Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

FUAS-koulujen julkiset sivut by Mind Map: FUAS-koulujen julkiset sivut
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

FUAS-koulujen julkiset sivut

fuas

fuas

esittely

raportit ja julkaisut

newsletters

linkit

FUAS-sanasto

usein kysyttyä

viestintä

tietohallinto

eettinen toimikunta

tutkimus- ja työelämäpalvelut

tutkimus- ja kehittämispalvelut

koulutuspalvelut

innovaatiopalvelut

kansainvälinen t&k&i

t&k&i verkostot

seminaarit ja konferenssit

opiskelijalle

opiskelu FUAS-ammattikorkeakouluissa

hae FUAS-ammattikorkeakouluihin

FUAS-opinnot, lukuvuoden opinnot, kesäopinnot, YAMK-opinnot, ohjeita FUAS-opintoihin

avoin ammattikorkeakoulu

verkko-opinnot

virtuaalikampus

opiskelun tukipalvelut

kansainvälisyys osana opintoja, orientaatiopäivä

sense

ohjeita henkilökunnalle

työelämälle

asiantuntijapalvelut

kehittämishankkeet

harjoittelijat

opinnäytetyöt

rekrytointipalvelut

yhteistyöverkostot

alumnitoiminta

tiedotusvälineille

mikä on FUAS

mediatiedotteet

viestinnän yhteystiedot

etusivu

FUAS-uutisia

FUAS-blogi

Kyselyt

FUAS ajassa

laurea

opiskelu

koulutus, amk-tutkinnot, fysioterapia, hoitotyö, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, kauneudenhoitoala, liiketalous, matkailu, palvelujen tuottaminen ja johtaminen, rikosseuraamusala, sosiaaliala, tietojenkäsittely, turvallisuusala, ylemmät amk-tutkinnot, dp in health promotion, dp in service innovation and design, kliinen asiantuntija, palveluliiketoiminta, sosiaalialan koulutusohjelma sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen, terveyden edistämisen koulutusohjelma, aluelähtöinen johtaminen ja kehittäminen, terveyden edistämisen koulutusohjelma, ennaltaehkäisevän hyvinvointityön johtaminen ja kehittäminen, terveyden edistämisen koulutusohjelma, jotaminen perhetyössä ja perhehoitotyössä, terveyden edistämisen koulutusohjelma, kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen ja kehittäminen, terveyden edistämisen koulutusohjelma, toimintakyvyn edistäminen, tietojärjestelmäosaaminen, turvallisuusosaamisen koulutusohjelma, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, tulevaisuuden jotaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Otaniemi, erikoistumisopinnot, avoin amk, täydennyskoulutus

opetus ja opinnot, lukuvuoden aikataulut, opetussuunnitelmat, opinto-oikeus, ilmoittautuminen, muutokset, poissaolo, ohjausta opintoihin, verkko-opinnot, esteetön opiskelu, ahot, some-ohjeet

opiskeluhyvinvointi, asuminen, opintotuki, terveys, erityisopettaja, opintopsykologi, oppilaitospastorit, opintojen ohjaajat

kansainvälisyys opinnoissa, kaksoistutkinnot, kansainväliset yhteistyökorkeakoulut, kansainvälisyysyhteyshenkilöt, kieliopinnot

oppaat

opiskelijakunta

hakeminen

amk-tutkinnot, valintaperusteet, valintakokeet, ennakkotehtävät ja materiaalit, hakuprosessi, hakijatilastot

amk-tutkinnot aikuisille, valintaperusteet, valintakokeet, ennakkotehtävät ja materiaalit, hakuprosessi, hakijatilastot

ylemmät amk-tutkinnot, valintaperusteet, valintakokeet, ennakkotehtävät ja materiaalit, hakuprosessi, hakijatilastot

erikoistumisopinnot

avoin amk, opintojaksot ja ilmoittautuminen, väyläopinnot, opintomaksut, arviointi

