Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

NAUCZYCIEL W STAROŻYTNOŚCI by Mind Map: NAUCZYCIEL W
STAROŻYTNOŚCI
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

NAUCZYCIEL W STAROŻYTNOŚCI

w RZYMIE

-- nauczaniem zajmowali się ubodzy litteratorzy (nauczyciele czytania i pisania)

-- rzymianie przejęli grecką organizację systemu szkolnego

SYLWETKA

miał pielęgnować w uczniu wartości: dobro, piękno, prawdę

miał się charakteryzować: rozwiniętą osobowością , mądrością i wiedzą

w Grecji

-- pracę szkolną traktowano jako ostatnią szansę utrzymania się przy życiu

-- ówczesnymi nauczycielami dzieci warstw najwyższych byli wędrowni mędrcy-śpiewacy

-- szkole elementarnej czytania, pisania i utworów poetyckich uczył grammatistes, muzyki lutnista, gimnastyki pedotriba.

-- w szkole średniej obok gramatyka pracował m.in. nauczyciel matematyki, geometrii, geografii

w INDIACH

-- kapłani- nauczyciele opierali swoją pracę nauczycielską na przyjacielskich stosunkach z uczniami

-- nauczanie trwało od 12 do 48 lat i poza pisaniem i czytaniem obejmowało uczenie się na pamięć świętych ksiąg Wed

w CHINACH

-- legendarny cesarz Szun powoływał urzędników państwowych, którzy kształcili młodzież

-- stawali się ci, którzy nie przeszli pomyślnie trójstopniowego egzaminu

-- stosowali surowe kary cielesne

-- Chińczycy Pierwszym Nauczycielem nazywają Konfucjusza

SYLWETKA

pielęgnował w uczniu wartości: dobro, prawdę, piękno

miał być mądry, o rozwiniętej osobowości

w CHINACH

-- Chińczycy Pierwszym Nauczycielem nazywają Konfucjusza

-- stawali się nimi ci, którzy nie przeszli pomyślnie trójstopniowego egzaminu

-- stosowali surowe kary cielesne

w INDIACH

-- nauczycielami byli kapłani

-- nauczanie trwało od 12 do 48 lat i poza pisaniem i czytaniem obejmowało uczenie się na pamięć świętych ksiąg Wed

w GRECJI

-- nauczycielami dzieci warstw najwyższych byli wędrowni mędrcy-śpiewacy

-- pracę szkolną traktowano jako ostatnią szansę utrzymania się przy życiu

w RZYMIE

-- nauczaniem zajmowali się ubodzy litteratorzy (nauczyciele czytania i pisania).

-- rzymianie przejęli grecką organizację systemu szkolnego