พื้นที่ผิว & ปริมาตร

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พื้นที่ผิว & ปริมาตร by Mind Map: พื้นที่ผิว & ปริมาตร

1. รูปหลายเหลี่ยม

1.1. รูป3เหลี่ยมด้านเท่า

1.1.1. มีด้าน3ด้าน

1.1.2. มีมุม 3 มุม

1.2. รูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัส

1.2.1. มีด้าน4ด้าน

1.2.2. มีมุม 4 มุม

1.3. รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

1.3.1. มีด้าน5ด้าน

1.3.2. มีมุม 5มุม

1.4. รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

1.4.1. มีด้าน8ด้าน

1.4.2. มีมุม 8 มุม

2. กรวย (cone)

2.1. สูตร

2.1.1. เมื่อ l = สูงเอียง r = รัศมีของปากกระบอก

2.1.1.1. ปริมาตร

2.1.1.2. พื้นที่ผิวข้าง

2.1.1.3. พื้นที่กรวย

3. พิระมิด(Pyramid)

3.1. พีระมิดตรง

3.2. สูตร

3.2.1. พื้นที่ผิวเอียง = (1/2) x เส้นรอบฐาน x สูงเอียง

3.2.2. พื้นที่ผิวทั้งหมด = พื้นที่ผิวเอียง + พื้นที่ฐาน

3.2.3. ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x สูง

3.3. พีระมิดเอียง

4. ทรงกลม (sphere)

4.1. สูตร

4.1.1. พื้นที่ผิวทรงกลม

4.1.2. ปริมาตรทรงกลม

4.2. ทรงกลม

5. ทรงกระบอก(Cylinder)

5.1. สูตร

5.1.1. เมื่อ h คือ สูงตรง r คือ รัศมีปากกระบอก

5.1.1.1. พื้นที่ผิวทั้งหมด = พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก

5.1.1.2. ปริมาตร

5.2. ทรงกระบอก