siirtohaku

täydennyskoulutus

tutkimus ja kehitys

strategia ja toimintaympäristö, laurea verkostoissa

hankkeet ja tulokset, hankkeet, käynnissä olevat hankkeet, päättyneet hankkeet, tki-toiminnan tuloksia

palvelut, innovaatiopalvelut, kehittämisympäristöt, spinno yrityshautomo

asiantuntijat palveluksessasi

julkaisut, tutkijoille ja kehittäjille, opetustyön ammattilaisille ja kouluttajille, liike-elämän ja julkisen sektorin päätöksentekijöille, interdisciplinary studies journal, kehittäjä, erilliset julkaisut, julkaisuarkisto

tietoa laureasta

organisaatio, toimitusjohtaja, osakeyhtiön hallitus, ammattikorkeakoulun hallitus, johtoryhmä, international advisory board, alueneuvottelukunnat

strategia

laadunhallinta, toimintaympäristö, toiminnan suunnittelun perusta, plan, toiminta, do, seuranta ja arviointi, check, kehittäminen, act

ura laureassa

alumnit

tiedotusvälineille, mediaseuranta

opoille

FUAS

tarjouspyynnöt

kirjasto

aukioloajat ja yhteystiedot, aattoaukiolot

lainaus, lainaus, uusiminen, varaaminen, palauttaminen, palveluhinnasto, opiskelijat ja henkilökunta, vierailijat, laskutuskäytäntö

aineistot, laurus, nelli

kaukopalvelu, henkilöasiakkaille, muille kirjastoille

opinnäytetyöt

asiantuntijapalvelut, tiedonhankinnan ohjaus, ifla2011 paras posteri

it-palvelut

helpdesk, harjoittelijaksi it-palveluihin

käyttäjätunnukset, salasanan vaihto, tunnuksen aktivointi, salasanan vaihdon faq, opiskelijoiden käyttösäännöt, henkilökunnan käyttösäännöt

yhteystiedot

ohjeita

yksiköt

hyvinkää, koulutus, hoitotyö, liiketalous, liiketalouse p2p, sosiaaliala, ylemmät amk-tutkinnot, uudistuva julkisen sektorin oikeudellinen sääntely, ennalta ehkäisevän hyvinvointityön johtaminen ja kehittäminen, kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen, perhekeskeisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja johtaminen, erikoistumisopinnot, julkisoikeuden erikoistumisopinnot, täydennyskoulutus, kansainvälinen liiketoiominta, mapa, rahoitus ja arvopaperimarkkinat, muu koulutus, opintojaksotarjonta, t&k, kirjasto, tiedotteet ja tapahtumat, yhteystiedot

kerava, koulutus, nuorten amk-tutkinnot, liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely, aikuisten amk-tutkinnot, liiketalous, tietojenkäsittely, ylemmät amk-tutkinnot, yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, erikoistumisopinnot, täydennyskoulutus, menneet koulutukset, virtuaaliopinnot, suomen virtuaaliammattikorkeakoulu, tradenomitutkinto virtuaaliopintoina, avoin amk-koulutus, t&k, linkki, t&k-ympäristö liima, pömpeli, mmp, sensing rural cultures, choice, eslog, suloin, user driven innovation centre unic, kirjasto, tiedotteet ja tapahtumat, yhteystiedot

leppävaara, koulutus, amk-tutkinnot, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, liiketalous, palvelujen tuottamisen ja johtaminen, tietojenkäsittely, turvallisuusala, amk-tutkinnot aikuisille, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, liiketalous, tietojenkäsittely, turvallisuusala, ylemmät amk-tutkinnot, palveluliiketoiminta, service innovation and design, tietojärjestelmäosaaminen, turvallisuusosaaminen, erikoistumisopinnot, oppilaitosturvallisuuden erikoistumisopinnot, täydennyskoulutus, valmentavat opinnot, service design, master's degree, events, design bites seminar 2012, servdes, 4th international sid seminar, 3rd international sid seminar, 2nd international sid seminar, 1st international sid seminar, advisory board, current topics, t&k, hankkeet, palvelut, opiskelijalle, tarjonta ja aikataulut, ohjaus- ja neuvontapalvelut, urapolku-testi, heebo, oma ura -portfolio, ahot, opiskelijalehti pause, oppimisympäristöt, kielipaja, kirjasto, barlaurea, tiedotteet ja tapahtumat

