NAUCZYCIEL W STAROŻYTNOŚCI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NAUCZYCIEL W STAROŻYTNOŚCI by Mind Map: NAUCZYCIEL W STAROŻYTNOŚCI

1. w RZYMIE

1.1. -- nauczaniem zajmowali się ubodzy litteratorzy (nauczyciele czytania i pisania)

1.2. -- rzymianie przejęli grecką organizację systemu szkolnego

2. SYLWETKA

2.1. miał pielęgnować w uczniu wartości: dobro, piękno, prawdę

2.2. miał się charakteryzować: rozwiniętą osobowością , mądrością i wiedzą

3. w Grecji

3.1. -- pracę szkolną traktowano jako ostatnią szansę utrzymania się przy życiu

3.2. -- ówczesnymi nauczycielami dzieci warstw najwyższych byli wędrowni mędrcy-śpiewacy

3.3. -- szkole elementarnej czytania, pisania i utworów poetyckich uczył grammatistes, muzyki lutnista, gimnastyki pedotriba.

3.4. -- w szkole średniej obok gramatyka pracował m.in. nauczyciel matematyki, geometrii, geografii

4. w INDIACH

4.1. -- kapłani- nauczyciele opierali swoją pracę nauczycielską na przyjacielskich stosunkach z uczniami

4.2. -- nauczanie trwało od 12 do 48 lat i poza pisaniem i czytaniem obejmowało uczenie się na pamięć świętych ksiąg Wed

5. w CHINACH

5.1. -- legendarny cesarz Szun powoływał urzędników państwowych, którzy kształcili młodzież

5.2. -- stawali się ci, którzy nie przeszli pomyślnie trójstopniowego egzaminu

5.3. -- stosowali surowe kary cielesne

5.4. -- Chińczycy Pierwszym Nauczycielem nazywają Konfucjusza

6. SYLWETKA

6.1. pielęgnował w uczniu wartości: dobro, prawdę, piękno

6.2. miał być mądry, o rozwiniętej osobowości

7. w CHINACH

7.1. -- Chińczycy Pierwszym Nauczycielem nazywają Konfucjusza

7.2. -- stawali się nimi ci, którzy nie przeszli pomyślnie trójstopniowego egzaminu

7.3. -- stosowali surowe kary cielesne

8. w INDIACH

8.1. -- nauczycielami byli kapłani

8.2. -- nauczanie trwało od 12 do 48 lat i poza pisaniem i czytaniem obejmowało uczenie się na pamięć świętych ksiąg Wed

9. w GRECJI

9.1. -- nauczycielami dzieci warstw najwyższych byli wędrowni mędrcy-śpiewacy

9.2. -- pracę szkolną traktowano jako ostatnią szansę utrzymania się przy życiu

10. w RZYMIE

10.1. -- nauczaniem zajmowali się ubodzy litteratorzy (nauczyciele czytania i pisania).

10.2. -- rzymianie przejęli grecką organizację systemu szkolnego