Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kierunki w sztuce współczesnej by Mind Map: Kierunki w sztuce współczesnej
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Kierunki w sztuce współczesnej

pop-art

Lata rozwoju: 1953

Miejsce powstania: USA Wielka Brytania

Przedstawiciele: Andy Worhol Roy Lichtenstein

Cechy: - styl czerpie z naturalizmu i surrealizmu - nieograniczona swoboda twórcza - czerpanie inspiracji z kultury masowej

hiper-realizm

Lata rozwoju: 1965

Miejsce powstania: USA

Dziedziny: malarstwo grafika rzeźba

Przedstawiciele: Duane Hanson Chuck Close

Cechy: - przedstawienie rzeczywistości z jak największą precyzją.

konceptualizm

Lata rozwoju: 1967

Przedstawiciele: Yoko Ono Roman Opałka

Cechy: - ekspozycja samego procesu twórczego - od samego dzieła ważniejszy jest koncept, idea.

arte povera

Lata rozwoju: 1967-1977

Miejsce powstania: Włochy

Przedstawiciele: Giovanni Anselmo

Cechy: - ekspozycja surowości materiałów (metal, szkło, kamień, drewno itp.) - posługiwanie się pospolitymi przedmiotami stanowiło odwrót od tzw. "sztuki wysokiej"

street art

Dziedziny: malarstwo grafika instalacja

Przedstawiciele: Banksy

Cechy: - sztuka tworzona w miejscu publicznym - jest przeciwieństwem dla wandalizmu w przestrzeni miejskiej.

abstrakcyjny impresjonizm

Lata rozwoju: od 1946

Miejsce powstania: USA

Dziedziny: malarstwo

Przedstawiciele: Adolph Gottlieb Lee Krasner Franz Kline

Cechy: - spontaniczny akt twórczy - przypadkowość

minimal art

Lata rozwoju: od 1965

Miejsce powstania: USA

Dziedziny: malarstwo rzeźba

Przedstawiciele: Sol le Witt Robert Morris Donald Judd

Cechy: - ograniczenie środków plastycznych; - operowanie jedynie uproszczoną bryłą oraz podstawowymi kształtami.

op-art

lata 60.

Miejsce powstania: USA

Dziedziny: malarstwo grafika sztuka użytkowa

Przedstawiciele: Victor Vasarely

Cechy: - kombinacja linii geometrycznych - złudzenia optyczne - efekty świetlne - wrażenie głębi oraz ruchu