lohja, opiskelu, amk-tutkinnot, hoitotyön koulutusohjelma, liiketalouden koulutusohjelma, ylemmät amk-tutkinnot, koulutusohjelman rakenne, lähiopetuspäivät keväällä 2012, muu koulutus, avoin amk-opinnot, oppisopimustyyppinen koulutus, täydennyskoulutus, kansainvälisyys, opiskelutarinat, jyri (tradenomi-opiskelija), janette (sairaanhoitaja-opiskelija), markus (sairaanhoitaja-opiskelija), mervi (tradenomiksi valmistunut 2005), sirkka-liisa (tradenomi, ylempi amk), lohjan opintojaksotarjonta, t&k, hankkeet, käynnissä olevat hankkeet, tulevat hankkeet, toteutuneet hankkeet, oppimisympäristöt, terveystori, virtuaalikampus, lohja, yrityslabra, ulkoinen palveluliiketoiminta, yhteistyökumppanit, opinnäytetyöpankki, hoitotyö (sairaanhoitaja), liiketalous (tradenomi), kirjasto, tiedotteet ja tapahtumat, yhteystiedot

otaniemi, koulutus, nuorten amk-tutkinnot, fysioterapia, hoitotyö, liiketalous (lbv), sosiaaliala, aikuisten amk-tutkinnot, hoitotyö, sosiaaliala, ylemmät amk-tutkinnot, kliininen asiantuntijuus (yamk), terveyden edistäminen, yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, erikoistumisopinnot, täydennyskoulutus, e-asiointi - täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysalalle, gas-koulutus, virve-koulutus, sairaanhoitajan lääkkeemääräämiskoulutus, kansainvälisyys, t&k&i, koulii, suurpellon lähiradio, päättyneet hankkeet, coping at home, kotiin-hanke, turvallinen koti, kirjasto, yhteistyökumppanit, tiedotteet ja tapahtumat, yhteystiedot

porvoo, koulutus, hoitotyön koulutusohjelma, erikoistumisopinnot, täydennyskoulutus, t&k, kirjasto, porvoo campus, tiedotteet ja tapahtumat, yhteystiedot

tikkurila, koulutus, amk-tutkinnot, hoitotyön koulutusohjelma, kauneudenhoitoalan koulutusohjelma, liiketalouden koulutusohjelma (p2p), rikosseuraamusalan koulutusohjelma, sosiaalialan koulutusohjelma, amk-tutkinnot aikuisille, hoitotyön koulutusohjelma, kauneudenhoitoalan koulutusohjelma, liiketalouden koulutusohjelma (p2p), rikosseuraamusalan koulutusohjelma, sosiaalialan koulutusohjelma, ylemmät amk-tutkinnot, erikoistumisopinnot, täydennyskoulutus, avoin amk, t&k&i, tikkurilan yksikön hankkeita, kirjasto, tiedotteet ja tapahtumat, yhteystiedot

In English

studies, degree programmes, bachelor programmes, dp in business information technology, dp in business management, dp in facility management, dp in nursing, dp in security management, dp in social services, dp in tourism, master programmes, dp in health promotion, dp in service innovation and design, specialisation studies, open university of applied studies, studying at laurea, schedules for studies, internationality in studies, double degrees, international coordinators, language and communication studies, partner institutions for international cooperation, guidance and tutoring, unrestricted access to studies at laurea, e-learning, study entitlement, enrolment as absent, enrolment as present, extending and restoring study entitlement, accreditation and recognition of prior learning, social media guidelines, information for international students, studying for a full degree, exchange students, study schedule, studying at laurea, international trainees, living and accommodation, hoas housing, private sector housing, information on finland, welcome to finland workspace, student benefits, financial aid, housing, health care, guides, student union

