พื้นที่ผิว & ปริมาตร

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พื้นที่ผิว & ปริมาตร by Mind Map: พื้นที่ผิว & ปริมาตร

1. ทรงกลม (sphere)

1.1. สูตร

1.1.1. พื้นที่ผิวทรงกลม

1.1.2. ปริมาตรทรงกลม

1.2. ทรงกลม

2. ทรงกระบอก(Cylinder)

2.1. สูตร

2.1.1. เมื่อ h คือ สูงตรง r คือ รัศมีปากกระบอก

2.1.1.1. พื้นที่ผิวทั้งหมด = พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก

2.1.1.2. ปริมาตร

2.2. ทรงกระบอก

3. รูปหลายเหลี่ยม

3.1. รูป3เหลี่ยมด้านเท่า

3.1.1. มีด้าน3ด้าน

3.1.2. มีมุม 3 มุม

3.2. รูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัส

3.2.1. มีด้าน4ด้าน

3.2.2. มีมุม 4 มุม

3.3. รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

3.3.1. มีด้าน5ด้าน

3.3.2. มีมุม 5มุม

3.4. รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

3.4.1. มีด้าน8ด้าน

3.4.2. มีมุม 8 มุม

4. กรวย (cone)

4.1. สูตร

4.1.1. เมื่อ l = สูงเอียง r = รัศมีของปากกระบอก

4.1.1.1. ปริมาตร

4.1.1.2. พื้นที่ผิวข้าง

4.1.1.3. พื้นที่กรวย

5. พิระมิด(Pyramid)

5.1. พีระมิดตรง

5.2. สูตร

5.2.1. พื้นที่ผิวเอียง = (1/2) x เส้นรอบฐาน x สูงเอียง

5.2.2. พื้นที่ผิวทั้งหมด = พื้นที่ผิวเอียง + พื้นที่ฐาน

5.2.3. ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x สูง

5.3. พีระมิดเอียง