Kierunki w sztuce współczesnej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kierunki w sztuce współczesnej by Mind Map: Kierunki w sztuce współczesnej

1. arte povera

1.1. Lata rozwoju: 1967-1977

1.2. Miejsce powstania: Włochy

1.3. Przedstawiciele: Giovanni Anselmo

1.4. Cechy: - ekspozycja surowości materiałów (metal, szkło, kamień, drewno itp.) - posługiwanie się pospolitymi przedmiotami stanowiło odwrót od tzw. "sztuki wysokiej"

2. street art

2.1. Dziedziny: malarstwo grafika instalacja

2.2. Przedstawiciele: Banksy

2.3. Cechy: - sztuka tworzona w miejscu publicznym - jest przeciwieństwem dla wandalizmu w przestrzeni miejskiej.

3. abstrakcyjny impresjonizm

3.1. Lata rozwoju: od 1946

3.2. Miejsce powstania: USA

3.3. Dziedziny: malarstwo

3.4. Przedstawiciele: Adolph Gottlieb Lee Krasner Franz Kline

3.5. Cechy: - spontaniczny akt twórczy - przypadkowość

4. op-art

4.1. lata 60.

4.2. Miejsce powstania: USA

4.3. Dziedziny: malarstwo grafika sztuka użytkowa

4.4. Przedstawiciele: Victor Vasarely

4.5. Cechy: - kombinacja linii geometrycznych - złudzenia optyczne - efekty świetlne - wrażenie głębi oraz ruchu

5. pop-art

5.1. Lata rozwoju: 1953

5.2. Miejsce powstania: USA Wielka Brytania

5.3. Przedstawiciele: Andy Worhol Roy Lichtenstein

5.4. Cechy: - styl czerpie z naturalizmu i surrealizmu - nieograniczona swoboda twórcza - czerpanie inspiracji z kultury masowej

6. hiper-realizm

6.1. Lata rozwoju: 1965

6.2. Miejsce powstania: USA

6.3. Dziedziny: malarstwo grafika rzeźba

6.4. Przedstawiciele: Duane Hanson Chuck Close

6.5. Cechy: - przedstawienie rzeczywistości z jak największą precyzją.

7. konceptualizm

7.1. Lata rozwoju: 1967

7.2. Przedstawiciele: Yoko Ono Roman Opałka

7.3. Cechy: - ekspozycja samego procesu twórczego - od samego dzieła ważniejszy jest koncept, idea.

8. minimal art

8.1. Lata rozwoju: od 1965

8.2. Miejsce powstania: USA

8.3. Dziedziny: malarstwo rzeźba

8.4. Przedstawiciele: Sol le Witt Robert Morris Donald Judd

8.5. Cechy: - ograniczenie środków plastycznych; - operowanie jedynie uproszczoną bryłą oraz podstawowymi kształtami.