. IWIW, Facebook, Twitter, MySpace,Google+

8. Digitális írástudás

8.1. számítógépes műveltség (EU-s alapkompetencia)

8.2. tanulás hatékonysága (kritikai gondolkodás, konstruktív gondolkodás)

8.3. NAT, ECDL tanfolyamok

9. Digitális bennszülöttek

9.1. beleszületik az informatika világába

9.2. anyanyelvvel együtt tanulja az eszközök használatát

9.3. gondolkodási stratégiáik újszerűek, időnként majorálja a digitális bevándorlókét

10. Digitális bevándorló

10.1. nem beleszületik a digitális világba, ismeretei erőfeszítések eredménye (szülők, tanárok)

10.2. tanulási stratégiái, technikái különböznek a digitális bennszülöttekétől

11. Digitális lábnyom

11.1. digitális árnyék, felhasználó online jelenléte után megmarad

11.2. szándékos (kommentelés, blogok)

11.3. nem szándékos (e-mail csatolmányai)

11.4. előnye: korábbi információ visszakereshető

11.5. hátránya: kontrollálhatatlan, nem publikus információk is kikerülhetnek

12. Mobiltanulás

12.1. bárhol, bármikor

12.2. eszközigényes

12.2.1. IKT eszközök szükségessége

12.3. hatékony, játékosnak tűnő tanulás

13. Okostelefon

13.1. mobilinternet

13.1.1. Facebook, Twitter

13.2. e-anyagok nézegetése (e-book olvasó)

13.3. fényképezés, számítógép funkciók

14. Online játékok

14.1. oktatási játékok (főleg angol nyelvűek)

14.1.1. kreativitás

14.1.2. térbeli tájékozódás

14.1.3. nyelvtanulás

14.2. internetes kapcsolat szükséges

14.3. közösségi játékok

14.3.1. tanulás, szórakozás

15. Online viselkedéskultúra

15.1. netikett (neten való viselkedési szabályok)

15.2. személyiségi jogok, adatvédelem

15.3. szerzői jogok

16. Online fogalomtérképek

16.1. összefüggések ábrázolása

16.2. tömör rövid meghatározások (kulcsszavak)

16.3. online szerkesztés (mindmeister, FreeMind)

17. LLL paradigma

17.1. kora gyermekkortól idős korig történő tanulás

17.2. Faktorai

17.2.1. tanulás a tudásért

17.2.2. tanulás a cselekvésért

17.2.3. szociális készségek elősegítése

17.2.4. együttélés megtanulása

17.3. Formális, informális, nonformális

18. Wikipédia és wikik

18.1. több nyelvű

18.2. közösség által fejlesztett enciklopédia

18.3. nyílt

19. internetbiztonság

19.1. tűzfal

19.1.1. operációs rendszerhez kapcsolódó

19.1.2. saját

19.2. antivírus szoftverek

19.2.1. karanténba zárás

19.2.2. vírus irtás

19.2.3. fertőzött fájl helyreállítása

19.3. kiegészítő biztonsági megoldások

19.3.1. spamszűrő

19.3.2. adatvédelem

20. Google dokumentumok

20.1. webalapú irodai alkalmazáscsomag (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció)

20.2. online szerkesztés (egyszerre többen, valós időben)

20.3. Ajax és XML használatán alapul

21. web 1.0 - web 2.0

21.1. web 1.0 (1990-2000)

21.1.1. főleg szövegfájlok

21.2. web 2.0 (2000-2010)

21.2.1. internetes szolgáltatás (közösségek számára)

21.2.1.1. közösségi oldalak

21.2.1.2. videó megosztó potálok

21.2.1.3. virtuális világok, blogok

22. web 3.0

22.1. szemantikus web - elmélet

22.2. egyéni kiszolgálás

22.3. egy jelszóval több alkalmazás használata

23. Projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

23.1. kereső motorok révén óriási adatmennyiség

23.2. témák, produktumok

23.3. kreativitás, produktum

24. virtuális valóság

24.1. számítógép által generált, valóságot modellező világ

24.2. kitapintható, konzekvens legyen

24.3. szükséges eszközök

24.3.1. nyomkövető rendszerek

24.3.2. képgeneráló rendszerek

24.3.3. tapintási rendszer

24.3.4. képmegjelenítő rendszerek

25. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

25.1. folyamatos interaktív értékelés, kompetencia fejlesztő

25.2. ellentéte a szummatív értékelés

25.3. pedagógiai munka jobb tervezése, tudatos irányítása

26. New node