applying, bachelor programmes, instructions for applying, educational agencies - laurea, selection criteria, certificates, language skills requirement, entrance exams, preliminary assignments and materials, application process, applicant statistics, master programmes, specialisation studies, open university of applied sciences, transfer application

research, focus in research, r&d partnerhips, r&d services, innovation services, r&d environments, spinno enterprise center, laurea living labs, projects, results and products, publications, for researchers and developers, for educators, for practitioners and decision-makers, interdiscipliniry studies journal, prime mover magazine, other publications, publication archive, contact us, learning by developing center, lbd model, lbd study center, great experiences of lbd, projects & achievements, fuas advisory board on ethics has started operating

information on laurea, organisation, ceo, board of directors, board, management team, international advisory board, regional advisory boards, strategy, quality management, operating environment, basis of operational planning (plan), process (do), operation monitoring and evaluation (check), operational development (act), international activities, staff mobility, seminars and conferences, alumni association, to media, job vacancies, FUAS

library, opening hours and contacts, loaning and returning, renewals, reservations, returning, service fees, circulation, collections, laurus, nelli, interlibrary services, individual customers, other libraries, laurea theses, professional services, information literacy guidance

it services, helpdesk, user acoounts, password, password changing, account activation, password changing faq, usage policy for staff, usage policy for students, contact information, guides, wireless network, optima

lamk

koulutus

koulutusohjelmien esittely yksiköiden alla; koulutuksesta listauksien kautta esim. muotoiluinstituutin sivuille, joka taas eri kokonaisuus kuin koulutus. osa tiedoista ilmeisesti opinto-oppaiden pdf:issä, jotka eivät 18.6. avautuneet vaan herjasivat virhettä- mietittävä, mitä asioita pdf-opinto-oppaassa, mitä sivuilla, mitä opiskelijaportaalissa; mitä sivuilla kerrotaan opiskelijaelämästä ja asumisesta jne. (selvitä, ovatko paikkakuntakohtaiset elämiseen ja vapaa-aikaan liittyvät tiedot yleisessä opinto-oppaassa vai jossain muualla)

amk-tutkinto, nuoret, hakeminen, ennakkotehtävät ja -materiaalit, hakuaikataulu, hakukelpoisuus, hakuohjeet, hakutilastot, opiskelupaikan vastaanottaminen, valintakokeet, valintaperusteet, koulutustarjonta, opintojen rakenne, opinto-opas

amk-tutkinto englanniksi, hakeminen, koulutustarjonta, opintojen rakenne, opinto-opas

amk-tutkinto, aikuiset, hakeminen, hakuaikataulu, hakukelpoisuus, hakuohjeet, hakutilastot, opiskelupaikan vastaanottaminen, valintakokeet ja ennakkotehtävät, valintaperusteet, koulutustarjonta, opintojen rakenne, opinto-opas

ylempi amk-tutkinto, hakeminen, hakuaikataulu, hakukelpoisuus, hakuohjeet, hakutilastot, opiskelupaikan vastaanottaminen, valintakokeet ja ennakkotehtävät, valintaperusteet, koulutustarjonta, opintojen rakenne, opinto-opas, hakuaikataulu

avoin amk, koulutustarjonta, polkuopinnot, ilmoittautuminen ja peruutusehdot, kysymyksiä ja vastauksia, opintojen ohjaus, ennen opintoja, opintojen suunnittelu ja aloitus, opintojen lopussa, opintomaksut

täydennyskoulutus, koulutustarjonta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot

erikoistumisopinnot, hakeminen, koulutustarjonta

haku- ja opiskelijapalvelut, diploma supplement, opintojen ohjaus, opintososiaaliset edut, opintotoimistot, opiskelijaksi ilmoittautuminen, opiskelijakunta, tieto- ja kirjastopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut, verkkopalvelut, ad-tunnus ja salasana, reppuun ja opintojaksoille kirjautuminen

kansainvälisyys, opiskelu ulkomailla, harjoittelu ulkomailla, kansainvälisyys opinnoissa, yhteistyökorkeakoulut, yhteyshenkilöt

