EDUKACJA W ARGENTYNIE

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EDUKACJA W ARGENTYNIE by Mind Map: EDUKACJA W ARGENTYNIE

1. Ujednolicenie szkół

1.1. Liceum

2. Skala ocen: 0 -10

2.1. Minimalna ocena zaliczająca przedmiot : 6

3. Dalsza edukacja po liceum

3.1. Zawodówka

3.2. Szkoła wyższa

4. Szkoła wyższa

4.1. Rekrutacja

4.1.1. Zaliczenie ostatniej klasy szkoły liceum

4.1.2. Uczeń trafia na rok zerowy

4.1.2.1. edukacja bezplatna

4.1.2.2. wyrównywanie wiedzy uczniów

4.2. zaliczenie sześciu przedmiotów gwarantuje promocje na I roku studiów

4.3. Lata studiów liczy się przez ilość zaliczonych przedmiotów

5. Szkoły prywatne

5.1. Obowiązek zapewnienie pełnego cyklu nauki

6. Obowiązek nauki :10lat

6.1. klasy 1-3: nauczanie początkowe

6.2. klasy 4-6: nauczanie systemowe

6.3. klasy 7-9: nauczanie zróżnicowane

7. Przejście z klasy do klasy, możliwe jest po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, będących w programie danej klasy.

8. Brak progów selekcyjnych - brak egzaminów

8.1. Brak egzaminu maturalnego