Modern eszközök a pedagógiában Tóthné Vezsenyi Helga

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában Tóthné Vezsenyi Helga by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában   Tóthné Vezsenyi Helga

1. LLL paradigma

1.1. független kortól, foglalkozástól és körülményektől

1.2. célja a tanulás lehetőségeinek kiszélesítése

1.3. élethosszig tartó tanulás

1.4. web 2.0

2. Címkézés

2.1. könnyebb tájékozódás a neten

2.2. kulcsszavakkal felcímkézett fájlokat lehet a netre feltölteni

2.3. fogalmak egyszerre több szempontból történő osztályozása

3. Digitális szakadék

3.1. A digitális bennszülöttek és írástudatlanok közötti szakadék

3.2. a digitális fejlődés terjedésének korlátait leíró társadalomtudományi metafora

3.3. digitális esélyegyenlőség - a hátrányos helyzetűek számára biztosítva legyenek a lehetőségek a felzárkózáshoz

4. Digitális tananyag

4.1. a hagyományos tananyag digitalizált változata

4.2. digitális formátumban tárolt szellemi alkotás

4.3. érdekesebb, színesebb órát biztosít

5. e-Book

5.1. digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek

5.2. elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveget vagy grafikát tartalmazó fájl

5.3. használatához elektronikus eszköz szükséges

6. e-learning

6.1. számítógépes hálózaton elérhető képzési forma

6.2. nyitott - tér - és időkorlátoktól független

6.3. a tananyag feldolgozásához, bemutatásához digitális médiumokat használ

7. felhő

7.1. olyan állományokkal és programokkal lehet dolgozni, amely nem a felhasználó gépén, hanem az interneten van

7.2. kényelmes hozzáférés a megosztott, beállítható erőforrásokhoz

7.3. minimális adminisztráció vagy szolgáltatói beavatkozás mellett lehet rendelkezésre bocsátani

8. Formatív értékelės és tanulói válaszadói rendszerek

8.1. folymatos és interaktív értékelés

8.2. szemben a szummatív értékeléssel, ami nem fejleszti a kompetenciákat

8.3. segíti a pedagógiai munka tervezését, tudatos irãnyítását

9. Google dokumentumok

9.1. webalapú irodai alkalmazáscsomag

9.2. táblázatkezelőt, szövegszerkesztőt és prezentációkészítőt is tartalmaz

9.3. Ajax és XML használatán alapul, a Web 2.0 típuspéldájaként

10. Információs társadalom

10.1. a társasadalomban az információ előálítása, elosztása, terjesztése stb. gazdasági, politikai és kulturális tevékenység

10.2. az információ önálló értékké válik

10.3. középpontban az információfeldolgozó technológia áll

11. Interaktív asztal

11.1. egyszerrre több ember tud rajta dolgozni

11.2. az oktatásban is használják, 4-11 éves gyerekek között a leghatékonyabb

11.3. érintőképernyős, azonnal jelzi a hibát és javítási lehetőségeket kínál

11.4. finommotoros és nagymotoros készségfejlesztés

11.5. kész órai anyagok letöltése

12. Interaktív tábla

12.1. egy óriási érintőképernyő

12.2. a számítógéphez egy szoftver segítségével kapcsolódik

12.3. a számítógép vezérlése a tábláról is történhet

12.4. egy számítógépes hardware eszköz

13. Kollaboratív tanulás vs. Egyéni munka

13.1. együttműködésen alapuló közösségi tanulás

13.2. nemcsak a saját, de a másik tanulásáért is felelős minden diák

13.3. önreflexió képességének fejlesztése

13.4. kollaboratív munka előnyösebb, ha komplex fogalmak megértése, problémamegoldás, kreativitás fejlesztése a cél

13.5. egyéni munka előnyösebb, ha konkrét, specifikus tudásanyag, vagy egy gyakorlást igénylő készség elsajátítása a cél

14. Közösségi portál

14.1. webalapú szolgáltatás

14.2. olyan web 2.0 oldal, melyen az emberek közösséget hozhatnak létre

14.3. publikus vagy részben publikus profil létrehozása

14.4. ismerősökkel való kapcsolatfelvétel

14.5. kép-, információ-, videómegosztás lehetséges

15. Blended learning

15.1. virtuális tanulási platform

15.2. oktatásra lett kifejlesztve

15.3. az értékelés virtuális

16. Mobil tanulás

16.1. tanulás bárhol, bármikor

16.2. a hagyományos iskolai kereteken túli tanulás

16.3. feltétele az IKT-s eszközök megléte

17. Okostelefon

17.1. mobiltelefon számítógépszerű funkciókkal

17.2. nagy részükön operációs rendszer fut: Symbian OS, iOS, Android, Windows, Blackburry, Limex

17.3. mini számítógép

18. Projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

18.1. adott téma alapján produktum előállítása

18.2. keresőprogram segítségével hatalmas adatmennyiség

18.3. széles ismeretet igényel

18.4. kapcsolódik más tantárgyakhoz is

18.5. kézügyesség, kreativitás

19. RSS

19.1. internetes formátum

19.2. webhelyek tartalmát megoszthatjuk másokkal

19.3. az oldalt nem kell letölteni, csak a kért inforáció jut el a látogatókhoz

19.4. RSS olvasót (aggregátort) igényel

19.5. olvasóprogramok, mobiltelefon segítségével is olvasható

20. technofília-technofóbia

20.1. a technológiához való viszonyulás

20.2. előbbiek a techikai változásoktól pozítív dolgokat remélnek

20.3. utóbbiak a technika gyűlölői

20.4. előbbiek reményüket a technika vívmányaiba helyezik

20.5. minden olyan gépet ellenszenvvel kezelnek, amely meghaladja erejüket

21. Varázstoll

21.1. beviteli eszköz, mely felismeri a felhasználó kézírásãt,majd bedigitalizálja, így számítógépen is megjeleníthető

21.2. kézírásfelismerő program

21.3. általában külső elektronikát tartalmaz

22. Videómegosztó szolgáltatás

22.1. ún. Web 2.0-ás weboldalak

22.2. videoklipeket lehet feltölteni, megnézni, megosztani

22.3. Youtube, Daily motion, Google video

23. Virtuális tanulási környezet

23.1. az oktatást és tanulást támogató szoftverek rendszere

23.2. internetes hozzáférés szükséges

23.3. info-kommunikációs környezet, mely tananyagot közvetít a diákok felé

23.4. személyre szabott oktatást is lehetővé tesz

24. Web 1.0 és web 2.0

24.1. megfelelő technológiát használó webalkalmazás

24.2. bárki számára elérhető tartalom

24.3. publikálás, megosztás

25. Webinárium

25.1. webes felületen elérhető szemináriumok

25.2. webkonferencia

25.3. virtuális tanterem

25.4. interaktív felület

25.5. írásbeli/szóbeli kérdezés

25.6. chat

26. Wikipédia és a Wikik

26.1. több nyelvű

26.2. nyílt tartalmú

26.3. közösség által fejlesztett enciklopédia

26.4. cél: információnyújtás

26.5. az emberiség közös tudásanyagáról

26.6. wiki: a hypertext rendszerek egyik fajtája vagy maga a szoftver