Rodzaje Rodzin przez Wieki.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rodzaje Rodzin przez Wieki. by Mind Map: Rodzaje Rodzin przez Wieki.

1. Rodzina w epoce Indriusrtialnej

1.1. Rodzina Nowoczesna. Epoka urbanizacji, industrializacji. Członkowie rodziny wyjeżdżają do miasta, najemni robotnicy, możliwość rozwodów, rozłączenie więzi z tradycją, religią.

2. Rodzina w epoce Postindustrialnej

2.1. Rodzina Współczesna. Desakralizacje Małżeństwa,członkowie rodzin pracują w wielkich korporacjach, nowe modele życia rodzinnego: single, kohabitacja. Typ rodziny nuklearnej.

3. Rodzina w epoce Preindustrialnej

3.1. Do końca Rewolucji Francuskiej. Rodzin sakralna , związana z naturą i porami roku, tradycja, religia, patriarchat, wielopokoleniowa,wielodzietna. Spełnia Funkcje: prokreacyjne, ekonomiczne, społecznej kontroli oraz zabezpieczenia społecznego. Charakter Instytucjonalny.