opinto-opas

siirto-opiskelijat

palvelut

toiminnan kehittäminen, innovaatiotoiminta, tuotteistaminen, prosessien kehittäminen, kansainvälistyminen

yritysten ja henkilöstön kehittäminen, täydennys- ja tilauskoulutus, ohjauspalvelut

tutkimuspalvelut, kartoitukset, selvitykset ja tutkimukset, julkaisutoiminta, a tutkimuksia, b oppimateriaalia, c artikkelikokoelmia, raportteja ja muita ajankohtaisia julkaisuja, tulevaisuudentutkimus

testauspalvelut

räätälöidyt yrityspalvelut, kehitysprojektit, tapahtumajärjestämispalvelut

opiskelija palveluksessasi, opinnäytetyöt, opiskelijaprojektit, rekrytointipalvelut, stipendirahasto, tarjoa harjoittelupaikkaa

asiantuntijat palveluksessasi

fellmannia

tieto- ja kirjastopalvelut

esittely

organisaatio, hallitus, johtoryhmä

strategiat

tunnusluvut

aikuiskoulutuspalvelut

kansainvälinen toiminta, yhteistyökorkeakoulut, verkostot

laatu ja arviointi

opetusteknologiapalvelut

opiskelijapalvelut

oppimisen kehittäminen

tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, julkisrahoitteinen projektitoiminta, projektipalvelut, käynnissä olevat projektit, päättyneet projektit

fuas-liittouma

lamk työnantajana

alumnit

viestintä

ajankohtaista

kaikki jutut

kaikki tapahtumat

yhteystiedot

kartat ja sijainti

yhteydenotto, ota yhteyttä

yksikot

in english

studies, bachelor degree programmes, admission, key dates, entry requirement, english requirements, discretionary admission, application and documentation requirements, entrance examination, student selection, incoming procedure, structure of studies, student guide, master degree programmes, admission, structure of studies, student guide, continuing education, open studies, student exchange, outgoing students, incoming students, contacts, transfer students, student services, studies in finnish, bachelor degree programmes, further education, master degree programmes

research and development, expertise, innovations, profile, research, training

about us, organisation, funding, history, faculties, international relations, partner universities, networks, development of learning, elearning unit

news, news and stories

contacts

yksiköt (etusivulla)

innovaatiokeskus, etusivu, esittely, yhteystiedot

liiketalouden ala, etusivu, esittely, koulutus, amk-tutkinto, nuoret, amk-tutkinto englanniksi, amk-tutkinto, aikuiset, ylempi amk-tutkinto, avoin amk, täydennyskoulutus, erikoistumisopinnot, siirto-opiskelijat, haku- ja opiskelijapalvelut, palvelut, koulutus- ja kehittämispalvelut, muut palvelut, opiskelija palveluksessasi, tutkimuspalvelut, kansainvälinen toiminta, yhteystiedot, sijainti ja tilat, in english, about us, studies, bachelor degree programmes, master degree programmes, international activities, contacts

matkailun ala, etusivu, esittely, koulutus, kuten muilla, amk-tutkinto, nuoret, 'tuote', palvelut, kuten muilla, kansainvälinen toiminta, yhteystiedot, sijainti ja tilat, in english

muotoilu- ja taideinstituutti

musiikki- ja draamainstituutti

sosiaali- ja terveysala

tekniikan ala

haku

hakemisen otsikot

laurea

valintaperusteet

valintakokeet

ennakkotehtävät ja materiaalit

hakuprosessi

hakijatilastot

lamk

ennakkotehtävät ja -materiaalit

hakuaikataulu

hakukelpoisuus

hakuohjeet

hakutilastot

opiskelupaikan vastaanottaminen

valintakokeet

valintaperusteet

HAMK Sharepoint

hakukelpoisuus

valintaperusteet

valintakokeet

ennakkotehtävät ja materiaalit

hakuaikataulu

hakijatilastot

opiskelupaikan vastaanottaminen

hakutoimiston yhteystiedot

usein kysytyt kysymykset, koska voin hakea, millä tutkinnolla voin hakea, mistä valintapisteeni muodostuvat