Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Kierunki w sztuce współczesnej by Mind Map: Kierunki w sztuce współczesnej
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Kierunki w sztuce współczesnej

pop-art

Lata rozwoju: 1953

Miejsce powstania: USA Wielka Brytania

Przedstawiciele: Andy Worhol Roy Lichtenstein

Cechy: - styl czerpie z naturalizmu i surrealizmu - nieograniczona swoboda twórcza - czerpanie inspiracji z kultury masowej

hiper-realizm

Lata rozwoju: 1965

Miejsce powstania: USA

Dziedziny: malarstwo grafika rzeźba

Przedstawiciele: Duane Hanson Chuck Close

Cechy: - przedstawienie rzeczywistości z jak największą precyzją.

konceptualizm

Lata rozwoju: 1967

Przedstawiciele: Yoko Ono Roman Opałka

Cechy: - ekspozycja samego procesu twórczego - od samego dzieła ważniejszy jest koncept, idea.

arte povera

Lata rozwoju: 1967-1977

Miejsce powstania: Włochy

Przedstawiciele: Giovanni Anselmo

Cechy: - ekspozycja surowości materiałów (metal, szkło, kamień, drewno itp.) - posługiwanie się pospolitymi przedmiotami stanowiło odwrót od tzw. "sztuki wysokiej"

street art

Dziedziny: malarstwo grafika instalacja

Przedstawiciele: Banksy

Cechy: - sztuka tworzona w miejscu publicznym - jest przeciwieństwem dla wandalizmu w przestrzeni miejskiej.

abstrakcyjny impresjonizm

Lata rozwoju: od 1946

Miejsce powstania: USA

Dziedziny: malarstwo

Przedstawiciele: Adolph Gottlieb Lee Krasner Franz Kline

Cechy: - spontaniczny akt twórczy - przypadkowość

minimal art

Lata rozwoju: od 1965

Miejsce powstania: USA

Dziedziny: malarstwo rzeźba

Przedstawiciele: Sol le Witt Robert Morris Donald Judd

Cechy: - ograniczenie środków plastycznych; - operowanie jedynie uproszczoną bryłą oraz podstawowymi kształtami.

op-art

lata 60.

Miejsce powstania: USA

Dziedziny: malarstwo grafika sztuka użytkowa

Przedstawiciele: Victor Vasarely

Cechy: - kombinacja linii geometrycznych - złudzenia optyczne - efekty świetlne - wrażenie głębi oraz ruchu