Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EDUKACJA W ARGENTYNIE by Mind Map: EDUKACJA W ARGENTYNIE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

EDUKACJA W ARGENTYNIE

Obowiązek nauki :10lat

klasy 1-3: nauczanie początkowe

klasy 4-6: nauczanie systemowe

klasy 7-9: nauczanie zróżnicowane

Ujednolicenie szkół

Edukacja obowiązkowa odbywa się w jednaj szkole.

Liceum

Przejście z klasy do klasy, możliwe jest po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, będących w programie danej klasy.

Skala ocen: 0 -10

Minimalna ocena zaliczająca przedmiot : 6

Brak progów selekcyjnych - brak egzaminów

Brak egzaminu maturalnego

Dalsza edukacja po liceum

Zawodówka

Szkoła wyższa

Szkoła wyższa

Rekrutacja

zaliczenie sześciu przedmiotów gwarantuje promocje na I roku studiów

Lata studiów liczy się przez ilość zaliczonych przedmiotów

Szkoły prywatne

Obowiązek zapewnienie pełnego cyklu nauki