Una nova Educació

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Una nova Educació by Mind Map: Una nova Educació

1. Educació catalana transversal

1.1. Menys costosa

1.2. Més diversificada i amb més qualitat.

2. Jornada continuada+Aprenentatge mixte (Blended learning)+ Formació Inicial dels facilitaddors

2.1. Jornada Continuada

2.2. Aprenentatge mixte (Blended learning)

2.3. Formació Inicial diferent dels facilitadors

3. Nuevo nodo

4. Redefinir l'educació a Catalunya

4.1. Facilitadors tots els diesoals

4.1.1. Goal 1

4.1.2. Goal 2

4.2. Alumne= responsable- Sistema=logística

4.2.1. Session Rule 1

4.2.2. Session Rule 2

4.3. Educació tancada que canvia a oberta de tots i per a tots.

4.4. Escola Inclusiva i Ubíqua amb TIC

4.5. Buscar l'excelència personalitzada (inclusivitat)

4.6. El resultat será un formació menys cara, més dinàmica i de més qualitat.

5. La Societat vol una educació diferent per...

5.1. Rigidesa estructural

5.2. Rigidesa organizativa

5.2.1. una nova manera de funcionar

6. Educació que la societat vol..

6.1. Basada amb els aprenents

6.1.1. Ells son els protagonistes i responsables del seu aprenentatge

6.1.2. El Sistema es posa al servei dels alumnes

6.2. Que concilïi l'aprenetatge i el treball.

6.3. La formació Inicial dels "facilitadors" ha de ser un altra amb metodologies yi fomentant la ubicuitat degut a tenir les TIC