Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

NAUCZYCIEL W STAROŻYTNOŚCI by Mind Map: NAUCZYCIEL W STAROŻYTNOŚCI
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

NAUCZYCIEL W STAROŻYTNOŚCI

w RZYMIE

-- nauczaniem zajmowali się ubodzy litteratorzy (nauczyciele czytania i pisania)

-- rzymianie przejęli grecką organizację systemu szkolnego

SYLWETKA

miał pielęgnować w uczniu wartości: dobro, piękno, prawdę

miał się charakteryzować: rozwiniętą osobowością , mądrością i wiedzą

w Grecji

-- pracę szkolną traktowano jako ostatnią szansę utrzymania się przy życiu

-- ówczesnymi nauczycielami dzieci warstw najwyższych byli wędrowni mędrcy-śpiewacy

-- szkole elementarnej czytania, pisania i utworów poetyckich uczył grammatistes, muzyki lutnista, gimnastyki pedotriba.

-- w szkole średniej obok gramatyka pracował m.in. nauczyciel matematyki, geometrii, geografii

w INDIACH

-- kapłani- nauczyciele opierali swoją pracę nauczycielską na przyjacielskich stosunkach z uczniami

-- nauczanie trwało od 12 do 48 lat i poza pisaniem i czytaniem obejmowało uczenie się na pamięć świętych ksiąg Wed

w CHINACH

-- legendarny cesarz Szun powoływał urzędników państwowych, którzy kształcili młodzież

-- stawali się ci, którzy nie przeszli pomyślnie trójstopniowego egzaminu

-- stosowali surowe kary cielesne

-- Chińczycy Pierwszym Nauczycielem nazywają Konfucjusza

SYLWETKA

pielęgnował w uczniu wartości: dobro, prawdę, piękno

miał być mądry, o rozwiniętej osobowości

w CHINACH

-- Chińczycy Pierwszym Nauczycielem nazywają Konfucjusza

-- stawali się nimi ci, którzy nie przeszli pomyślnie trójstopniowego egzaminu

-- stosowali surowe kary cielesne

w INDIACH

-- nauczycielami byli kapłani

-- nauczanie trwało od 12 do 48 lat i poza pisaniem i czytaniem obejmowało uczenie się na pamięć świętych ksiąg Wed

w GRECJI

-- nauczycielami dzieci warstw najwyższych byli wędrowni mędrcy-śpiewacy

-- pracę szkolną traktowano jako ostatnią szansę utrzymania się przy życiu

w RZYMIE

-- nauczaniem zajmowali się ubodzy litteratorzy (nauczyciele czytania i pisania).

-- rzymianie przejęli grecką organizację systemu szkolnego