รูปเรขาคณิต และ รูปทรงเรขาคณิต

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รูปเรขาคณิต และ รูปทรงเรขาคณิต by Mind Map: รูปเรขาคณิต และ รูปทรงเรขาคณิต

1. รูปทรงเรขาคณิต

1.1. รูปทรงกลม

1.1.1. Schedule Quality Review Meeting

1.1.2. Prepare for Quality Review Meeting

1.1.3. Conduct Quality Review Meeting

1.1.4. Follow-up Quality Review Meeting

1.2. รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

1.2.1. Update Project Schedule

1.2.2. Update Budget / Costs

1.2.3. Conduct Team Status Review

1.2.4. Create Status Report

1.3. รูปทรงกระบอก

1.3.1. Request Changes

1.3.2. Identify Alternative Solutions

1.3.3. Conduct Steering Committee Meeting

1.3.4. Document Change Responses

1.3.5. Implement Change(s)

2. รูปเรขาคณิต

2.1. รูปสามเหลี่ยม

2.1.1. มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม

2.2. รูปสี่เหลี่ยม

2.2.1. Determine Project Approach, Stages and Steps

2.2.2. Estimate Project Duration

2.2.3. Establish Resource Requirements

2.2.4. Prepare Project Schedule and Budget

2.2.5. Prepare Work breakdown structure

2.2.6. Document Success Criteria

2.2.7. Review Project Schedule

2.3. รูปแปดเหลี่ยม

2.3.1. Establish Project Administration Procedures

2.3.2. Establish Quality Control Procedures

2.3.3. Establish Progress Control Procedures

2.3.4. Establish Change Control Procedures

2.3.5. Establish Issue Resolution Procedure

2.3.6. Review Project Control Procedures

2.4. รูปวงกลม

2.5. รูปวงรี

3. รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ

3.1. ปริซึ่ม

3.1.1. Prepare Product Evaluation

3.1.2. Conduct Product Evaluation

3.1.3. Initiate Maintenance Process

3.2. ทรงกระบอก

3.2.1. Prepare for Project Closure Meeting

3.2.2. Conduct Project Closure Meeting

3.2.3. Follow Up Project Closure Meeting

3.3. พีระมิด

3.3.1. Prepare Project Review

3.3.2. Conduct Project Review

3.3.3. Implement Process Improvement

3.4. กรวย

3.5. ทรงกลม