Modern eszközök a pedagógiában Tóthné Vezsenyi Helga

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában Tóthné Vezsenyi Helga by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában   Tóthné Vezsenyi Helga

1. Címkézés

1.1. könnyebb tájékozódás a neten

1.2. kulcsszavakkal felcímkézett fájlokat lehet a netre feltölteni

1.3. fogalmak egyszerre több szempontból történő osztályozása

2. felhő

2.1. olyan állományokkal és programokkal lehet dolgozni, amely nem a felhasználó gépén, hanem az interneten van

2.2. kényelmes hozzáférés a megosztott, beállítható erőforrásokhoz

2.3. minimális adminisztráció vagy szolgáltatói beavatkozás mellett lehet rendelkezésre bocsátani

3. Google dokumentumok

3.1. webalapú irodai alkalmazáscsomag

3.2. táblázatkezelőt, szövegszerkesztőt és prezentációkészítőt is tartalmaz

3.3. Ajax és XML használatán alapul, a Web 2.0 típuspéldájaként

4. Információs társadalom

4.1. a társasadalomban az információ előálítása, elosztása, terjesztése stb. gazdasági, politikai és kulturális tevékenység

4.2. az információ önálló értékké válik

4.3. középpontban az információfeldolgozó technológia áll

5. Interaktív asztal

5.1. egyszerrre több ember tud rajta dolgozni

5.2. az oktatásban is használják, 4-11 éves gyerekek között a leghatékonyabb

5.3. érintőképernyős, azonnal jelzi a hibát és javítási lehetőségeket kínál

5.4. finommotoros és nagymotoros készségfejlesztés

5.5. kész órai anyagok letöltése

6. Interaktív tábla

6.1. egy óriási érintőképernyő

6.2. a számítógéphez egy szoftver segítségével kapcsolódik

6.3. a számítógép vezérlése a tábláról is történhet

6.4. egy számítógépes hardware eszköz

7. Közösségi portál

7.1. webalapú szolgáltatás

7.2. olyan web 2.0 oldal, melyen az emberek közösséget hozhatnak létre

7.3. publikus vagy részben publikus profil létrehozása

7.4. ismerősökkel való kapcsolatfelvétel

7.5. kép-, információ-, videómegosztás lehetséges

8. Okostelefon

8.1. mobiltelefon számítógépszerű funkciókkal

8.2. nagy részükön operációs rendszer fut: Symbian OS, iOS, Android, Windows, Blackburry, Limex

8.3. mini számítógép

9. RSS

9.1. internetes formátum

9.2. webhelyek tartalmát megoszthatjuk másokkal

9.3. az oldalt nem kell letölteni, csak a kért inforáció jut el a látogatókhoz

9.4. RSS olvasót (aggregátort) igényel

9.5. olvasóprogramok, mobiltelefon segítségével is olvasható

10. technofília-technofóbia

10.1. a technológiához való viszonyulás

10.2. előbbiek a techikai változásoktól pozítív dolgokat remélnek

10.3. utóbbiak a technika gyűlölői

10.4. előbbiek reményüket a technika vívmányaiba helyezik

10.5. minden olyan gépet ellenszenvvel kezelnek, amely meghaladja erejüket

11. Varázstoll

11.1. beviteli eszköz, mely felismeri a felhasználó kézírásãt,majd bedigitalizálja, így számítógépen is megjeleníthető

11.2. kézírásfelismerő program

11.3. általában külső elektronikát tartalmaz

12. Videómegosztó szolgáltatás

12.1. ún. Web 2.0-ás weboldalak

12.2. videoklipeket lehet feltölteni, megnézni, megosztani

12.3. Youtube, Daily motion, Google video

13. Virtuális tanulási környezet

13.1. az oktatást és tanulást támogató szoftverek rendszere

13.2. internetes hozzáférés szükséges

13.3. info-kommunikációs környezet, mely tananyagot közvetít a diákok felé

13.4. személyre szabott oktatást is lehetővé tesz

14. Web 1.0 és web 2.0

14.1. megfelelő technológiát használó webalkalmazás

14.2. bárki számára elérhető tartalom

14.3. publikálás, megosztás

15. LLL paradigma

15.1. független kortól, foglalkozástól és körülményektől

15.2. célja a tanulás lehetőségeinek kiszélesítése

15.3. élethosszig tartó tanulás

15.4. web 2.0

16. Digitális szakadék

16.1. A digitális bennszülöttek és írástudatlanok közötti szakadék

16.2. a digitális fejlődés terjedésének korlátait leíró társadalomtudományi metafora

16.3. digitális esélyegyenlőség - a hátrányos helyzetűek számára biztosítva legyenek a lehetőségek a felzárkózáshoz

17. Digitális tananyag

17.1. a hagyományos tananyag digitalizált változata

17.2. digitális formátumban tárolt szellemi alkotás

17.3. érdekesebb, színesebb órát biztosít

18. e-Book

18.1. digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek

18.2. elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveget vagy grafikát tartalmazó fájl

18.3. használatához elektronikus eszköz szükséges

19. e-learning

19.1. számítógépes hálózaton elérhető képzési forma

19.2. nyitott - tér - és időkorlátoktól független

19.3. a tananyag feldolgozásához, bemutatásához digitális médiumokat használ

20. Formatív értékelės és tanulói válaszadói rendszerek

20.1. folymatos és interaktív értékelés

20.2. szemben a szummatív értékeléssel, ami nem fejleszti a kompetenciákat

20.3. segíti a pedagógiai munka tervezését, tudatos irãnyítását

21. Kollaboratív tanulás vs. Egyéni munka

21.1. együttműködésen alapuló közösségi tanulás

21.2. nemcsak a saját, de a másik tanulásáért is felelős minden diák

21.3. önreflexió képességének fejlesztése

21.4. kollaboratív munka előnyösebb, ha komplex fogalmak megértése, problémamegoldás, kreativitás fejlesztése a cél

21.5. egyéni munka előnyösebb, ha konkrét, specifikus tudásanyag, vagy egy gyakorlást igénylő készség elsajátítása a cél

22. Blended learning

22.1. virtuális tanulási platform

22.2. oktatásra lett kifejlesztve

22.3. az értékelés virtuális

23. Mobil tanulás

23.1. tanulás bárhol, bármikor

23.2. a hagyományos iskolai kereteken túli tanulás

23.3. feltétele az IKT-s eszközök megléte

24. Projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

24.1. adott téma alapján produktum előállítása

24.2. keresőprogram segítségével hatalmas adatmennyiség

24.3. széles ismeretet igényel

24.4. kapcsolódik más tantárgyakhoz is

24.5. kézügyesség, kreativitás

25. Webinárium

25.1. webes felületen elérhető szemináriumok

25.2. webkonferencia

25.3. virtuális tanterem

25.4. interaktív felület

25.5. írásbeli/szóbeli kérdezés

25.6. chat

26. Wikipédia és a Wikik

26.1. több nyelvű

26.2. nyílt tartalmú

26.3. közösség által fejlesztett enciklopédia

26.4. cél: információnyújtás

26.5. az emberiség közös tudásanyagáról

26.6. wiki: a hypertext rendszerek egyik fajtája vagy maga a szoftver