Modern eszközök a pedagógiában (Nagy István)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában (Nagy István) by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában (Nagy István)

1. e - Book

1.1. Formátumok

1.1.1. txt

1.1.1.1. Előny: kis méret, tetszőleges szoftver

1.1.1.2. Hátrány: nem formázható, nem ltványos

1.1.2. doc , pdf

1.1.2.1. Előny: formázható, tartalmazhat képet, hipertextet

1.1.2.2. Hátrány: program szükséges hozzá, és pdf nem szerkeszthető

1.1.3. html

1.1.3.1. Csak előnye van: formázható, tartalmazhat képet, hipertextet, számos alkalmazás menyitja

1.2. Fogalma

1.2.1. egyrészt speciális hardver a rajta megjelenő tartalommal

1.2.2. másrészt az interneten tárolt összefüggő tartalom

1.3. Olvasása

1.3.1. célszámítógépek

1.3.1.1. Kindl, Sony Reader, Koobe, stb.

1.3.2. személyi számítógépek

1.3.2.1. laptop,tablet, pocket

1.3.3. okos telefonok

2. Digitális tananyag

2.1. elektronikus, digitális formátumú információ átadására alkalmas tudás

2.2. 1 generáció: beszkennelt tankönyv

2.3. 2. generáció: digitálisan készülő hagyományos tankönyv formájú

2.4. 3. generáció: interaktív, multimédiás anyagok

2.4.1. SDT (tudásbázis)

2.5. célok szerint:- ismeret átadás - oktatás - oktatási környezetek - gyakorlás és értékelés - tanulás szervezés - iskolai élet és kommunikáció (digitális napló, beléptető rendszer)

3. Digitális bennszülöttek

3.1. beleszületik az informatika világába

3.2. anyanyelvvel együtt tanulja az eszközök használatát

3.3. gondolkodási stratégiáik újszerűek, időnként majorálja a digitális bevándorlókét

4. Digitális bevándorló

4.1. nem beleszületik a digitális világba, ismeretei erőfeszítések eredménye (szülők, tanárok)

4.2. tanulási stratégiái, technikái különböznek a digitális bennszülöttekétől

5. Digitális lábnyom

5.1. digitális árnyék, felhasználó online jelenléte után megmarad

5.2. szándékos (kommentelés, blogok)

5.3. nem szándékos (e-mail csatolmányai)

5.4. előnye: korábbi információ visszakereshető

5.5. hátránya: kontrollálhatatlan, nem publikus információk is kikerülhetnek

6. Mobiltanulás

6.1. bárhol, bármikor

6.2. eszközigényes

6.2.1. IKT eszközök szükségessége

6.3. hatékony, játékosnak tűnő tanulás

7. Okostelefon

7.1. mobilinternet

7.1.1. Facebook, Twitter

7.2. e-anyagok nézegetése (e-book olvasó)

7.3. fényképezés, számítógép funkciók

8. Online játékok

8.1. oktatási játékok (főleg angol nyelvűek)

8.1.1. kreativitás

8.1.2. térbeli tájékozódás

8.1.3. nyelvtanulás

8.2. internetes kapcsolat szükséges

8.3. közösségi játékok

8.3.1. tanulás, szórakozás

9. Online viselkedéskultúra

9.1. netikett (neten való viselkedési szabályok)

9.2. személyiségi jogok, adatvédelem

9.3. szerzői jogok

10. Online fogalomtérképek

10.1. összefüggések ábrázolása

10.2. tömör rövid meghatározások (kulcsszavak)

10.3. online szerkesztés (mindmeister, FreeMind)

11. LLL paradigma

11.1. kora gyermekkortól idős korig történő tanulás

11.2. Faktorai

11.2.1. tanulás a tudásért

11.2.2. tanulás a cselekvésért

11.2.3. szociális készségek elősegítése

11.2.4. együttélés megtanulása

11.3. Formális, informális, nonformális

12. Wikipédia és wikik

12.1. több nyelvű

12.2. közösség által fejlesztett enciklopédia

12.3. nyílt

13. Google dokumentumok

13.1. webalapú irodai alkalmazáscsomag (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció)

13.2. online szerkesztés (egyszerre többen, valós időben)

13.3. Ajax és XML használatán alapul

14. web 3.0

14.1. szemantikus web - elmélet

14.2. egyéni kiszolgálás

14.3. egy jelszóval több alkalmazás használata

15. virtuális valóság

15.1. számítógép által generált, valóságot modellező világ

15.2. kitapintható, konzekvens legyen

15.3. szükséges eszközök

15.3.1. nyomkövető rendszerek

15.3.2. képgeneráló rendszerek

15.3.3. tapintási rendszer

15.3.4. képmegjelenítő rendszerek

16. New node

17. mikroblog

17.1. - egy-egy link, pár mondat, kép, videó

17.2. fajtái:

17.2.1. közösségi kommunikációs oldalak (Twitter,Iwiw,stb.)

17.2.2. linkmegosztó szolgáltatások (Reddix,Digg, stb.)

17.2.3. videó- és fotóalbumok

18. e - learning

18.1. hálózati, tér és időfüggetlen képzési forma

18.2. digitális médiumokat használ

18.3. interaktív

19. Virtuális tanulási környezet

19.1. digitális kapcsolat személyes kommunikáció helyett

19.2. előny:

19.2.1. oktató

19.2.1.1. színesebb óravezetés

19.2.1.2. kreatív tevékenység

19.2.2. tanuló

19.2.2.1. inger gazdag környezet

19.2.2.2. aktív részvétel

19.3. hátrány:

19.3.1. infrastruktúrától való függés

19.3.2. több előkészületet igényel

20. Videómegosztó szolgáltatások

20.1. videoklipek feltöltése, megosztása

20.2. Youtube, Daily motion,Google video

20.3. web 2.0-ás, web 3.0-ás weboldalak

21. Közösségi portál

21.1. web 2-es oldal

21.1.1. közösségek számára

21.2. ismerősök keresése (publikusság, megosztások)

21.2.1. IWIW, Facebook, Twitter, MySpace,Google+

22. Digitális írástudás

22.1. számítógépes műveltség (EU-s alapkompetencia)

22.2. tanulás hatékonysága (kritikai gondolkodás, konstruktív gondolkodás)

22.3. NAT, ECDL tanfolyamok

23. internetbiztonság

23.1. tűzfal

23.1.1. operációs rendszerhez kapcsolódó

23.1.2. saját

23.2. antivírus szoftverek

23.2.1. karanténba zárás

23.2.2. vírus irtás

23.2.3. fertőzött fájl helyreállítása

23.3. kiegészítő biztonsági megoldások

23.3.1. spamszűrő

23.3.2. adatvédelem

24. web 1.0 - web 2.0

24.1. web 1.0 (1990-2000)

24.1.1. főleg szövegfájlok

24.2. web 2.0 (2000-2010)

24.2.1. internetes szolgáltatás (közösségek számára)

24.2.1.1. közösségi oldalak

24.2.1.2. videó megosztó potálok

24.2.1.3. virtuális világok, blogok

25. Projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

25.1. kereső motorok révén óriási adatmennyiség

25.2. témák, produktumok

25.3. kreativitás, produktum

26. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

26.1. folyamatos interaktív értékelés, kompetencia fejlesztő

26.2. ellentéte a szummatív értékelés

26.3. pedagógiai munka jobb tervezése, tudatos irányítása