Прокаріоти

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Прокаріоти by Mind Map: Прокаріоти

1. Особливості будови

1.1. Клітини прокаріотів (бактерій) мають поверхневий апарат («оболонку»)

1.2. Мають цитоплазму

1.3. Мають нечисленні органели (дрібні рибосоми, іноді внутрішні мембрани і газові вакуолі)

1.4. Ядра немає, замість нього нуклеоїд (ДНК)

2. Роль у природі

2.1. Здійснюють процеси ґрунтоутворення

2.2. Розкладають органічні рештки

2.3. Утворюють сполуки, які є основою гумусу

2.4. Виділяють фермент целюлазу

2.5. Руйнують та мінералізують органічні рештки

3. Різноманітність

3.1. Бактерії

3.2. Архе́ї

4. Роль у житті людини

4.1. Сапротрофні бактерії використовуються для виробництва харчових продуктів

4.2. Актинобактерії роду Стрептоміцес дають людині близько половини відомих науці антибіотиків

4.3. Використовуються в біологічній боротьбі зі шкідниками

4.4. Використовують у переробці відходів, збиранні розлитої нафти

4.5. Широко використовуються в генетиці та біотехнології

4.6. Людство використовує бактерії для отримання інсуліну, факторів росту, антитіл тощо.

4.7. Створюючи мутації в бактеріальній ДНК, учені можуть визначати функцію генів

5. Процеси життєдіяльності

5.1. Більшість прокаріотів є гетеротрофами

5.2. Поміж автотрофних прокаріотів є фотосинтетики

5.3. За типом дихання прокаріоти поділяють на аеробів та анаеробів

5.4. Відповідь на подразнення в них виявляється у вигляді таксисів